GÜZEL SÖZLER VE ÖĞÜTLER

· Abada bir,yabada bir,giyene,güzelde bir çirkinde bir sevene
· Acemi hırsız ,kendi kendini tutturur
· Acı gelir yüz sararır,acı gider yüz kararır
· Acı söz dinden çıkarır,tatlı söz inden çıkarır
· Acı,kötü zevklerin karşılığıdır
· Acıması olmayan kimse,acımaya değmez
· Aczini itiraf eden,ehliyetini ispat eder
· Aç asla doymayacağını, tok da acıkmayacağını sanır
· Aç bir adam,yüz avukata bedeldir
· Aç ile arkadaş olma,yemem der de sömürür
· Aç iş görme
· Aç karının kulağı yoktur
· Aç karna kötü ekmek yoktur
· Aç kimseye yemek yaptırma,donan kimseye ateş yaktırma.
· Aç köpekle sürü beklenmez
· Aç tavuk kendini arpa ambarında görür
· Aç yat,dinç kalk
· Aç,kiminle olsa savaşır
· Aç,tokla,var,yokla hiçbir vakit bir olmaz
· Aça balık verirsen bir gün,tutmayı öğretirsen ömür boyu doyar
· Açık azarlama,örtülü övgüden iyidir
· Açık yerde tepecik,kendini dağ sanır
· Açık yüreklilik kin doğurur
· Açlık ile soğuk insanı düşmanın eline verir
· Açlık,çalışan adamın kapısından bakar ama içeri giremez
· Açta aman,tokta iman olmaz
· Adalet ile zülüm bir yerde durmaz
· Adam adamdan korkmaz ama utanır
· Adam olanın zehiri,kötü söz
· Adam olmak isteyen,rahatlık aramaz,rahatlık arayan adam olmaz
· Adam olmak,alim olmaktan zordur
· Adam ondur,dokuzu dondur
· Adam tanımak istersen eline iktidar ver
· Adam var aklıyla rezil olur,adam var vezir olur
· Adam var bir ekmekle bin it aldatır,adam var bin ekmekle bir it aldatamaz
· Adam var ki hiçbir şeyi yokken kendini varlıklı gösterir,adam var ki tersini yapar
· Adam yenilmekle marifetli olur,yanılmakla alim
· Adam,adam sayesinde adam olur
· Adama dayanma ölür,duvara dayanma yıkılır
· Adamı adam yapan elbiseleridir
· Adamı dille,hayvanı iple güderler
· Adamın adı çıkacağına,canı çıksın
· Adamın iyisi,alışverişte belli olur
· Adamın yere bakanından,suyun sessiz akanından kork
· Ademin hayvani yeti yemekle,insaniyeti okumakla kaimdir
· Ademoğlu hilekardır,kimse bilmez fendini
· Ademoğlunun elinden,uçan ile kaçan kurtulmaz
· Adı Musa,boyu kısa,sakalı köse olanlardan sakın
· Ağabey olayım dersen ata bin,zengin olayım dersen haram katma
· Ağaca dibinden çıkılır,tepesinden değil
· Ağacı güzel gösteren yapraklarıdır
· Ağacı kurt,insanı dert
· Ağacı yemişinden tanırlar
· Ağacın kurdu özünden olur
· Ağacın ürün getireni başını aşağı eğer
· Ağacın yapraklısı,yaprağın meyvelisi
· Ağaç nedenli yaşlı olursa meyvesi o kadar tatlı olur
· Ağaç nedenli yüksek olursa olsun yaprakları yinede yere dökülür
· Ağaç ucuna yel değer,güzel kişiye söz değer
· Ağaç yemişlerine,insan işlerine göre değerlendirilir
· Ağaçlar ve kitaplar çok yapraklıysa az meyvelidir
· Ağalık verme ile,itlik vurma ile
· Ağarmış saçlar,güzellik tacıdır
· Ağasız eşkıya yaşamaz
· Ağır giden sağlam gider,sağlam giden uzağa gider
· Ağır olda molla desinler
· Ağır yükü hayvanın büyüğüne vururlar
· Ağız torba değil ki büzesin
· Ağızdan burun yakın,kardeşten karın yakın
· Ağlamak için de ruhsal bir durum gereklidir
· Ağlarsa anam ağlar,gerisi yalan ağlar
· Ağrılarda göz ağrısı,her kişinin öz ağrısı
· Ağrımayan baş,bostan korkuluğunda olur
· Ağrısız baş,balkabağına benzer
· Ağzında safra bulunana her şey acı gelir
· Ağzıyla kuş tutsa,yine yaranamaz
· Ah demeyen oh demez,çalışmayan yiyemez
· Ahfeş in keçisi gibi ne söyleseler başını sallar
· Ahmağa yanıt susmaktır
· Ahmağa yüz,aptala söz vermeğe gelmez
· Ahmak dünyasını kurar,akıllı ona hayran kalır
· Ahmak konuşurken,akıllı susar
· Ahmak misafir,ev sahibini ağırlar
· Ahmaklar,babalarıyla övünür
· Ak bacak,kara bacak geçitte belli olur
· Ak gözden kendini sakın
· Ak gün ağartır,kara gün karartır
· Ak saçlar,akıl ve tecrübeden çok ,yaşı gösterir
· Ak saçlının sözüne saygı göstermeli
· Akçe ile bohça,insanı eder yüce
· Akçe,bir murat içindir,bir inat içindir
· Akıl almadan araç-gereç alan,onu kısa sürede elinden çıkarır
· Akıl eksikliği ,bilgi eksikliğin den daha kötüdür
· Akıl ile fetva verilmez
· Akıl ile nefis yekdiğerinin düşmanıdır
· Akıl insanın kafasında bir çividir,yumruk yemeden kafaya girmez
· Akıl noksanlığı iki türlü olur;biri delilikten öteki cahillikten
· Akıl para ile satın alınamaz,ama en çok para eden de odur
· Akıl var saltanat sürer,akıl var kölelik eder
· Akıl var,yakın var
· Akıl ve bilgiye hayatını veren ölmez
· Akıl, kişiye en büyük sermayedir
· Akılı adamın aşık olması,kimsenin yapamayacağı aptallıktır
· Akılları pazara çıkarmışlar,herkes kendi aklını beğenmiş
· Akıllı adam ,akılsızın son yaptığını,ilkönce yapar
· Akıllı adam ,aptal bir kadın tarafından kolayca aldatılabilir
· Akıllı adam deliyi azarlamaz
· Akıllı adam kabına uyan su gibi,duruma uymasını bilmelidir
· Akıllı adam yazın kızak,kışın araba satın alır
· Akıllı adam,bilim insanları tanımak,erdem onu sevmektir demiş
· Akıllı adam,büyük acıları küçüğe çevirir,küçükleri ise yok eder
· Akıllı adam,düşünce ve ilkelerini değiştirebilir,budala asla
· Akıllı adam,önden giderse de ardına bakar
· Akıllı adam,yolunu şaşırınca,deli sevinir
· Akıllı baş,kısa dil
· Akıllı başın ağzında kilit bulunur
· Akıllı bildiğini söylemez,aptal söylediğini bilmez
· Akıllı bir kere aldanır,akılsız bin kere
· Akıllı biri parasının yüzde onunu,aldığı öğütlerin yüzde doksanını bir kenara koyar
· Akıllı erkeği ardından ,kadını da yüzüne karşı öv
· Akıllı hekim kendine bakmaz
· Akıllı herkesten öğrenen,güçlü hırslarını yenendir
· Akıllı insan atını,yarı akıllı karısını,aptal ise kendini över
· Akıllı insan gerçeği bulmağa çalışır,aptal ise bulduğunu sanır
· Akıllı kimseyi falcılar sevmez
· Akıllı ol da deli sansınlar
· Akıllı olmadan alçakgönüllü olunur, ama tersi asla olamaz
· Akıllı söylemeden düşünür,deli düşünmeden söyler
· Akıllı,kendinin,çok akıllı başkasının da deneylerinden faydalanır
· Akıllı,sözünü akılsıza söyletir
· Akıllıca küfür ,aptalca övgüden iyidir
· Akıllıların aklını başından alan aşk akılsızları akıllı yapar
· Akıllılarla görüşen saf bir şeyler öğrenir,akıllı ise erginleşir
· Akıllılık arayana akıllı denebilir,ama onu bulduğunu sanan deli
· Akıllının ağzından bal damlar
· Akıllının ayıp saydığı ile ahmak övünür
· Akıllıya da ,aptala da danış
· Akıllıyı mantık,aptalı ise dayak yönetir
· Akılsız para kazanabilir,ama yerinde harcayamaz
· Akılsız yemekten,akıllı sözden kısar
· Akılsıza hayran olacak başka bir akılsız bulunur
· Akılsızın keyfi fazla olur
· Akılsızlar ev yapar,akıllılar satın alır
· Aklı başında olan kuru kavgaya düşmez
· Aklı olmayan,iyiyi kötüden,iyilik edeni kötülük edenden ayıramaz
· Aklına geleni söyleyen,hoşuna gitmeyeni duyar
· Aklını seven,rakı içmez
· Aklınla gör,kalbinle işit
· Akraba gelmeye gelmeye el olur,el gele gele akraba
· Akrep öfkesinden dolayı sokmaz,tabiatı öyledir
· Aksak ayak her yerde yürür
· Aksak eşeğin kör nalbandı olur
· Aksak keçi ile yüksek yaylaya göçmek ister
· Akşam başka söyler,sabah başka türlü yapar
· Akşam hacı Mehmet,sabah eskici Yahudi mi
· Akşam işi iki katlı,sabah uykusu tatlı olur
· Akşam olmadan günü övme
· Akşam olunca tembel çalışkan olur
· Al borca,sat peşin,tıkır tıkır gider işin
· Al kaşağı gir ahıra yarası olan gocunur
· Al malın iyisini,çekme kaygusunu
· Alabildiğini al da,çoğu için surat as
· Alacaklının belleği borçlulardan güçlüdür
· Alana altı az,verene beş çok olur
· Alçak eşek binmeye kolay,öksüz uşak dövmeye kolay
· Alçak gönüllülük bir süstür,ama onsuz daha başarılı olunur
· Alçak uçan,yüce uçar,yüce uçan ,alçak konar
· Alçak yerde yatma sel alır,yüksek yerde yatma yel alır
· Alçak,iktidar sahibi olunca ,düşkünleri ezer
· Alçakgönüllü olmak ,alimin süsüdür
· Alçakgönüllüye yerlere dek eğil,kibirlinin önünde başını dik
· Alçaklar çok konuşkan olur
· Aldanmak insanın doğasında vardır
· Alem düşene güler
· Alemi nasıl bilirsin?Kendin gibi
· Alemin bayramında keyiflenme
· Alemin sırtında yüz sopa azdır
· Alet işler el övünür
· Alıcının yüzlerce göze ihtiyacı vardır,satıcının ise tek
· Alim olmak istersen ,al kalemi,durma yaz
· Alim unutmuş,kalem unutmamış
· Alimin dostundan,düşmanı daha çoktur
· Alın yazısı,kendisine boyun eğenlere,hep yol gösterir
· Alışılan şeye pek az değer biçilir
· Alışkanlıklar önce örümcek teli gibidir,zamanla kablolaşırlar
· Alışmış kudurmuştan beterdir
· Alışverişi pazar zamanı yap
· Alışverişte hatır ve gönüle bakılmaz
· Allah bilir,ama kul da sezer
· Allah herkesin gönlüne göre verir
· Allah ile kulun arasına girilmez
· Allah ilmi dileyene,malı dilediğine verir
· Allah insanın ömründen kesip bahtına katsın
· Allah uçmayan kuşa alçacık dal verir
· Alma mazlumun ahını,çıkar aheste aheste
· Alma sarı,satma sarı kapında ise kov dışarı
· Almadan teşekkür etme
· Almadan vermek Allah’a mahsustur
· Almağa şahin,vermeye serçe
· Almaktan güzel olan vermektir
· Altın adını gümüşleme
· Altın alma,alkış al
· Altın ateşle,kadın altınla,erkek kadınla denenir
· Altın ateşte insan çilede temizlenir
· Altın çalan hapse tıkılır,toprak çalan kral olur
· Altın gümüşten,erdem ise altından da değerlidir
· Altını taşa sürt,erkeği dinle,anlarsın,ama kadını asla
· Altmışında zurna öğrenen mezarında çalar
· Ambarda duran fare aç kalmaz
· Ana kızına taht kurmuş,baht kuramamış
· Ana över,baba söver
· Ana yapsa kaza,çocuk yapsa ceza
· Anadan kara doğanı,sabunla yıkasan da ağarmaz
· Analı kızın özü büyür,anasız kızın sözü
· Anam ekmeğine kuru,ayranına duru demem
· Anasına bak kızını al,kenarına bak bezini al
· Anasını dinlemeyen evlat,kocasını dinlemeyen avrat…….
