ÖABT

Cilt 1: MANTIK-KÜMELER-BAĞINTI, FONKSİYON VE İŞLEM
TANITIM
812 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
1- MANTIK
-ÖNERMELER
-BİLEŞİK ÖNERMELER (ÖRNEK SAYFALAR)
-AÇIK ÖNERMELER
-İSPAT YÖNTEMLERİ
2- KÜMELER
-KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
-KÜMELERDE İŞLEMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-KARTEZYEN ÇARPIM
3-BAĞINTI, FONKSİYON VE İŞLEM
-BAĞINTI
-FONKSİYONLARIN TANIM, DEĞER VE GÖRÜNTÜ KÜMESİ
-ÖRTEN VE BİREBİR FONKSİYON
-FONKSİYON ÇEŞİTLERİ
-İŞLEM
-FONKSİYONLARIN BİLEŞKESI
-BİR FONKSİYONUN BİLEŞKE İŞLEMİNE GÖRE TERSİ
-FONKSİYONLARDA İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ
-FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 2: SAYILAR
TANITIM
1296 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
SAYILAR
-DOĞAL SAYILAR (ÖRNEK SAYFALAR)
-TAM SAYILAR
-MODÜLER ARİTMETİK
-RASYONEL SAYILAR
-GERÇEK SAYILAR
-DENKLEMLER
-EŞİTSİZLİKLER
-MUTLAK DEĞER
-ÜSLÜ İFADELER
-KÖKLÜ İFADELER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 3: PROBLEMLER
TANITIM
872 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
PROBLEMLER
-ORAN VE ORANTI
-KESİR PROBLEMLERİ
-HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-SAYI PROBLEMLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-YAŞ PROBLEMLERİ
-ORAN ORANTI PROBLEMLERİ
-HAREKET PROBLEMLERİ
-YÜZDE, FAİZ KÂR- ZARAR PROBLEMLERİ
-KARIŞIM PROBLEMLERİ
Cilt 4: POLİNOMLAR
TANITIM
Tamamı çözümlü 864 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
10.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
POLİNOMLAR
-POLİNOM KAVRAMI
-POLİNOMLAR KÜMESİNDE İŞLEMLER
-POLİNOMLARDA BÖLME YAPMADAN KALANI BULMAK
-GRUPLANDIRARAK ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA YÖNTEMİ
-ÖZDEŞLİKLERDEN YARARLANARAK ÇARPANLARA AYIRMA
-İKİNCİ DERECEDEN POLİNOMLARI ÇARPANLARINA AYIRMA
-AYNI TERİMİ EKLEYİP- ÇIKARARAK ÇARPANLARA AYIRMA (ÖRNEK SAYFALAR)
-DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ İLE ÇARPANLARA AYIRMA-OBEB OKEK
-RASYONEL İFADELERDE İŞLEMLER
-POLİNOM DENKLEMLER VE RASYONEL DENKLEMLER
-POLİNOMLAR-KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇARPANLARA AYIRMA-KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 5: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, FONKSİYONLAR VE EŞİTSİZLİKLER
TANITIM
Tamamı çözümlü 582 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
10.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, FONKSİYONLAR VE EŞİTSİZLİKLER
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM SİSTEMLERİ
-POLİNOM DENKLEMLERDE KÖKLERLE KATSAYILAR ARASINDAKİ BAĞINTILAR
-KÖKLERİ VERİLEN POLİNOM DENKLEMİ KURMAK
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
-POLİNOMLARIN ÇARPIMI VEYA BÖLÜMÜ BİÇİMİNDE VERİLEN EŞİTSİZLİKLER
-BİRİNCİ VEYA İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
-MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMİN KÖKLERİNİN VARLIĞI VE İŞARETİ
-İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİĞİ
-GRAFİĞİ ÜZERİNDE BAZI NOKTALARI VERİLEN FONKSİYONUN DENKLEMİNİ BULMAK
-BİR REEL SAYI İLE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
-EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİNİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİMİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER,FONKSİYONLAR, EŞİTSİZLİKLER ,KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 6: TRİGONOMETRİ
