KPSS

Cilt 1: MANTIK-KÜMELER-BAĞINTI, FONKSİYON VE İŞLEM
TANITIM
812 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
1- MANTIK
-ÖNERMELER
-BİLEŞİK ÖNERMELER (ÖRNEK SAYFALAR)
-AÇIK ÖNERMELER
-İSPAT YÖNTEMLERİ
2- KÜMELER
-KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR
-KÜMELERDE İŞLEMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-KARTEZYEN ÇARPIM
3-BAĞINTI, FONKSİYON VE İŞLEM
-BAĞINTI
-FONKSİYONLARIN TANIM, DEĞER VE GÖRÜNTÜ KÜMESİ
-ÖRTEN VE BİREBİR FONKSİYON
-FONKSİYON ÇEŞİTLERİ
-İŞLEM
-FONKSİYONLARIN BİLEŞKESI
-BİR FONKSİYONUN BİLEŞKE İŞLEMİNE GÖRE TERSİ
-FONKSİYONLARDA İŞLEMLERİN ÖZELLİKLERİ
-FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 2: SAYILAR
TANITIM
1296 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
SAYILAR
-DOĞAL SAYILAR (ÖRNEK SAYFALAR)
-TAM SAYILAR
-MODÜLER ARİTMETİK
-RASYONEL SAYILAR
-GERÇEK SAYILAR
-DENKLEMLER
-EŞİTSİZLİKLER
-MUTLAK DEĞER
-ÜSLÜ İFADELER
-KÖKLÜ İFADELER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 3: PROBLEMLER
TANITIM
872 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
PROBLEMLER
-ORAN VE ORANTI
-KESİR PROBLEMLERİ
-HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-SAYI PROBLEMLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-YAŞ PROBLEMLERİ
-ORAN ORANTI PROBLEMLERİ
-HAREKET PROBLEMLERİ
-YÜZDE, FAİZ KÂR- ZARAR PROBLEMLERİ
-KARIŞIM PROBLEMLERİ
Cilt 4: POLİNOMLAR
TANITIM
Tamamı çözümlü 864 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
10.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
1-POLİNOMLAR
-POLİNOM KAVRAMI
-POLİNOMLAR KÜMESİNDE İŞLEMLER
-POLİNOMLARDA BÖLME YAPMADAN KALANI BULMAK
-GRUPLANDIRARAK ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA YÖNTEMİ
-ÖZDEŞLİKLERDEN YARARLANARAK ÇARPANLARA AYIRMA
-İKİNCİ DERECEDEN POLİNOMLARI ÇARPANLARINA AYIRMA
-AYNI TERİMİ EKLEYİP- ÇIKARARAK ÇARPANLARA AYIRMA (ÖRNEK SAYFALAR)
-DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ İLE ÇARPANLARA AYIRMA-OBEB OKEK
-RASYONEL İFADELERDE İŞLEMLER
-POLİNOM DENKLEMLER VE RASYONEL DENKLEMLER
-POLİNOMLAR-KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇARPANLARA AYIRMA-KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 5: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, FONKSİYONLAR VE EŞİTSİZLİKLER
TANITIM
Tamamı çözümlü 582 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
10.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, FONKSİYONLAR VE EŞİTSİZLİKLER
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN DENKLEMLER
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM SİSTEMLERİ
-POLİNOM DENKLEMLERDE KÖKLERLE KATSAYILAR ARASINDAKİ BAĞINTILAR
-KÖKLERİ VERİLEN POLİNOM DENKLEMİ KURMAK
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER
-POLİNOMLARIN ÇARPIMI VEYA BÖLÜMÜ BİÇİMİNDE VERİLEN EŞİTSİZLİKLER
-BİRİNCİ VEYA İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
-MUTLAK DEĞERLİ EŞİTSİZLİKLER
-İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMİN KÖKLERİNİN VARLIĞI VE İŞARETİ
-İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLARIN GRAFİĞİ
-GRAFİĞİ ÜZERİNDE BAZI NOKTALARI VERİLEN FONKSİYONUN DENKLEMİNİ BULMAK
-BİR REEL SAYI İLE İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
-EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİSTEMİNİN ÇÖZÜM KÜMESİNİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİMİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER,FONKSİYONLAR, EŞİTSİZLİKLER ,KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 8: PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK
TANITIM
Tamamı çözümlü 1018 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.sınıf öğrencilerine ve
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK
-TOPLAMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ
-ÇARPMA YOLUYLA SAYMA YÖNTEMİ
-FAKTÖRİYEL
-DOĞRUSAL PERMÜTASYON
-KOMBİNASYON
-GEOMETRİK ŞEKİLLERİ SAYMA
-DAİRESEL PERMÜTASYON
-TEKRARLI PERMÜTASYON
-BİNOM AÇILIMI (ÖRNEK SAYFALAR)
-NESNELERİN DAĞILIMI (TEKRARLI KOMBİNASYON- KUTU PROBLEMLERİ) (ÖRNEK SAYFALAR)
-PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM – KONU TARAMA TESTLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-TEMEL KAVRAMLAR VE OLASILIK FONKSİYONU
-EŞ OLUMLU ÖRNEKLEM UZAY
-KOŞULLU OLASILIK
-OLASILIKTA ÇARPIM KURALI, BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ OLAYLAR
-İSTATİSTİK
-OLASILIK VE İSTATİSTİK KONU TARAMA TESTLERİ
-ÇÖZÜMLER (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 14: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR, AÇILAR, ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
TANITIM
1044 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
9.ve 10.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR,AÇILAR VE ÜÇGENLER
-TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR
-DOGRUDA AÇILAR
-ÜCGENDE ACILAR
-UCGENDE ACI VE KENAR BAGINTILARI
-DÜZLEMDE GEOMETRİK DÖNÜŞÜMLER-OTELEME-DÖNME-YANSIMA-HOMOTETİ
-ÜÇGENLERDE BENZERLİK
-İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGENLER
-DİK ÜÇGEN
-ÜÇGENDE ALAN ÖZELLİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÜÇGENDE AÇIORTAY
-ÜÇGENDE KENARORTAY
-SEVA ,MENALEUS VE STEWART TEOREMLERİ
-TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR,AÇILAR VE ÜÇGENLER-KARMA TESTLER
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
-ÇOKGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-PARALELKENAR
-DİKDORTGEN
-KARE
-ESKENARDORTGEN
-DELTOİD
-YAMUK (ÖRNEK SAYFALAR)
Cilt 15: ÇEMBERLER, GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER
TANITIM
668 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
ÇEMBERLER, GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER
-ÇEMBERDE TEMEL KAVRAMLAR
-ÇEMBERDE ALAN (ÖRNEK SAYFALAR)
-CEMBERDE UZUNLUK
-ÇEMBERDE TEĞET VE KİRİŞ ÖZELLİKLERİ
-ÇEMBERDE AÇILAR
-ÇEMBERDE KUVVET
-GEOMETRİK YER VE CİZİMLER
Cilt 16: UZAY VE ANALİTİK GEOMETRİ
TANITIM
1046 sorudan oluşan bu kitap
YGS-LYS-KPSS ve ÖABT
sınavlarına hazırlanan yarışmacılara ,
11.ve 12.sınıf öğrencilerine ,
Matematik olimpiyatlarına hazırlanan herkese
tavsiye olunur
İÇİNDEKİLER
UZAY GEOMETRİ
-UZAY AKSİYOMLARI
-UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER
-DİK İZDÜŞÜM
-PRİZMALAR
-KÜP
-SİLİNDİR
-KONİ
-PİRAMİTLER
-KÜRELER (ÖRNEK SAYFALAR)
ANALİTİK GEOMETRİ
-ANALİTİK DÜZLEM
-DOGRUNUN EĞİMİ, DENKLEMİ VE GRAFİĞİ
-KESİŞEN DOĞRULAR
-DOGRU DEMETİ
-NOKTANIN DOGRUYA UZAKLIĞI
-EŞİTSİZLİKLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-SİMETRİ
-ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
-KONİKLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-DÜZLEMDE VEKTORLER (ÖRNEK SAYFALAR)
-UZAYDA VEKTORLER
-UZAYDA KÜRE,DOĞRU VE DÜZLEMİN ANALİTİK İNCELENMESİ (ÖRNEK SAYFALAR)
-ÇÖZÜMLER

2017 – ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
2017 – ÖSYS ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI-2
Fen ve sosyal bilimler liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
2016-2017 TEOG Taban Puanları