· Anasız çocuk evde hordur,babasız çocuk çarşıda
· Anasızlık,babasızlık,illa parasızlık
· Ancaklar olmasaydı her şey iyi olurdu
· Anlatışa göre verirler fetvayı
· Anlayışsız anlamaz,ahmak dinlemez
· Anne ve babanın günahını çocuklar çeker
· Anneler her şeyi görmeseler bile,kalpleriyle duyarlar
· Ansızın gelen ün,erken söner
· Aptal alıcı olmazsa ,tüccar ekmeğini nereden çıkarır
· Aptal ata binmiş,bey oldum sanmış
· Aptal ile parası,kısa sürede ayrılır
· Aptal kendi yurdunda tutsak olur
· Aptala bin akıl ver sende o gene kendi aklını beğenir
· Aptala bir şeyi yasaklayın,onu kesinlikle yapar
· Aptala yalnız durmak zor gelir
· Aptalın diploması alnındadır
· Aptalın dostu çok olur
· Aptalın güvece vermesinden,akıllının”bana öyle geliyor”demesi daha iyidir
· Aptallığını bilen de biraz akıl vardır,aklına güvenen aptalda hiç akıl yoktur
· Aptallıkla kasıntı hep bir kökten yetişir
· Ar eden kar etmez,kar eden ar etmez
· Ar gözden ,kar yüzden belli olur
· Araba kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
· Aralıklı ziyaretler dostluğu pekiştirir
· Arayan belasını da bulur,Mevlasini da
· Ardında yüz köpek havlamayan kurt,kurt sayılmaz
· Arı satmış,namusu kiraya vermiş
· Arife fısıldamak yeter,ama hecelemek gerek
· Arife günü yalan söyleyenin,bayram günü yüzü kızarır
· Arife tarif gerekmez
· Arıyı duman,insanı iman yola getirir
· Arkadan düşman,yüze dost
· Arkadaş belasına uğrayan çok olur
· Arkadaşı olan ova gibi geniş,olmayan avuç içi kadar dardır
· Arkadaşın şeytansa cehenneme alışmalısın
· Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
· Arkadaşlar birbirlerine inanmazsa yaşamın hiçbir önemi yoktur
· Arkadaşlıklar uzak kalmakla,yada yakınlıkla biter
· Arkası var
· Arkasız olanın ayağına vurmuşlar,vay arkam demiş
· Arlı babanın arsız evladı
· Armağanlar bitince arkadaşlık biter,inek kuruyunca dana onu bırak
· Armut ağacı elma vermez
· Arpa verilmeyen at,kamçı zoru ile yürümez
· Arsız güçlü olunca haklısı suçlu olur
· Arsızın yüzüne tükürsen,”yağmur yağıyor”der
· Arzulanan iş kolay gerçekleşir
· Asi yara ile,kadı para ile avlanır
· Asil bir dost,kırk yılda kazanılır
· Asıl önemli olan dünkü durumumuzdan üstün olmamızdır
· Asılmışın evinde ip lafı edilmez
· Asılsız söz,sahibine yüzkarası getirir
· Aslan bile kendini sineklerden korumak zorundadır
· Aslan, köpek havlamasına itibar etmez
· Aşağılanmasına göz yuman ona müstahaktır
· Aşı horlama kusturur,ekmeği horlama şaşırtır
· Aşık alemi kendi gibi kör,dört tarafı duvar sanır
· Aşık ile delinin farkı,biri gülmez biri ağlamaz imiş
· Aşırı boyun eğme,henüz içten bağlılık sayılmaz
· Aşırı ceza, büyük hastalıklara yol açar
· Aşırı gönül okşama gölgeye benzer,seni ne büyütür nede küçültür
· Aşırı içtenlik ,saygısızlık doğurur
· Aşırı isteklerden vazgeç,ama tümünü de baskı altında tutma
· Aşkın büyüklüğü,en az başarılandır
· Aşkta ve kahvaltıda her şey mubahtır
· Aşsız,tıraşsız,yoldaşsız yola çıkma
· At alırsan varlıdan,kız alırsan yoksuldan al
· At başka şey düşünür,ona eğer vuran başka
· At binan in,kılıç kuşananın,köprü geçenindir
· At binicisine göre kişner
· At izi ,it izine karıştı
· At ölür nalı kalır,insan ölür namı kalır
· At ölür,itlere bayram olur
· At teper,katır teper arada eşek gider
· Ata dostu,oğul a mirastır
· Ata et,ite ot verilmez
· Ata layık olan değil,sahip olan biner
· Ata malı,mal olmaz,kendin kazanmak gerek
· Ata nal takıldığını gören kurbağa ayağını uzatmış
· Ata sözü gerçek gibi acıdır
· Ataklığını yitiren,gücünü de yitirir
· Ataklık,başarının başlangıcıdır
· Atalar sanatı,oğlana mirastır
· Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar
· Atalarıyla övünen,patates gibidir,en iyi yanı toprak altındadır
· Atasözü halkın hikmetidir,sonsuza dek yaşar
· Ateş,yağ ile söndürülmez
· Atı gösteren ağızlıktır
· Atı yitirmektense,eğeri yitirmek yeğdir
· Atın eceli arpadan olsun
· Atın iyisi hızına,kadının gözüne,yiğidin sözüne,kızın kılığına bakarak anlaşılır
· Atın iyisi yemini,kişinin iyisi itibarını artırır
· Atla eşek, bir arada koşulmaz
· Atlar koşar,baht kazanır
· Attan düşmeyen atlı olmaz
· Attan kalanı öküze dökerler
· Attan vefa gelir,avrattan gelmez
· Avradı güzel,atı yorga ile yoldaş olma
· Ay az soğutur,bulut ısıtır, büyüdüğü yerleri ancak sersem unuttu
· Ay var yılı besler,yıl var ayı beslemez
· Ayağını sıcak tut başını serin,gönlünü ferah tut düşünme derin
· Ayakkabım olmadığına üzülürken,yolda ayaksız bir adam gördüm
· Ayine si iştir kişinin,lafa bakılmaz
· Ayının yetmiş iki oyunu,bir armudun başınadır
· Ayıpsız dost isteyen dostsuz kalır
· Aylak,aylağı meyhanede bulur
· Ayna olmadan yüzün,gerçek bir dost olmadan yanlışların görünmez
· Aynı çatı altında tuz ve ekmek paylaşanlar hep dost olur
· Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz
· Ayranım ekşi diyenim olmaz
· Az eli aşta gör,çok eli işte gör
· Az oku,öz oku
· Az olsunda bizim olsun
· Az sadaka çok bela savar
· Az söyle,çok dinle
· Az tamah çok ziyan getirir
· Az verme arsız olur,çok verme yüzsüz olur
· Azgın köpeğin zinciri kısa olur
· Azı çalan,çoğu da çalar
· Baba bilgisi ile alim olunmaz
· Baba bir hazine,kardeş bir destek,arkadaş ise her ikisidir
· Baba mirası yanan mum gibidir
· Baba oğluna bir bağ bağışlamış,oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş
· Baba olmak zor değil,babalık etmek zordur
· Babalar,doğanın yarattığı bankerlerdir
· Babası iyi olan kimsenin oğluna kız ver,anası iyi olan kimseden oğluna kız al
· Babasına bakarak,oğluna saygı gösterilir
· Babasını tanımayan,çocuğunu boğar
· Bacak kadar boyu var,türlü türlü huyu var
· Bağ babadan,zeytin dededen kalmalı
· Bağlılık tehlike anında belli olur
· Bahçede her ağacın kaderi,verdiği meyve ile orantılıdır
· Bahçıvanın başına gül taktiği görülmemiştir
· Bahşiş atın ağzına (dişine) bakılmaz.