TANITIM
Konu anlatımlı,örnek çözümlü ve tamamı çözümlü 770 sorudan oluşan bu kitap,
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,10.sınıf öğrencilerine ve Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
TRİGONOMETRİ
-YÖNLÜ AÇI VE YÖNLÜ YAY KAVRAMI -AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ
-BİRİM ÇEMBER
-BİR AÇININ ESAS ÖLÇÜSÜ
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ DİK ÜÇGENDE TANIMI
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ BİRİM ÇEMBERDE TANIMI
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ ÖZELLİKLERİ
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ BÖLGELERDEKİ İŞARETİ
-TÜMLER(DİKLER) AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
-BAZI ÖNEMLİ AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARINI DİĞERLERİ CİNSİNDEN BULMAK
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARINI SIRALAMAK
-TRİGONOMETRİK CETVEL
-ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR-KOSİNÜS TEOREMİ
-ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR SİNÜS TEOREML
-ÜÇGENİN ALANI
-TOPLAM VE FARK FORMÜLLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-YARIM AÇI FORMÜLLERİ
-DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
-TRİGONOMETRİK VE TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR PERİYODİK FONKSİYON
-SİNÜS VE ARKSİNÜS FONKSİYONLARI
-KOSİNÜS VE ARKKOSİNÜS FONKSİYONLARI
-TANJANT VE ARKTANJANT FONKSİYONLARI
-KOTANJANT VE ARKKOTANJANT FONKSİYONLARI
-TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
-YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY, AÇI ÖLÇÜSÜ BİRİMLERİ VE ESAS ÖLÇÜ
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ DİK ÜÇGENDE TANIMI
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ ÖZELLİKLERİ
-TÜMLER(DİKLER) AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
-BAZI ÖNEMLİ AÇILARIN TRİGONOMETRİK ORANLARI
-BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARINI DİĞERLERİ CİNSİNDEN BULMAK
-KOSİNÜS VE SİNÜS TEOREMLERİ
-ÜÇGENİN ALANI
-TOPLAM VE FARK FORMÜLLERİ
-YARIM AÇI FORMÜLLERİ
-DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİ
-PERİYODİK FONKSİYON
-TRİGONOMETRİK VE TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR
-TRİGONOMETRİK DENKLEMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-TRİGONOMETRİ KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 7: KARMAŞIK SAYILAR-LOGARİTMA
TANITIM
Tamamı çözümlü 464 sorudan oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
10.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
1- KARMAŞIK SAYILAR
-KARMAŞIK SAYILARDA İŞLEMLER
-İKİ KARMAŞIK SAYI ARASINDAKİ UZAKLIK
-KARMAŞIK SAYILARIN KUTUPSAL BİÇİMİ(ÖRNEK SAYFALAR)
-KARMAŞIK SAYILARDA DENKLEM ÇÖZÜMÜ
2- LOGARİTMA
-ÜSTEL FONKSİYON VE LOGARİTMA FONKSİYONU (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÜSLÜ VE LOGARİTMALI DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 8: PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK
TANITIM
Tamamı çözümlü 1018 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK
-TOPLAMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ
-ÇARPMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ
-FAKTÖRİYEL
-DOĞRUSAL PERMÜTASYON
-KOMBİNASYON
-GEOMETRİK ŞEKİLLERİ SAYMA
-DAİRESEL PERMÜTASYON
-TEKRARLI PERMÜTASYON