· Bahtiyarlıklarını bilseler,köylüler çok mutlu olurdu
· Bahtsızların akrabası olmaz
· Bakan yemez,kapan yer
· Bakarak öğrenilseydi kediler kasap olurdu
· Bal , dikenden (iğneden ) uzak değildir
· Bal toplayan,arıların iğnesine dayanabilmelidir
· Bal,balçık da yedirir
· Balçığı duvara vur tutarsa hoş,tutmazsa yine hoş
· Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
· Balıklar oltayla,insanlar tatlı dille avlanır
· Balıklarla konuklar ,üç gün sonra kokmaya başlar
· Balta sapı uzun olur,şamatası güzün olur
· Baltanın yıkamadığı evi göz yıkar
· Baltayı taşa vurdu
· Bana kör diyenin ela gözü olsa
· Bana kusurlarımı söyle ama kendininkileri de düzelt
· Bana saygı gösterenin kuluyum,saygı göstermeyenin sultanıyım
· Bardağın doluysa ,dengeli tut
· Barış görüşmesi yapabildiğin sürece,savaşın kapısını çalma
· Barış istiyorsan ,savaşa hazır ol
· Baş ağrıyınca sivrisinek davul olur
· Baş kim,ayak kim belirsiz
· Baş olan,boş olmaz
· Baş olda soğan başı ol
· Baş olmazsa gövde leş olur
· Baş,eğmek ile ağrımaz
· Başarı, insanın istediğini elde etmesi,mutluluk ise elde ettiğini istemesidir
· Başarının ardından küstahlık gelir
· Başarının arkadaşı çok olur
· Başbuğ olmak isteyene yardım eden,onunla birlikte yönetmez
· Başı büyük bey olur,ayağı küçük çoban
· Başı göklerde olanın ayağı çamurdadır
· Başını acemi berbere teslim eden,cebinden pamuğu eksik etmesin
· Başını dik tut,ama burnunu havaya kaldırma
· Başkaları için yap,kendin için öğren
· Başkalarını sayarsan,senide sayarlar
· Başkalarının akılsızlığından,akıl öğrenilir
· Başkalarının köpeğine ekmek verene,kendi köpeği havlar
· Başkası bir şey yitirmeden,sızın bulmanız mümkün değildir
· Başkasına yardım eden yücelir
· Başkasının da düşündüğünü düşünmeyen budaladır
· Başkasının derisinden sırım kesmek kolaydır
· Baykuş,viraneyi gül bahçesine değişmez
· Bayram geçtikten sonra kınayı başına çal
· Beceri sahibi,beceriyi tanır
· Becerikli öğrencinin,ustasına nazı geçer
· Beceriksizsen meydana çıkma
· Bedenin gıdası yemek,ruhun gıdası okumaktır
· Beğenilmek , sevilmekten daha çok hoşa gider.
· Bekar gözüyle avrat alınmaz
· Bekarın ahmağı düğünde kız beğenir
· Beklemeyi bilmek ,başarının sırıdır
· Ben senin karanlıkta göz kırptığını nebiliyim
· Benim adım Hıdır,elimden gelen budur
· Benim oğlum bina okur,döner döner yine okur
· Berber aynası gibi iki yüzlü
· Berbere sormuşlar;saçım ak mı ? karamı ?,Önüne düşünce görürsün demiş
· Berberin solumazı,tellakın terlemezi,kahvecinin söylemezi
· Besle kargayı,oysun gözünü
· Besledik büyüttük danayı,şimdi tanımaz oldu anayı
· Beyi sangılayan bey olur,bayı sargılayan bay olur
· Beylere inanma,suya dayanma,günün güzeline,atın gençliğine ve karının sözüne güvenme
· Bildiklerinin hapsını her zaman söyleme,ama ne söylediğini daima bil
· Bileği güçlü olan birini yıkar,bilimi güçlü olan herkesi
· Bilene baş saygılı,bilmeyene kürk saygılı
· Bilgi sorulduğunda,dört grup sevap alır::Soran,öğreten,dinleyen,bir de bunları seven
· Bilgi ve akıl ,insanın en büyük sermayesidir
· Bilgili adam önce kendisini eğittikten sonra ,başkalarını da bilgisinden yararlandırmalı
· Bilgili olup bilgisini eyleme geçirmeyen kimse,tarlayı sürüp ,ekmeyen adama benzer
· Bilgin kişinin yüzüne bakmak ibadettir
· Bilginin mürekkebi ile şehidin kanı göklerde aynı değeri taşır
· Bilginler en büyük öğrencilerdir
· Bilgisi az olan kendini beğenir
· Bilgisiz düşünce yoktur,düşüncesiz de bilgi
· Bilim adamlarının en iyi ve güzel huyu,anlayışsızların karşısında susmaktır
· Bilim de kısa yollar yoktur
· Bilim insanın gözlerini açar
· Bilimin esirgenmesi helal olmaz
· Bilinen eğri yol,bilinmeyen doğru yoldan daha kısadır
· Bilinmeden yapılan aşağılama,aşağılama sayılmaz
· Bilinmedik aş,ya karın ağrıtır yada baş
· Bilinmeyen bir şey görkemli olarak kabul edilir
· Biliyorum dedin,tutuldun;bilmiyorum dedin kurtuldun
· Bilmediğimiz şeyi ,istemeyiz
· Bilmek için,öğrenmek gerek
· Bilmemek ayıp değil,öğrenmemek ayıp
· Bin bilirsen de bir bilene danış
· Bin düşün,bir söyle
· Bin kere Allah demektense,bir kere eyvallah demek iyidir
· Bin nasihat dan,bir musibet iyidir
· Binecek eşeği yok,at beğenmiyor
· Bir adam azığını iki kişi yerse,ikisi de aç kalır
· Bir adam tam adamdır,iki adam yarımadamdır,üç adam hiçbir adam etmez
· Bir adama dille yaltaklanandan çok,onu azarlayan sonunda iyilik bulur
· Bir adamın adı çıkacağına ,canı çıksın daha iyi
· Bir adamın karısı,o adamın yarısı
· Bir ağaç da gül de biter,diken de
· Bir ağaçta beş kuş görmezse ,bir taş atmaz
· Bir alışkanlık başka biriyle iyileştirilir
· Bir an durun,bir mil gerilersiniz
· Bir an düşünmek yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır
· Bir ana-babanın çocuklarına bırakacağı en büyük miras görgü ve saygı bilirliktir
· Bir aptal yoktur ki,bir akıllı tarafından kışkırtılmış olmasın
· Bir aptal,yedi akıllının cevaplayamayacağı kadar çok soru sorar
· Bir aslanın yönettiği ceylan ordusu,bir ceylanın yönettiği aslan ordusundan çok daha üstündür
· Bir atın arkasından,bin at su içer
· Bir avuç para ,bir çuval haktan ve gerçekten daha ağır çeker
· Bir baba gücünden aşağı derecede,çocukları gücü oranında,karısı da gücünün üstünde giyinmeli
· Bir babanın evladına yaptığı dua,Peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir
· Bir bilir,bin satar
· Bir çatı altında bulunan güvercinler ,yabanı kuşlardan güvencelidir
· Bir çocuk,ana için sonsuza dek kaygı kaynağıdır
· Bir çok kimse, paralarıyla pişmanlıktan başka bir şey alamaz
· Bir çok kimsenin bir şeyler yapma isteği varsa da,pek az kimsenin,bunu yapacak iradesi bulunur
· Bir çok yolu erken öğren,sonra birinde yada ötekinde yürümen gerekir
· Bir damda at da olur,eşek de
· Bir damla bal,bir fıçı sirkeden daha çok sineği tuzağa düşürür
· Bir deliği olan fare çabuk tutulur
· Bir delinin kuyuya attığı taşı,kırk akıllı çıkaramaz
· Bir devin omzuna binen bir cüce,ondan daha ilerisini görür
· Bir devletin temeli,gençliğin eğitim ve öğretimidir
· Bir dostun,bir düşman kadar kahrı vardır
· Bir düşmanınız varsa ,yaşamasına engel olmayın,acı çekecektir
· Bir elle eker,bir elle biçer
· Bir er kişi evlense,altmış kız ağlar
· Bir erkek çocuğu ,bir dizine kız çocuğundan daha beladır
· Bir erkek,çevresindekilerle tanınır
· Bir esnemek,iki dirhem afyondan iyidir
· Bir eşek öbürüne “Hay koca eşek ,hay budala” der
· Bir fit,bin büyünün yerini tutar
· Bir gönüllü,iki çekimserden iyidir
· Bir göz ağlarken,diğer göz gülmez
· Bir gözüyle yaş döker,ötekiyle göz kırpar
· Bir gram övünme,bir kental onuru bozmaya yeterlidir
· Bir gül için bin dikene katlanılır
· Bir gün misafir,iki gün misafir,üçüncü gün git kafir
· Bir haylazın beyni,şeytanın atölyesidir
· Bir hiç olan adam için bencillik , büyük bir şeydir.
· Bir ihmal bir çivi,bir çivi bir at,bir at bir savaş ,bir savaş bir ülke yitirir
· Bir insan,yedi takla atsa bile,çabalayınca ayağa kalkabilir
· Bir insanın nasıl konuştuğu değil,nasıl davrandığı;ne düşündüğü değil,ne yaptığı önemlidir
· Bir ipte, iki cambaz oynamaz
· Bir işe erken başlamak,yarı yarıya kazanmak demektir
· Bir işi başarmak üzerinde konuşmaktan iyidir
· Bir işte direşkenlik göstermeyip,durmadan meslek değiştiren kimse para sahibi olamaz
· Bir iyi söz,üç kış ayını ısıtır
· Bir kadeh içki,kişinin tüm utancını götürür
· Bir kadın almak istersen gözlerinden çok kulaklarına inan
· Bir kadının gönlü,on erkeğin gözünden daha çok şey görür
· Bir kere görmek,bin kere okumaktan kıymetlidir
· Bir kez gülmek ,üç kez ilaç almaktan iyidir
· Bir kez moda olmuş olan,bir kez daha olabilir
· Bir kez yanlışa sapmaktansa,iki kez soru sormak iyidir
· Bir kimse ,herkesi kendi ölçüsüne göre ölçmemeli
· Bir kimse güvenilirliğini yitirmiş ise başka yitirecek hiçbir şeyi yok demektir
· Bir kimse güzel ve varlıklı olamıyorsa,iyi ve saygın olmalı
· Bir kimsenin değer kazanması,yaşının ilerlemesini beklemez
· Bir kimsenin iyi yada kötü olduğu,komşuların onu beğenip beğenmemesi ile anlaşılır
· Bir kişi kırk kişiyi azdırır
· Bir kişi sana eşek derse umursama,beş kişi derse git kendine bir semer al
· Bir korkak,bütün orduyu bozar
· Bir kötü kalp,genellikle ipek ve kadife altında aldatır
· Bir kötü kırk iyiyi bozar,kırk iyi bir kötüyü düzeltemez
· Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur
· Bir kuruş saklayamayan,kendisi beş kuruş etmez
· Bir kusur görünce ,önce kendininkini düzelt
· Bir musibet,bin nasihatten iyidir
· Bir oduna iki el,iki ayak takmışlar
· Bir oyunu en çok eleştiren,onu parasız izleyenlerdir
· Bir peygamberin dininde bunca mezhep nedendir?
· Bir söz ağzınızdan çıkmadan önce sizin kulunuzdur,çıktıktan sonra siz onun
· Bir söz söyler ki dirhemini yiyen köpek kudurur
· Bir tek insan,her şeyi göremez
· Bir tepe yıkılır,bir dere dolar
· Bir tutam ot,deveyi yardan aşağı indirir
· Bir ülke küfürle ayakta durur,ama zulümle asla
· Bir yalana inandırmak için,arkasına yüz yalan söylemek lazımdır
· Bir yaşlının söylediği ,genellikle doğrudur
· Bir yerin onuru,orada oturana bağlıdır
· Bir yiğit nice kahraman olsa sevdiğine yenilir
· Bir yılan bir başkasını yemeyince ejderha,bir güç ötekini yok etmeyince büyük olamaz
· Bir zincir,en zayıf halkası kadar sağlamdır
· Biraz geç kalan,çok geç kalır
· Birçok kimse ancak güzel havada dinsizdir
· Biri beni aldatırsa , utansın ; ancak beni iki kez aldatırsa , ben utanayım.
· Biri yer,biri bakar,kıyamet ondan kopar
· Birini kendin gibi düşündüremiyorsan ,düşündüğün gibi yapmasına çalış
· Birisi lütuf dağıtıyorsa ,niyetini anlamalısın
· Biz değirmenin önünde değil,unundayız
· Bizi beğenenleri severiz,ama beğendiklerimizi asla
· Boğulmak üzere olan adam,saman çöpünden bile medet umar
· Boklu çamurluya gülüyor
· Bol bol yiyen ,bön bön bakar
· Boranın gücü soğukta görülür,yurtseverin gücü ise yurdun tehlikede bulunduğu zaman belli olur
· Borç al,zekat ver
· Borç uzarsa kalır,dert uzarsa alır
· Borç üzerine borç eden,yalan söylemek zorunda kalır
· Boş atıp dolu tutuyor
· Boş atıp dolu vuruyor
· Boş ev,kötü kiracıdan daha iyidir
· Boş torbaya eşek bile gelmez
· Boşboğazı fırına atmışlar “odun yaş” diye bağırmış
· Boşboğazla, pisboğaz,belalardan kurtulmaz
· Boşuna telaş,dikine tıraş
· Boyacı küpü değil ki hemen daldırıp çıkarasın
· Boynu uzun,beyni boş
· Bu dünya dört direk üzerine,ben yiyeyim sen yeme,ben iyiyim sen fena
· Bu ikiyüzlülerin ülkesinde bir tekke bulunmaz ki ,batakhaneye çıkar yolu olmasın
· Budala,kalabalık arasında tek başına gülendir
· Budalalar çok güler
· Bugün ki yumurta,yarınki tavuktan iyidir
· Bugün yanlış olan,yarın doğru olmaz
· Buğday yanında,acı ot da sulanır
· Bulanık suda balık avlanmaz
· Bulunmaz Hint kumaşı değil ya
· Bunca kusur,kadı kızında da bulunur
· Burnu büyük olan,herkes kendinden söz ediyor sanır
· Burnundan kıl aldırmaz
· Burnunun ucunu görmez
· Buyuran almaz,yoğuran alır
· Bülbülün çektiği,dili bela sidir
· Bütün genç kızlar iyidir;o zaman kötü kadınlar nereden alınmaktadır
· Bütün uşaklar hırsızdır ,bütün lortlar sahtekar
· Bütün yumurtalarını aynı sepete koyma
· Büyüğünü döv ki küçüğüne ibret olsun
· Büyük adamları,büyük umutlar doğurur
· Büyük akıl ,baş belasıdır
· Büyük balık ,küçük balığı yer
· Büyük balık yakalamak için,küçüğü gözden çıkarılır
· Büyük başın ,büyük derdi olur
· Büyük bir işe giriştiğin de ,ayrıntıları düşünmelisin
· Büyük bir mevki sahibi olmak, her zaman için iyi bir şey değildir
· Büyük bir savaş ülkelere üç ordu bırakır;sakatlar ordusu,yas tutanlar ordusu ve de hırsızlar ordusu
· Büyük hikmetler,kısa sözlerde bulunur
· Büyük hırsız ,küçük hırsızı asar
· Büyük incelik,çok kez “Bir şey istemiyorum “ demektir
· Büyük insanlar hiç yakınmadan tüm acılara katlanırlar
· Büyük istek,büyük düş kırıklığı demektir
· Büyük lokma ye,büyük söz söyleme
· Büyük sözler ,büyük işlere seyrek olarak eşlik eder
· Büyük zekalar,hep beraber düşünür
· Büyüklenme,tüm kötülüklerin anasıdır
· Büyüklere ne yakın,nede uzak olmalı
· Canlılara gülümsemeyen,ölülere hiç ağlamaz
· Cebin delikse,onu parayla doldurmanın hiçbir yararı yok
· Cehennemde bile olsa,iyi kimselerle oturup kalkmak,kötülerle saraylarda oturmaktan iyidir
· Cehenneme giden yol,güzel taşlarla döşenmiştir
· Cepte olanı harca,sana gaipten gelir
· Cepten biraz para çıkmazsa,çok para içeri girmez
· Cesur olana baht elini uzatır
· Ceza suçun hemen ardından gelmezse ,bir daha asla gelmez
· Cezaların en kötüsü,insanın haksız olduğunu anlamasıdır
· Cins ata mahmuz gerekmez
· Cins köpek,boşuna havlamaz
· Cömertlik,vardan olur
· Cüzdanda para,her zaman moda
· Çaba akıllı insanlar içindir,ama aptallarda daha çok görülür
· Çabuk parlayan ,çabuk söner
· Çabuk veren,iki verir
· Çabuk yargılayan,çok çabuk pişman olur
· Çağrıldığın yere aş ol,çağrılmadığın yere taş ol
· Çağrılmadığın yere gitme
· Çalışan,tersliklerini de yener
· Çalışarak kazanılan biber,baldan tatlıdır
· Çalışarak milyoner olunmaz
· Çalışırken kul gibi çalış,ata binerken bey gibi bin
· Çalışkan adamın düşünceleri berekete götürür,aceleci adamınki ise yoksulluğa
· Çalışmak günü kısaltır,yaşamı uzatır
· Çalma kapımı,çalarlar kapını
· Çam sakızı,çoban armağanı
· Çama uzanan,ardıca düşer
· Çamaşırı,birde kadını mum ışığında seçme
· Çapak silerken,göz çıkarır
· Çay kuşu,çay taşı ile vurulur
· Çayı görmeden,paçayı sıvar
· Çeşme,senin suyundan içmeyeceğim dememeli
· Çeşm-i insaf gibi kamile mizan olmaz,kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
· Çevir gazı yanmasın
· Çeviriler kadınlara benzer,güzel olursa sadık olmaz;sadık olursa güzel olmaz
· Çiftçinin karnını yarmışlar,kırk tane gelecek yıl çıkmış
· Çiğ sözden,kem gözden ırak
· Çıkış yerini görmedikçe,içeri girme
· Çile çekiniz,tüm zevklerden kaçınınız
· Çimenler,yumuşaklıkları ve rüzgara karşı eğilmeleri yüzünden,en şiddetli fırtınalardan bile kurtulurlar
· Çingene “Oğlumun hastalığına yanmam,huyunu değişir”demiş
· Çırak,zamanla usta olur
· Çirkefe taş atma ,üstüne sıçrar
· Çirkin bir hanım ile aptal hizmetçiler ,bulunmaz hazinelerdir
· Çirkin ile bal yeme,güzel ile taş taşı
· Çirkin kadın evi toplar,güzel kadın düğün gezer
· Çirkine güzel deyince bir daha sallanır
· Çoban köpeği ne yer,ne yedirir
· Çoban kulübesinde ,padişah rüyası görür
· Çobana verme kuzu,ya koyun güttürür ya kuzu
· Çobanın gönlü olunca,tekeden süt sağar
· Çocuğa bir şeyi yasaklayacaksan,küçükken yasakla
· Çocuğa en büyük saygı gösterilmeli
· Çocuğa iş buyuran,ardınca kendin gider