-BİNOM AÇILIMI (ÖRNEK SAYFALAR)
-NESNELERİN DAĞILIMI (TEKRARLI KOMBİNASYON- KUTU PROBLEMLERİ) (ÖRNEK SAYFALAR)
-PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM – KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-TEMEL KAVRAMLAR VE OLASILIK FONKSİYONU
-EŞ OLUMLU ÖRNEKLEM UZAY
-KOŞULLU OLASILIK
-OLASILIKTA ÇARPIM KURALI, BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ OLAYLAR
-İSTATİSTİK
-OLASILIK VE İSTATİSTİK KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 9: TÜMEVARIM-DİZİLER, MATRİS, DETERMİNANT VE DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
TANITIM
Tamamı çözümlü 464 sorudan oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
TÜMEVARIM-DİZİLER
-TÜMEVARIM (ÖRNEK SAYFALAR)
-TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-DİZİLER
-ARİTMETİK VE GEOMETRİK DİZİLER
-SONSUZ GEOMETRİK DİZİNİN TOPLAMI (ÖRNEK SAYFALAR)
MATRİS, DETERMİNANT VE DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
-MATRİSLER
-DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ
-DETERMİNANT
-MATRİS DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 10: FONKSİYONLAR
TANITIM
Konu anlatımlı, örnek çözümlü ve 1216 sorudan
oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara, 12.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
1. Fonksiyonlar
1.1 Fonksiyonların Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi
1.1.1 Fonksiyon
1.1.2 Görüntü Kümesi
1.1.3 Eşit Fonksiyonlar
1.1.4 Fonksiyonun Gösterimi
1.1.4.1 Liste Yöntemi ile Gösterim
1.1.4.2 Şema ile gösterim
1.1.4.3 Ortak özellik yöntemi
1.1.4.4 Grafik ile gösterim
1.2 Fonksiyon Çeşitleri
1.2.1 Örten Fonksiyon
1.2.2 İçine Fonksiyon
1.2.3 Birebir Fonksiyon
1.2.4 Grafik yorumlama
1.2.4.1 Düşey Doğru Testi
1.2.4.2 Yatay Doğru Testi
Alıştırmalar
1.2.5 Sonlu ve Sonsuz Kümeler
1.2.6 Birim (Özdeş, Etkisiz) Fonksiyon
1.2.7 Doğrusal Fonksiyon
1.2.8 Sabit Fonksiyon ve Sıfır Fonksiyonu
1.2.9 Permütasyon fonksiyon
1.2.10 İşlem
1.2.11 Dizi
1.2.12 Çok Değişkenli Fonksiyon
1.3 Fonksiyon sayısı
1.4 Fonksiyonlarda İşlemler
1.4.1 Dört işlem
1.4.2 Bir fonksiyonun reel sayı ile çarpımı
1.4.3 Fonksiyonlarda bileşke işlemi
1.4.4 Fonksiyonların bileşke işleminin birim(etkisiz)elemanı
1.4.5 Bir Fonksiyonun bileşke işlemine göre tersi
Alıştırmalar
1.5 Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyon
Alıştırmalar
1.6 Çift ve Tek Fonksiyon
Alıştırmalar
1.7 Kuralı ile verilen fonksiyonların en geniş tanım kümesi
Alıştırmalar
1.8 Grafik çizimleri
1.8.1 Doğrunun grafiği
1.8.2 Simetri
1.8.3 Ötelemeler
1.9 Parçalı Fonksiyonlar
1.9.1 Parçalı Fonksiyon
1.9.2 Parçalı Fonksiyonun Grafiği
Alıştırmalar
1.10 Mutlak değer Fonksiyonu
1.10.1 Mutlak değerli Denklemler ve Eşitsizlikler
Alıştırmalar
1.10.2 Mutlak değerli Fonksiyon ve Bağıntıların Grafikleri (ÖRNEK SAYFALAR)
AlıştırmalarKONU KAVRAMA TESTLERİ
-FONKSİYONLARIN TANIM, DEĞER VE GÖRÜNTÜ KÜMESİ
-FONKSİYON ÇEŞİTLERİ
-FONKSİYONLARDA İŞLEMLER
-ARTAN, AZALAN, ÇİFT VE TEK FONKSİYON
-FONKSİYONLARIN EN GENİŞ TANIM KÜMESİ
-SİMETRİ
-ÖTELEMELER
-PARÇALI FONKSİYONLAR
-MUTLAK DEĞERLİ DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
-MUTLAK DEĞERLİ FONKSİYON VE BAĞINTILARIN GRAFİKLERİ
-FONKSİYONLAR – KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 11: LİMİT VE SÜREKLİLİK
TANITIM