· Çocuğa iyi huy,kötü huy anadan gelir
· Çocuğu şımartmak, onu öldürmek demektir
· Çocuğu,gideceği yolda çalıştır;büyüdüğünde ondan ayrılamaz
· Çocuğun elinden tutan,anasını gönlünden yıkar
· Çocuğun ilk öğrenmesi gereken şey,en çok ihtiyaç duyacağı şey;dayanmasını bilmektir
· Çocuğun köklere ihtiyacı vardır
· Çocuğun sadaka tından vazgeç,belasından korun
· Çocuğun yediği helal,giydiği haramdır
· Çocuk ,çok yüz bulunca çok şımarık olur
· Çocuk sevgisi,sepette suya benzer
· Çocukla yola çıkma,araban kırılırsa güler,arabası kırılırsa ağlar
· Çocuklar şekerle,büyükler yeminle aldatılır
· Çocuklarla deliler,doğruyu söyler
· Çocuklu ev pazar,çocuksuz ev mezardır
· Çocuksuz yaşayan,niçin yaşadığını bilmez
· Çok adam,çok şans demektir
· Çok ağız bir olunca ,bir ağız hiç olur
· Çok aşçı,çorbayı bozar
· Çok beladan kurtarır insani “Bilmem,görmedim”
· Çok bilen, çok yanılır
· Çok bilmiş kadınların ne gözü,nede kulağı vardır
· Çok çekmek,ipin kopmasıyla sonuçlanır
· Çok çocuk,anayı şaşkın,babayı düşkün eder
· Çok dertli,çok konuşur
· Çok dinle,az söyle,daha az yazı yaz
· Çok eğilme basarlar,çok yükselme asarlar
· Çok gezen tavuk,ayağında pislik getirir
· Çok gezen,sonunda yalnız kalır
· Çok gülen,çok ağlar
· Çok işin altına girenin başarı si seyrek olur
· Çok karıştırma,altından çapanoğlu çıkar
· Çok kimse ,bebeği anasının hatırı için öper
· Çok kitap karıştır,az kitap oku
· Çok konuşan,her zaman söylenmemesi gereken bir şeyler söyler
· Çok kusuru olan,bunları başkalarında da kolayca görür
· Çok naz,aşık usandırır
· Çok sav,bir şey ispatlamaz
· Çok seven,sevdiğini cezalandırmada şiddet kullanır
· Çok sık çeşmeye giden testi,ya sapını yada ağzını yitirir
· Çok soru soranın torbası,hiçbir şeyle dolmaz
· Çok söyleme arsız olur,az verme hırsız olur
· Çok söyleyenin kalbi sağlam olmaz
· Çok söz yalansız,çok para haramsız olmaz
· Çok söz, az para eder
· Çok sözün azı,az sözün özü iyi
· Çok şey vaat edenden ,hiçbir şey bekleme
· Çok taş kaldıran,ya yılana rastlar ya çıyana
· Çok yaşayan değil,çok gezen bilir
· Çok yaşlının içinde bir çocuk bilgin olur,çok çocuğun içinde bir yaşlı çocuk olur
· Çok yatan,ihtiyarlık hastasıdır
· Çok yemek yemişsen,bal bile acı gelir
· Çok yersen az yaşarsın,az yersen çok yaşarsın
· Çok yiyen ahmak olur
· Çok yükseklerde oturan,güvenceli yerde oturmuyor,demektir
· Çoklukla, denetleyen hiçbir şey yitirmez
· Çorap söküğü gibi gider
· Çorbanın da ,sevginin de ilk kaş iği sevgidir
· Çömlek taşa dokunursa,vay çömleğin haline;taş çömleğe dokunursa,gene vay çömleğin haline
· Çürük merdivenle tavana çıkma
· Çürük tahta,mıh tutmaz
· D urdu durdu da turnayı gözünden vurdu
· Dadıya bahşiş vermeden önce çocuğu görmeli
· Dağ adamı,hasta eder sağ adamı
· Dağ ne kadar yüce olsa da geçidi bulunur
· Dağın güzelliği taş ,başın güzelliği saç
· Dağların süsü ağaçlar,devletin süsü bilginlerdir
· Daha akıllı olan,özveride bulunur
· Daha iyi yaşamak istersen,en kötü düşüncelerini öldür
· Daha kötü bir şey olmadıkça,kötü hiçbir zaman iyi olmaz
· Daima “Bilirim”diyorsa gençtir,her şeye “olabilir” diyorsa ihtiyardır
· Daima hayır derseniz,hiçbir zaman evlenemezsiniz
· Dalkavuk gizli bir düşmandır
· Dalkavukluk da bir geçim yoludur
· Dam yanarsa içindeki farelere de olur
· Damdan düşen,damdan düşenin halını bilir
· Damdan düşse,kedi gibi dört ayak üstüne düşer
· Danışan dağı aşmış,danışmayanın yolu şaşmış
· Danışmak için büyük bir adam bulamazsan,büyük bir taş bul
· Darağacında herkes hatiptir
· Dava açmak,bir kedi elde etmek için koca bir ineği yitirmek demektir
· Davar doyarsa hızlı gider,kötü doyarsa öfkelenir
· Davasını bilmeyene şahit olma
· Davul gibi;sesi gür,içi bomboş
· Davul görür oynar,mihrap görür ağlar
· Davulu biz çaldık,parayı başkası topladı
· Davulun sesi ,uzaktan hoş gelir
· Dayak cennetten çıkmadır,iyi olsa çıkmazdı
· Dayım kim,gavur kim,belli değil
· Dediği dedik,çaldığı düdük
· Dediyle demişe bakarsan rahat yoktur
· Değerden düşmek istemezsen,kimseyi değerden düşürmeye kalkışma
· Değirmenci uyurken,arktan çok su akar
· Değirmenciye hırsızlık ayıp değil,başka ayıbını ara
· Değişiklik,dinlenmek kadar iyidir
· Değiştirilemeyen bir şeyi unutan kimse mutludur
· Değneği yiyen ile sayan bir değildir
· Deha ,bir sabır işidir
· Deli deliden,imam ölüden hoşlanır
· Deli deliyi görünce,çomağını gizler
· Deli ile düşüp kalkan deli olur
· Deli kazanmış,akıllı yemiş
· Deli yapar,yakını utanır
· Deli,sarhoştan ürker
· Deliden daha tehlikeli düşman yoktur
· Delik ,hırsızı baştan çıkarır
· Delikanlının gönlü tez olur
· Deliler konuşurken şeytanlar da susarmış
· Deliler,akıllıların cevaplayamayacağı sorular sorarlar
· Deliliğin kırk çeşidi vardır,Sağduyunun bir
· Delinin efendisi olmaktansa,akıllının uşağı olmak iyidir
· Deliye uyan,zır delidir
· Dem,dem getirir;gam gam getirir
· Demir döve döve,demirci olunur
· Demir nemden,insan gamdan çürür
· Demirci,demirin zayıf yerine vurur
· Denediğin kimseyi yeniden denemek;pişmanlıktan başka bir sonuç getirmez
· Denenmişi bir kez daha denemekten daha yanlış bir şey olamaz
· Deney en iyi öğretmendir
· Deney öğütten iyidir
· Deney tarak gibidir,hayat onu insana verir,ama kel olduğu zaman
· Deney,bilginin anasıdır
· Deneyi olan köpek,boşa havlamaz
· Denize düşen,yılana sarılır
· Denize girse kuru çıkar
· Derdini başkasına söyleme,dostun ise acınır,düşmanın ise sevinir
· Derdini Marko Paşaya anlat
· Derdini söylemeyen,derman bulamaz
· Dereden su içerken kaynağı hatırla
· Dereyi görmeden paçayı sıvama
· Dert ağlatır,aşk söyletir
· Dert gezer,illet gezer,itikattadır nazar
· Dert insana daima yol gösterir
· Dertsiz baş,yarasız ağaç olmaz
· Derviş Şeyhine,”Baba himmet”demiş,Şeyhi de”Oğul hizmet”,demiş
· Dervişin fikri neyse,fikride odur
· Deve ahmak olduğundan kılavuzu eşektir
· Deve kadar büyümüş,kulağı kadar haysiyeti yok
· Deve kırk yıl Mekke’ye gitmekle hacı olmaz
· Deve,aç kaldığı zaman hörgücünü,insan aç kaldığı zaman namusunu yer
· Deve,uyuz da olsa,pek çok eşeğin yükünü taşır
· Deveci ile konuşanın kapısı yüksek olmalı
· Devede de boy var ama kırkını bir eşek çeker
· Devekuşu gibi;yüke gelince kuşum der,uçmaya gelince deveyim der
· Deveye boynun eğri demişler,nerem doğru ki demiş
· Deveye sormuşlar”Hangi yolu daha çok seversin?Yokuşumu?İnişimi?”düz yolu demiş
· Deveyi sağlam bağla,sonra Allah a emanet et
· Devletleri yıkan bütün hatanın altında nice gururun gafleti yatar
· Devletli ile deli bildiğini işler
· Devletli yanını kaşısa,fukara para verecek sanır
· Dikenler arasında güller yetişir
· Dikenli ağaçta gül olur
· Dil bilen Roma ya kadar gider
· Dil ustası,iş hastası
· Dil,akıl hazinesinin kılıcıdır
· Dilber sözüne güvenilmez
· Dilden daha tatlısı da yok,acısı da
· Dilden gelen,elden gelse ,herkes zengin olur
· Dilenci ekmek parçalarını,alim söz parçalarını toplar
· Dilenci selam almaz
· Dilencinin çanağından para çalar
· Dilencinin yüzü kara,torbası doludur
· Dilenciye hıyar vermişler,eğri diye beğenmemiş
· Dilenciye kapalı kalan kapıyı,hekime açarsın
· Dilenciyken zenginleşmiş olandan kibirlisi yoktur
· Dili ekmekçi küreği kadar uzun
· Dilin keskin bıçaktan farkı;kan dökmeden öldürür
· Dilin zehrinin panzehiri yoktur
· Dillenme,bellenme,ellenme
· Dimyata pirince giderken,evdeki bulgurdan oldu
· Din adamının çocukları ,her zaman en iyi değildir
· Dinini pula satan,dininden de olur,puldan da
· Dinini seven,dünyasını sevmez
· Dinlemeyi öğrenirsen ,kötü komşulardan bile yararlanabilirsin
· Dinlenmenin zevki,ancak ağır bir işten sonra tadılır
· Dinlersem unuturum,yazarsam hatırlarım,yaparsam öğrenirim
· Dinsizin hakkından imansız gelir
· Diplomat;”evet” demekle “beki”yi düşünür,belki derse “hayır”demek istiyordur,”hayır”derse diplomat değildir
· Dışarı çıkarken havaya,içeri girerken insanların yüzüne bak
· Dişi köpek ,kuyruğunu sallamayınca,erkek köpek ardına düşmez
· Dışlarını temiz gördüğün adamların içleri aynanın arkası gibidir
· Dişleri güzel olan kadın,her zaman güler
· Dişlerini temizleyiniz,ağız temizliği,temizliğin temelidir
· Doğanın gizli nedenlerini öğrenen mutludur
· Doğduğun yere bakma,doyduğun yere bak
· Doğru adam kaybolmaz
· Doğru bilinmeden eğri bilinmez
· Doğru olan güler,eğri olan gizlenir
· Doğru olmak karlıdır,ama ödemesi yavaştır
· Doğru söyleyeni,dokuz köyden kovarlar
· Doğru söz,yemin istemez
· Doğru,kimi kez,yanlış gibi görünür
· Doğruluk minarede kalmış,onun da içi eğri
· Doğruluk,en iyi siyasettir
· Doğruysan güçlüsündür
· Doğruyu her zaman söyleme
· Dokuz aptala bir iş buyurursan,onuncusu da sen olursun
· Dokuzunda ne ise,doksanında da odur
· Dolambaçlı da olsa yol iyi,az da olsa yağ iyi
· Dolmayana koyma,doymayana verme
· Dolu tüfekten bir kişi korkar,boşundan iki kişi
· Domuz ahırına girersen pis kokarsın
· Domuz karnını doyurunca,yediği kabı devirir
· Domuzdan ne kıl koparırsan kardır
· Dost acı söyler
· Dost ararsan;dostunun dostu ile düşmanın düşmanını bul
· Dost düşündürür,düşman güldürür
· Dost içten ağlar,dıştan güler,düşman dıştan ağlar içten güler
· Dost ile ye iç,alışveriş yapma
· Dost kusura kalmaz,düşman ise beğenmez
· Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı,dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı
· Dost yüzünden,düşman gözünden belli olur
· Dost,güç bulunur,kolay yitirilir
· Dost,kadın,hizmet,sağduyu ve yüreklilik felaket zamanı denenir
· Dostlar üç çeşittir;Para dostu,karı dostu,halis dostu
· Dostlarımızı severiz ama düşmanlar da işe yarar
· Dostluk bir şemsiyeye benzer,insan onu ancak kötü havalarda ister
· Dostu methedersen yerecek yerini koy
· Dostu olmayan kimsenin hayatı yarımdır
· Dostum beni ansın da bir elma ile olsun
· Dostuna borç veren ,hem parasını hem de dostunu yitirir
· Dostuna borçlu olma
· Dostuna iyi davran,hısım akrabana dikkatli,kadınlara ve uşaklara armağanlı,ötekilere nazik davran
· Dostunun aşını,düşmanınmış gibi ye
· Dostunun düşmanından da,düşmanının dostundan da sakın
· Dört paralık adamın sekiz paralık keyfi vardır
· Dua et ve çalış
· Dul kadına etekleri bile düşmandır
· Dumansız baca,kavgasız koca olmaz
· Durgun su,pis koku yaymağa başlar
· Duvarcının sanatı,duvarın dibinde belli olu
· Duvarı nem,insanı gam yıkar
· Duyduklarınızın hiçbirine,gördüklerinizin yarısına inanın
· Duygusuz bir koca karısından korkar,akıllı bir kadın kocasını sayar
· Düğünde zurnaya,hamamda kurnaya aşık olur
· Düğüne giden dövünür,evde kalan övünür
· Dükkan açmak kolaydır;zor olan onu açık tutmaktır
· Dükkanın bereketi çoktur,kiminin parası ,kiminin duası
· Dün cin olmuş,bugün çarpmaya çıkmış
· Dünya bir gemidir:Akıl yelkendir,fikir dümendir,kullan kendini göreyim seni
· Dünya bir merdivendir
· Dünya insan içindir,insan ise dünya için yaşar
· Dünya nimetlerinin kıymetini bize öğreten hayatın zahmetleridir
· Dünya üç şey üzerine kurulur;idare,dubara,mü dara
· Dünya yaz iken,kış tedbirine bak
· Dünya yuvarlaktır,yüzmesini bilmeyen denizin dibini boylar
· Dünya,iyi ve kötü insanlardan oluşur
· Dünya,kıt zeka ile yönetilir
· Dünyada bütün insanlar,para ve mal toplamağa çalışırlar;bunlara kavuşunca da bir yana bırakıp ölürler
· Dünyada en kuvvetli adam,en çok yalnız durandır
· Dünyada her şeyin kendine göre bir güzelliği var,ama her göz onu göremez
· Dünyada hiçbir şeye minnet etme,hürriyetini ancak bu şekilde koruyabilirsin
· Dünyada kusursuz iki insan var;biri ölmüştür,öbürüde daha doğmamış
· Dünyada önemli olmak kadar akıllılık,güzel huylu olmak kadar soyluluk,hoşnut olmak kadar zenginlik yoktur
· Dünyada rahat yaşamak isteyen her şeyi hoş görmeli
· Dünyada rahat yoktur
· Dünyada seven ana-baba çoktur ama seven çocuk yoktur
· Dünyada yaşayan herkesçe aranan ve saklanan üç şey;bilim,varlık,iyilik
· Dünyada yükselmek için iki yol var;çalışmak yada başkalarının akılsızlıklarından yararlanmak
· Dünyadaki tüm zeka ,bir kafada toplanmamıştır
· Dünyanın en güzel kadını bile,ancak kendinde olanı görebilir
· Dünyanın en iyi hekimleri;Dr,Perhiz,Dr. Sessizlik,Dr. Neşedir
· Dünyanın en zor işi ,söz anlamaza söz anlatmaktır
· Dünyanın kavgası para üstüne
· Dünyasından bıkmış insandan fayda bekleme
· Dünyaya ne akıllı gel ,nede güzel,talihli ol yeter
· Dünyayı her zaman küçük kafalar yönetir
· Dünyayı olması gerektiği gibi değil,olduğu gibi görünüz
· Düşenin dostu olmaz
· Düşlerin tersi çıkar
· Düşman gülerek öğretir,dost azarlayarak öğretir
· Düşman olmayınca,herkes yiğittir
· Düşman seni yemeden,sen düşmanı yemelisin
· Düşmana güvenilmez,arada anlaşma olsa bile
· Düşmanı hariçte arama
· Düşmanın yoksa,anan doğurmuştur onu
· Düşmanına zarar vermek,seni ondan daha küçültür;öç almak onunla aynı düzeye kor;bağışlamak seni üstün kılar
· Düşmanından kötü dille söz etme,ancak onun için istediğin kadar kötü düşünebilirsin
· Düşmanını bilmeyen,tehlikeleri görmeyen ulus kolayca düşer
· Düşmanını küçümsersen ,kısa sürede yenilirsin
· Düşmanınla görüşen dostundan kork
· Düşmanlıklar, şeytanın en iyi besinidir
· Düşmez kalkmaz bir Allah
· Düşünce,insanı yıpratır
· Düşüncesiz toy eder,başköşede de kendi oturur
· Düşündüğünü söyleyenden değil,söylediğini düşünmeyenden kork
· Düşünmeden konuşmanın cezası,sonradan düşünmek zorunda kalmaktır
· Düşünmeden öğrenmek boşuna zahmet demektir,öğrenmeden düşünmek ise tehlikelidir
· Düşünmek,bilmek değildir
· Düşünülecek üç şey var;yaşam,ölüm,sonsuzluk
· Düşünüyorum,o halde varım
· Düşüşten önce gurur gelir
· Düzenci,düzenciye ikiyüzlülük edemez
· Ecel büyüğe küçüğe bakmaz
· Ecel geldi cihana,baş ağrısı bahane
· Eceli gelen köpek,cami duvarına siner
· Edep,aklın dışarıdan görünümüdür
· Edepliye “Edebi kimden öğrendin?”dediler,”Edepsizden” dedi
· Edepsizden ırzını satın al
· Efendisi evde yokken,hizmetçinin hiç acelesi yoktur
· Efendiyi efendi eden hademesidir
· Efendiyi,efendi yapan uşağıdır
· Eğer bir kör,bir köre rehberlik ederse,ikisi de hendeğe düşerler
· Eğer kişi akıllı ve çalışkan ise taktır et,akıllı değil de çalışkan ise dikkat et,akıllı olup ta tembel ise ikaz et,hem akılsız hemde tembel ise ıslah et
· Eğer yenemiyorsanız onlara katılın
· Eğilmeyen başın ayağı öpülür
· Eğitim ,özgürlüğe götürür
· Eğitimi sıkı tut,onu bırakma, koru ,çünkü o senin yaşamındır
· Eğitmeden öğretim,tuzsuz çorbaya benzer
· Eğri bakandan,doğru iş beklenmez
· Eğri oturalım,doğru konuşalım
· Eğride tok görmedim,doğruda aç
· Eğrilerle,doğruları söyleşmek hatadır
· Ehli keyfe keyif verir kahvenin kaynaması,eşeği yoldan çıkarır sıpanın oynaması
· Eklenen kuyruk tez kopar
· Ekmeği ver ekmekçiye,yarısını da yese
· Ekmeğin büyüğü,hamurun çoğundan olur
· Ekmeğini yalnız yiyen,yükünü dişiyle kaldırır
· Ekmek yapmaya niyeti olmayan kadın,un elemekle vakit geçirir
· Eksilmeyen tek zevk,iyilik yapma zevkidir
· El ağzına bakan aç kalır
· El ağzına bakan karısını tez boşar
· El elin eşeğini,türkü çağırarak arar
· El etek öpmekle dudak aşınmaz
· El içinde eşek kuyruğunu kesme,kimi uzun der kimi kısa
· El işler,baş buyurur
· El uşağı hilebazdır,kimse bilmez fendini,kime iyilik edersen ondan sakın kendini
· El,elin parasız gözcüsüdür
· Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir
· Ele verici kardeşin olursa,düzeltici ağabeyin olsun
· Eleştiri için kusur aranılıp da bulunmayan derecede iyi yapılmış hiçbir iş ve eylem yoktur
· Eli açığın yüzünü çok adam arar,herkes vergili adama dost olur
· Eli bağlı olanı kim olsa döver