Konu anlatımlı, örnek çözümlü ve 1148 sorudan oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara, 12.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
2. Limit ve Süreklilik
2.1 Limit
2.1.1 Bir bağımsız değişkenin verilen bir sayıya yaklaşması
2.1.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti
Alıştırmalar
2.1.3 Aralığının uç noktalarındaki limiti
2.1.4 Limit ile ilgili özellikler
Alıştırmalar
2.1.5 Parçalı Fonksiyonların ve mutlak değer Fonksiyonunun limiti
Alıştırmalar
2.1.6 Genişletilmiş gerçek sayılar kümesinde limit (ÖRNEK SAYFALAR)
2.1.6.1 Gerçek değişkenli ve gerçek değerli fonksiyon
2.1.6.2 Genişletilmiş gerçek sayılar kümesi
2.1.6.3 Genişletilmiş gerçel (Reel) sayılar kümesinde işlemler
2.1.6.4 Gerçek değişkenli ve gerçek değerli fonksiyonlarda sonsuz için limit
Alıştırmalar
2.1.7 Limitte belirsizlik durumları
2.1.7.1 0/0 belirsizliği
2.1.7.2 Trigonometrik fonksiyonların limiti
Alıştırmalar
2.1.7.3 ∞/∞ belirsizliği
Alıştırmalar
2.1.7.4 ∞-∞ belirsizliği
2.1.7.5 0.∞ belirsizliği
Alıştırmalar
2.2 Süreklilik
2.2.1 Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği
2.2.2 Bir fonksiyonun bir aralıkta sürekliliği
2.2.3 Tanım kümesinde süreklilik
2.2.4 Bir noktada sürekli olan fonksiyonların özellikleri
2.2.5 Bileşke fonksiyonunun sürekliliği
2.2.6 Ters fonksiyonun sürekliliği
Alıştırmalar
2.2.7 Sınırlı fonksiyon
Alıştırmalar
2.2.8 Kapalı aralıkta sürekli fonksiyonların özelliklerini
2.2.8.1 Ekstremum değer teoremi
2.2.8.2 Ara değer teoremi
2.2.8.3 Bolzano Teoremi
AlıştırmalarLİMİT VE SÜREKLİLİK – KONU KAVRAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-BİR FONKSİYONUN BİR NOKTADAKİ LİMİTİ
-LİMİT İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
-GENİŞLETİLMİŞ GERÇEK SAYILAR KÜMESİNDE LİMİT
-LİMİTTE BELİRSİZLİK DURUMLARI
-BİR DİZİNİN LİMİTİ
-SÜREKLİLİK
-LİMİT VE SÜREKLİLİK – KONU TARAMA TESTLERİ
Cilt 12: TÜREV
TANITIM
Konu anlatımlı, örnek çözümlü ve 1600 sorudan oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara, 12.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
3. Türev
3.1 Türev kavramı
3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi
Alıştırmalar
3.3 Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan ve sağdan türevi
3.4 Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği ile türevlenebilirliği arasındaki ilişki
3.5 Bir Aralıkta Türevlenebilme
Alıştırmalar
3.6 Türev alma kuralları
3.6.1 Sabit Fonksiyonun Türevi
3.6.2 Polinom Fonksiyonun Türevi
3.6.3 Bir Sabitle Bir Fonksiyonun Çarpımının Türevi
3.6.4 İki Fonksiyonun Toplamının Türevi
3.6.5 İki Fonksiyonun Çarpımının Türevi
3.6.6 İki Fonksiyonun Bölümünün Türevi
Alıştırmalar
3.7 Bir ifadenin differensiyeli
3.8 Parçalı ve mutlak değer fonksiyonunun bir noktadaki türevi
3.8.1 Parçalı fonksiyonun bir noktadaki türevi
3.8.2 Mutlak değer fonksiyonunun bir noktadaki türevi
Alıştırmalar
3.9 Bir Fonksiyonun Grafiğinin Bir Noktasındaki Teğetinin ve Normalinin Denklemi
Alıştırmalar
3.10 Doğrusal Hareketle Türevin İlişkisi
Alıştırmalar
3.11 Fonksiyonların türevi
3.11.1 Bileşke fonksiyonun türevi
3.11.2 Parametrik fonksiyonların türevi
Alıştırmalar
3.11.3 Kapalı fonksiyonların türevi
Alıştırmalar
3.11.4 Ters fonksiyonun türevi
Alıştırmalar
3.11.5 Rasyonel Üslü Fonksiyonların Türevi
3.11.6 Trigonometrik Fonksiyonların Türevi (ÖRNEK SAYFALAR)
Alıştırmalar
3.11.7 Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi
3.11.8 Logaritma Fonksiyonunun Türevi
Alıştırmalar
3.11.9 Üstel Fonksiyonunun Türevi
3.12 Logaritmik Türev Alma
Alıştırmalar
3.13 Yüksek Basamaktan Türevler
Alıştırmalar
3.14 Türevin Uygulamaları
3.14.1 Bir Fonksiyonun Artan ve Azalan Aralıklarıyla Türevin İlişkisi
Alıştırmalar
3.14.2 Yerel Ekstremum Noktalar
3.14.3 Ekstremum Noktalar ile Birinci Türevin İlişkisi
3.14.4 Ekstremum Noktalar ile İkinci Türevin İlişkisi
Alıştırmalar
3.14.5 Mutlak Ekstremum Noktalar
Alıştırmalar
3.14.6 Bükeylik Kavramı ve Türevle İlişkisi
3.14.7 Bir Fonksiyonun Dönüm Noktası ve Türevle İlişkisi
Alıştırmalar
3.14.8 Polinom Fonksiyonların Grafikleri
Alıştırmalar
3.14.9 Düşey asimptot
3.14.10 Yatay asimptot
3.14.11 Eğik ve eğri asimptot
Alıştırmalar
3.14.12 Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri (ÖRNEK SAYFALAR)
Alıştırmalar
3.14.13 İrrasyonel Fonksiyonların Grafikleri
Alıştırmalar
3.14.14 Maksimum Minimum Problemleri
Alıştırmalar
3.14.15 Bir Polinomun Katlı Kökleri İle Türevleri Arasındaki İlişki
3.15 Limit Hesaplarında Belirsizlik Durumlarının Türev yardımı ile giderilmesi
3.15.1 L’Hospital (Lopital) Kuralı
3.15.2 0/0 belirsizliği
3.15.3 ∞/∞ belirsizliği
3.15.4 0.∞ belirsizliği
3.15.5 ∞-∞ belirsizliği
3.15.6 00, 1∞, ∞0 Belirsizlikleri
AlıştırmalarTÜREV KONU KAVRAMA TESTLERİ
-BİR FONKSİYONUN BİR NOKTADAKİ TÜREVİ
-BİR FONKSİYONUN SÜREKLİLİĞİ İLE TÜREVLENEBİLİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
-TÜREV ALMA KURALLARI
-BİR FONKSİYONUN BİR NOKTASINDAKİ TEĞETİNİN VE NORMALİNİN DENKLEMİ
-TÜREVİN FİZİKSEL ANLAMI
-BİLEŞKE FONKSİYONUN TÜREVİ
-PARAMETRİK VE KAPALI FONKSİYONLARIN TÜREVİ
-BİR FONKSİYONUN ARTAN VE AZALAN ARALIKLARIYLA TÜREVİN İLİŞKİSİ
-YEREL EKSTREMUM NOKTALAR
-BİR FONKSİYONUN DÖNÜM NOKTASI VE TÜREVLE İLİŞKİSİ
-POLİNOM FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ
-DÜŞEY, EĞİK VE EĞRİ ASİMPTOT
-RASYONEL FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ
-MAKSİMUM MİNİMUM PROBLEMLERİ
-BELİRSİZLİK DURUMLARININ TÜREV YARDIMI İLE GİDERİLMESİ
-BİR POLİNOMUN KATLI KÖKLERİ İLE TÜREVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
-TÜREV – KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 13: İNTEGRAL
TANITIM
Konu anlatımlı, örnek çözümlü ve 1280 sorudan oluşan bu kitap
LYS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara, 12.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
4. İntegral
4.1 Belirsiz İntegral
4.1.1 Bir fonksiyonun belirsiz integrali
Alıştırmalar
4.1.2 Belirsiz İntegralin Özellikleri
4.1.3 Temel integral alma kuralları
Alıştırmalar
4.1.4 İntegral alma yöntemleri
4.1.4.1 Değişken değiştirme yöntemi ile integral alma
Alıştırmalar
4.1.4.2 Kısmi integral yöntemi ile integral alma
Alıştırmalar
4.1.4.3 Basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral alma
Alıştırmalar
4.1.4.4 Trigonometrik Özdeşliklerden Faydalanarak İntegral alma
Alıştırmalar
4.2 Belirli İntegral
4.2.1 Bir kapalı aralığın parçalanması
4.2.2 Alt toplam,Üst toplam ve Riemann toplamı
4.2.3 Belirli İntegral
4.2.4 İntegral Hesabının 1. Temel Teoremi
4.2.5 İntegral Hesabının 2. Temel Teoremi
Alıştırmalar
4.2.6 Belirli integralin özellikleri
Alıştırmalar
4.3 Belirli İntegralin Uygulamaları
4.3.1 İntegral ile alan hesabı
4.3.2 İki Eğri Arasında Kalan Alan
Alıştırmalar
4.3.2 İntegral ile hacim hesabı
Alıştırmalar