· Eli nasıl bilirsin ? kendim gibi
· Elifi görse mertek sanır
· Elin derdi ele masal gelir
· Elin gözündeki çöpü görür,kendi gözündeki merteği görmez
· Elin gülü ele kokmaz
· Elin ile ettiğin hayrı,dilin ile zayi etme
· Elin övdüğünü el alır,ana-babanın övdüğü evde kalır
· Elin tavuğu ele kaz,fındığı koz görünür
· Elinde sopa ile barış,savaş demektir
· Elinden,kör eşek yem yemez
· Eline,beline,diline sahip ol
· Elma yede su iç,hastalanmada göreyim,mısır yede su iç,şişmanlamada göreyim
· Eloğlu insanin kalbinde ne varsa tümünü bilir
· Emanete hıyanet olmaz
· En beceriksiz kişi,kendi gizini saklayamayandır
· En büyük hata,yapılmış hatadan dönmemektir
· En büyük kazanç sağlık,en büyük varlık tokgözlülük,en hayırlı akraba güvenilir dost,en yüce mutluluk kurtuluştur
· En büyük özveri,zamandan yapılandır
· En çok yorulan,hiçbir iş yapmayandır
· En derin acı,şimdi bizi rahatsız edendir
· En doğru yasalar,ortadan kaldırıldıklarında uyulan şeylerdir
· En fazla hırsız,çalınacak hiç bir şey olmayan ülkelerde bulunur
· En güçlü değilsen,en kurnaz olmalısın
· En güçlü kişi ,kendi kızgınlığını yenendir
· En güçlü olan,sürekli haklı çıkar
· En güçlüler,en becerikli olanlardır
· En güzel armağan,hikmetli bir sözü iyice dinleyip,din kardeşine anlatmaktır;bu aynı zaman da bir yıllık ibadete de karşılıktır
· En güzel bedende bazen en sönük zeka bulunabilir
· En güzel sabır ,durumundan yakınmamaktır
· En hayırlı miras edeptir
· En hayırlısı,her işte ortada olmaktır
· En iyi bakımlı sürülerde bile,kötü kuzu bulunur
· En iyi doktor:Dr.Perhiz,Dr.Sessizlik ve Dr.Neşe dir
· En iyi ilaç gülmektir
· En iyi kadın,kendisinden en az söz edilendir
· En iyi sayı üçtür
· En iyi söz,anlamlı ve özlü olanıdır
· En iyi,iyinin düşmanı dır
· En kötü adam,öfkeli olandır
· En kötü ayakkabı giyenler,kunduracılardır
· En kötü karar,kararsızlıktan iyidir
· En kötü yılanlar,yüksek sütunlarda bulunur
· En sevdiğin şey bal bile olsa,sonuna dek yeme
· Er çekişmeyince barışmaz
· Er kocarsa koç olur,karı kocarsa hiç olur
· Erbap adam kebap yer,ahmak adam kabak yer
· Erdem kılığına girmemiş,ondan destek almamış kötülük var mı
· Erdeme giden yol,kimseye kapalı değildir
· Erdemli kişiye ,yoksulluk zarar vermez
· Erdemli olmaya çalışmak,mutlu olmanın en kestirme yöntemidir
· Erdemsiz güzellik,kokusuz çiçeğe benzer
· Ergen gözü ile koz alma,gece gözü ile bez alma
· Ergene karı boşamak kolay dır
· Erin adını ya atı çıkarır,ya karısı
· Erkeğe 6 saat,kadına 7,deliye ise 8 saat uyku gerekir
· Erkeği başarıya da ,yıkıma da götüren karısıdır
· Erkeğin nefsi birdir,kadındaki dokuzdur
· Erkeğin yaşı,kendini hissettiği ,kadının yaşı göründüğü kadardır
· Erkek dayıya,kadın halaya çeker
· Erkek yalan söylemez,durum yalan söyletir
· Erkek yaşını saklamaya,kadın ise saklamamaya başladığında yaşlanmıştır
· Erkekler,daima güzel olanı sevmez
· Erkeklerin sevgisi,su ile dolu bardağa benzer;ufak bir vuruşla parçalanıp dağılır
· Erken kalkan,kuşun gagasındaki altını alır
· Erken yatan ve erken evlenen aldanmaz
· Erken yatıp,erken kalkmak,insanı sağlıklı,varlıklı ve akıllı yapar
· Erlik on ise dokuzu hiledir
· Eski dostla,eski şaraba doyum olmaz
· Eski dostu yad eyleme,bir gün olur buluşursun,ekmek yediğin kapıya ihanet etme,bir gün olur sürünürsün
· Eski sevgililer,yanıp sönmüş kömür gibi pek çabuk alev alırlar
· Eskisi olmayanın yenisi olmaz
· Eskiye itibar olsaydı,bit pazarına nur yağardı
· Eşeğe altın semer vurulsa,eşek yine eşektir
· Eşeğe cilve yap demişler,çifte atmış
· Eşeğe marifetini göster demişler,yıkılıp anırmış
· Eşeğe,at buluncaya kadar binerler
· Eşeği dövemeyen,semerinden alır öcünü
· Eşeği palan orduyu yalan saklar
· Eşeği,eşek domuzu domuz beğenir
· Eşeğin düğüne çağrıldığı yerde ya su yoktur,ya odun
· Eşeğin ölümü köpeğe düğündür
· Eşeğine bakmaz,Hasan dağına oduna gider
· Eşek baş olunca işin sonu hayır olmaz
· Eşek bile makamla anırır
· Eşek çalışır,at yer
· Eşek dokuz türlü yüzme bilir,ırmak kenarına gelince hepsini unutur
· Eşekler kulaklarından,aptallar yüzlerinden,çılgınlar sözlerinden tanınır
· Eşit dostluklar,ömür boyu sürer
· Eşref saati gelmek
· Et giren eve dert girmez
· Et kafalı,kalın bıyıklı olur
· Et yiyeni kasap tanır
· Etme bulursun,satma kalırsın
· Ettiği hayır,ürküttüğü kurbağaya değmez
· Ev sahibinin işine karışma
· Evde ev kadını değerlidir,eğlencede güzel kadın
· Evden kaçan oğlanın yinede bir onuru vardır,evden kaçan kız onurunu yitirir
· Eve lazım olan,mescide haramdır
· Evi olanın,davası da olur
· Evinde dirlik-düzenlik istersen,karının her dediğini yap
· Evinde rahat olmayan,dünya cehennemindedir
· Evinde saygı görürsen,komşular da seni sayar;komşuların seni sayarsa tüm dünya seni sayar
· Evine kitap doldur,eve bereket yağar;bu bereket çocuklarınla torunlarına dek uzanır
· Evini bey gibi yapan,köle gibi yaşar;evini köle gibi yapan bey gibi yaşar
· Evini tamir etmeyenin kendi başına yıkılır
· Evladı olmayanda merhamet olmaz
· Evlat evlendi mi,artık komşu olur
· Evlendiğin gün ya yaşadın,ya öldün
· Evlendirme tasarısında bulunanların onda dokuzu yalancıdır
· Evlenirken yedi şeye dikkat et;doğruluk,aile soyluluğu,bilgi,gençlik,mevki,güzellik,varlık
· Evlenmeden önce gözünüzü dört açın,evlendikten sonra yarı yarıya kapayabilirsiniz
· Evlilik,aşk hastalığının en iyi ilacıdır
· Evvel selam,sonra kelam
· Ey abdal,ey derviş akçe ile biter her iş
· Eylemi doğuran düşüncedir
· Eylemli olarak iş yapan,kuru kuruya söz söyleyenden iyidir
· Fahişe yüzünden,insan bir parça ekmeğe muhtaç olur
· Fakire itibar yoktur
· Fakiri doyur da ne yapacağını düşünme
· Fakirin çocuğu,zenginin atı kıymetlidir
· Fala inanma,falsız da kalma
· Falcı falcıya fent etmez
· Faydasız evliyanın kubbesi başına yıkılsın
· Fazla aş,ya karın ağrıtır yada baş
· Felaket,daha sonra bir uyanış sebebi olması bakımından yarar sağlar
· Felaket,yalnız gelmez
· Feleğin çemberinden geçmiş
· Felek sillesini yemeyen baş,elini demir sanır ,yumruğunu taş
· Ferah ile yenirse soğanla ekmek,halt etmiş baklava-börek
· Fettan insanın sözünden çok gözüne bakmalı
· Fırsat rüzgara benzer:marifet onu gerçekten tutmaktır
· Fırsat,iyi ile kötünün mihengidir
· Fırsatlar çıkmadıkça,yetenekler pek az işe yarar
· Fırsatlar,bize başkalarını olduğu gibi, kendimizi de tanıtır
· Fısıldanan sözler,çok kez,yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider
· Fukara gibi giyinen zengin delidir
· Fukaranın düşkünü,beyaz giyer kış günü
· Fukaranın eli boş,kalbi doludur
· Gaflet olmasa,insan evliya olur
· Galibin hükmü geçerlidir
· Gam ile kasavet,ömür törpüsüdür
· Garibe verilen selam,altın yerini tutar
· Garip yiğidin dili kısa,boynu eğri olur
· Gavurun tembeli keşiş,Müslüman in tembeli derviş olur
· Gece müşterisi ya hırsız olur,ya da arsız
· Gece uyanıp su içilmez,içilirse dertten geçilmez
· Gecenin en karanlık vakti,sabaha yakın olan zamandır
· Gecenin ilk bölümünde kendi yanlışlarını düşün,öteki bölümünde başkalarının
· Geç saatte kahve içen,karısını uyutmaz
· Geçim yapar,geçimsizlik yıkar
· Geçme namert köprüsünden,ko aparsın su seni
· Geçmiş zaman olur ki,hayali cihan değer
· Geçmişin ünüyle utku kazanılmaz
· Geçti bülbül,geçti gül;ister ağla ister gül
· Geleceği görmek istiyorsan,geçmişe bak
· Geleceğin tüm çiçekleri,bugünün tohumları içindedir
· Gelecek sızın,yurt sızın,gençliğin kalbi sızın avuçlarınızdadır;ey eğitimciler
· Gelen,gidene rahmet okutur
· Gelin ata binmiş,ya nasip demiş
· Gelin babasına:”Hem ağlarım,hem giderim”demiş
· Gelin çiçek,her dediği gerçek:kaynana yılan,her dediği yalan
· Gelinceye dek konuk utanır,geldikten sonra ev sahibi
· Gelinin kötü olsa,oğlundan;güveyin kötü olsa kızından bil