4.3.3 İntegral yardımıyla doğrusal hareket problemlerinin çözümü
AlıştırmalarİNTEGRAL KONU KAVRAMA TESTLERİ
-BELİRSİZ İNTEGRAL
-BELİRLİ İNTEGRAL
-İNTEGRAL İLE ALAN HESABI
-İNTEGRAL İLE HACİM HESABI (ÖRNEK SAYFALAR)
-İNTEGRAL YARDIMI İLE LİMİT VE HAREKET
-İNTEGRAL – KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 14: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR, AÇILAR, ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
TANITIM
1044 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.ve 10.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR,AÇILAR VE ÜÇGENLER
-TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR
-DOGRUDA AÇILAR
-ÜCGENDE ACILAR
-UCGENDE ACI VE KENAR BAGINTILARI
-DÜZLEMDE GEOMETRİK DÖNÜŞÜMLER-OTELEME-DÖNME-YANSIMA-HOMOTETİ
-ÜÇGENLERDE BENZERLİK
-İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGENLER
-DİK ÜÇGEN
-ÜÇGENDE ALAN ÖZELLİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÜÇGENDE AÇIORTAY
-ÜÇGENDE KENARORTAY
-SEVA ,MENALEUS VE STEWART TEOREMLERİ
-TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR,AÇILAR VE ÜÇGENLER-KARMA TESTLER
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
-ÇOKGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-PARALELKENAR
-DİKDORTGEN
-KARE
-ESKENARDORTGEN
-DELTOİD
-YAMUK (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 15: ÇEMBERLER, GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER
TANITIM
668 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
ÇEMBERLER, GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER
-ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR
-ÇEMBERDE ALAN (ÖRNEK SAYFALAR)
-CEMBERDE UZUNLUK
-ÇEMBERDE TEĞET VE KİRİŞ ÖZELLİKLERİ
-ÇEMBERDE AÇILAR
-ÇEMBERDE KUVVET
-GEOMETRİK YER VE CİZİMLER
Cilt 16: UZAY VE ANALİTİK GEOMETRİ
TANITIM
1046 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.ve 12.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
UZAY GEOMETRİ
-UZAY AKSİYOMLARI
-UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER
-DİK İZDÜŞÜM
-PRİZMALAR
-KÜP
-SİLİNDİR
-KONİ
-PİRAMİTLER
-KÜRELER (ÖRNEK SAYFALAR)
ANALİTİK GEOMETRİ
-ANALİTİK DÜZLEM
-DOGRUNUN EĞİMİ, DENKLEMİ VE GRAFİĞİ
-KESİŞEN DOĞRULAR
-DOGRU DEMETİ
-NOKTANIN DOGRUYA UZAKLIĞI
-EŞİTSİZLİKLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-SİMETRİ
-ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
-KONİKLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-DÜZLEMDE VEKTORLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-UZAYDA VEKTORLER
-UZAYDA KÜRE,DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER
Ek 1: DİFERANSİYEL DENKLEMLER
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
Ek 2: LİNEER CEBİR
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
Ek 3: SOYUT CEBİR
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
Ek 4: ANALİZ
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
Ek 5: DİFERANSİYEL GEOMETRİ
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
Ek 6: İSTATİSTİK VE OLASILIK
TANITIM
———————————
İÇİNDEKİLER
———————————
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-
———————————-

2017 – ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
2017 – ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI-2
Fen ve sosyal bilimler liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
2016-2017 TEOG Taban Puanları