· Genç bir ata,eski bir binici gerek
· Genç kız ana-babasını memnun etmek için evlenir,dul ise kendini
· Genç omuzlar üzerine yaşlı bir kafa koyamazsınız
· Gençler bilse,yaşlılar bilebilseydi;dünyada yapılmayacak şey kalmazdı
· Gençler ölüme gider,ölüm yaşlılara gelir
· Gençler yaşlıların deli olduğunu düşünür,yaşlılar ise gençlerin deli olduğunu sanır
· Gençlere sor,çünkü onlar her şeyi bilir
· Gençliğinde çılgınlık yapmayan,yaşlandıktan sonra yapar
· Gençlik bilse,yaşlılık yapabilse
· Gençlik günahları,yaşlılığın yüzünü çirkinleştirir
· Gençlikte bir işe yaramayan,yaşlılığında hiçbir işe yaramaz
· Gençlikte elde edilen bilgi,yaşlılıkta onur getirir
· Gençlikte günler kısa yıllar uzun,yaşlılıkta ise günler uzun yıllar kısadır
· Gençlikte taş taşı,yaşlılıkta ye aşı
· Gençlikte vaktini geçiren sefa ile,ihtiyarlıkta ömrünü geçirir cefa ile
· Gençlikte yalancı,yaşlılıkta hırsız
· Gerçeği öğrenmek için,yanlışı ileri sürerler
· Gerçeğin söylenmesi,dinleyene yararlı,söyleyene zararlıdır
· Gerçek vizesiz gelir
· Gerekliyi gereksizden ayırmalı
· Gereksinme icadın anasıdır
· Gereksinme,insanın öz yapısını bile değiştirir
· Getir varlığı,göstereyim karılığı
· Getirince el getirir,yol getirir,sel getirir;götürünce el,yol,sel götürür
· Geyik taze ota koşarken,yoldaki çukuru unutur
· Giysi içinde her kadın güzeldir
· Giysi insanı,süpürge evi güzelleştirir
· Giz,yüreği zindan,yüreğin sahibini ise zindancı yapar
· Gizini düşmanlardan saklamak istersen,dostuna da açma
· Gizlenen akıllılık,deliliktir
· Gökte yıldız ararken,yerdeki çukuru görmez
· Gökteki yıldız,bana ondan daha yine yakındır
· Gökten ne yağarda,yer kabul etmez
· Gökten ne yağarsa,yer onu kabul eder
· Gölde su artarsa,hava ılık;azalırsa soğuk olur
· Gömlek kiri yıkanırsa gider,gönül kiri konuşunca
· Gönül alıcı bir söz,kışı yaza çevirir
· Gönül var güle konar,gönül var çöplüğe konar
· Gönülden gönül e yol vardır
· Gönülden istekli için,olanaksız bir şey yoktur
· Gönüllü olana dokunulmaz
· Gönüllü taşınan yük,yük değildir
· Gönülsüz yenen aş,ya karın ağrıtır ya baş
· Görenekler,akıllı adamların baş belası,budalaların da putudur
· Görgüsüzün ekmeği yenir de misafiri ağırlanmaz
· Görmediğin şeyi içme,okumadığını imzalama
· Göz görmeye,kulak işitmeye,toprak suya,kadın eğlenceye doymaz
· Göz görür,yüz utanır
· Göz her şeyi görür,kendinden başka
· Göz,düşmanını tanır
· Göze güzel görünmeyeni,gönül de istemez
· Gözler istedikleri gibi görür
· Gözler kendilerine,kulaklar başkalarına inanır
· Gözün ağrırsa eline,miden ağrırsa ağzına sahip ol
· Gözün görmediğine,gönül ilgi duymaz
· Gururdan şişen,elbette bir gün patlar
· Güce dayanmayan adalet beceriksiz,adalete dayanmayan güç ise acımasızdır
· Gücünden yararlan,insan başardıkça yaşar
· Gücüne güvenerek çelimsizleri aşağılayanın gücü,kendi başına bela olur
· Güçlü adamla çağlayan,yollarını kendileri açar
· Güçlü bir rüzgar gelince ağaç eğilmelidir yoksa kökünden sökülür
· Güçlü bir rüzgar gelince ağaç eğilmelidir yoksa kökünden sökülür
· Güçlü bir rüzgar gelince ağaç eğilmelidir yoksa kökünden sökülür
· Güçsüzlük ve düşkünlüğü hor görenler,onun kurbanı olurlar
· Gülemeyen güldüğünü sanır,gülmediğini anlayınca da,güleni kıskanır
· Güler yüz düşmanı aldatır
· Güler yüz,altın anahtardır
· Güler yüzlü olmayan,dükkan açmasın
· Güler yüzlülük şölenle ağırlamadan daha değerlidir
· Gülme komşuna,gelir başına
· Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin;yoksa gülümsemeye bile fırsat bulamadan ölür,gidersiniz
· Gülmek,ahlakı düzeltir
· Gülmeyi sevenin dişleri ak olur
· Gülü seven,dikenine katlanır
· Gülümsemenin başaramayacağı iş var mı?
· Gülümsemeyi bilmeyen,dünyanın en yoksul insanıdır
· Gün var yılı besler,yıl var ayı beslemez
· Güneşin doğmasında batmasına dek ivecen olanlar,uzun yaşamaz
· Günlerin değerini bilmeyenin yılları çabuk geçer
· Güven,ama araştır
· Güven,başarının üçte ikisidir
· Güvenenden başka,kimse aldanmaz
· Güvenme varlığa,düşersin darlığa
· Güvenmek iyidir,ama güvenmemek daha iyidir
· Güvercin kargalarla dost olursa,tüyleri ak kalsa da gönlü kararır
· Güzel bir hikaye iki kere anlatılırsa feci olur
· Güzel bir kadın gülümseyince,birinin cüzdanı ağlar
· Güzel bir kadına,sınır boyunda bir eve,yol üstünde bir bağa sahip olanın başı dertten kurtulmaz
· Güzel bir söz,büyük bir öfkeyi bastırır
· Güzel düşünceleri olan insan,yalnız değildir
· Güzel huylu olanın can verirler sözüne,çirkin huylu olanın kimse bakmaz yüzüne
· Güzel kadın dünyanın,çirkin kadın senin malındır
· Güzel olana,gölgesi bile düşmandır
· Güzel ona derler;güzel konuşsun
· Güzel söyle,güzel bak gerisini kadere bırak
· Güzel söz söylemek güldürür,güzel iş yapmak susturur
· Güzel söz,ahmağa yakışmaz
· Güzel sözler,güzel yüzler,tatlı diller gönüllerde azizdir
· Güzel sözler,petekten damla damla sızan bala benzer;insanın ruhuna tat verir
· Güzel sözlerle bütün dünya elde edilir
· Güzel vaatler,gerçeğe değişilmez
· Güzel,güzel olan değil,hoşa gidendir
· Güzelin talihi çirkin olur
· Güzelliğin beş para etmez,bendeki bu aşk olmazsa
· Güzellik öyle bir ağaçtır ki,çekici yapraklarına karşın,acı bir meyvesi vardır
· Güzellik,bakan kimsenin gözündedir
· Güzellik,kısa süren bir tavsiye mektubudur
· Güzellikten kırk günde doyulur,güzel huydan kırk yılda doyulmaz
· Hain,korkak olur
· Hainlik her zaman,dostlukla gizlenir
· Hak etmeyene verilen ödül,tembele edilen yardım,kaba olana gösterilen incelik boşa gitmiş demektir
· Hak ve adalet yoluyla olmazsa,baltayla dene
· Hak yardım ederse kuluna,kurt çoban olur onun koyununa
· Haksızı onaylama,açıkça aklın başa geldiğini gösterir
· Haksızlığa karşı en iyi çare onu unutmaktır
· Halden anlayan alım,anlamayan zalim dır
· Halka verir telkini,kendi yutar salkımı
· Halkı körlerden oluşan kente,gösteriş umuduyla gitme
· Halkı kullanmayı bilmeli
· Halkın çıkarı,en yüce yasa olmalı
· Halkın efendisi ona hizmet edendir
· Haram,helalden tatlıdır
· Haram-helal ver Allah’ım,kulun durmaz yer Allah’ım
· Haramzadenin koynu dolu,yüzü karadır
· Harcadığınız,sahip olduğunuzdur
· Hareketler,sözlerden daha çok gürültü çıkarır
· Hariçten gazel okumak kolaydır
· Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz
· Hasta göze,ışık dokunur
· Hastalığını gizleyen ölür,borcunu gizleyen yoksullaşır
· Hastalık bulaşıcıdır,ama sağlık bulaşıcı değildir
· Hastalık iyileştirilir,alışkanlık kalır
· Hastaya çare,keyifsize para
· Hata yapmak,insanın doğasında vardır
· Hatır,gelini yatırır
· Hatıra çok bakan,yere bakar
· Hattatların hepsi cahildir
· Havasına uydur da üç kere de anasına söv
· Hay hay’ın çoğundan vay vay çıkar
· Hayallerimiz beşikte başlar,mezarda biter
· Hayat kırkında başlar
· Hayatın en güzel yanı,karşılıklı konuşmaktır
· Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
· Hayır iste komşuna,hayır gelsin başına
· Hayırsız bir kız evlattan vefalı bir eş beklemek hatadır
· Hayırsızlık,zenginlikten daha fazla dost yığar
· Hayvan budala si yürük olur,insan budalası pehlivan olur
· Hayvan yularından,insan sözünden tutulur
· Hayvanlar en anlayışlı dostlardır;ne soru sorarlar nede kusur kabahat bulurlar
· Hayvanlar koklaşa koklaşa,insanlar konuşa konuşa anlaşır
· Hazımsızlıktan ölmek ,açlıktan ölmekten iyidir
· Hekimden sorma,çekenden sor
· Hekimin yaşlısı,avukatın genci yararlıdır
· Hekimlerin yanlışları toprakla örtülür
· Hem kel,hem fodul
· Hem koyunlar tamam,hem de kurtlar tok olamaz
· Hemen hemen herkes tartışabilir,ancak güzel söyleşmek herkesin harcı değildir
· Hep güneşe bakan kimse,ayı göremez
· Hep ince olmaya bak,sevilirsin;kabalığın zararını görmek için kulağının çekilmesini bekleme,üzülürsün
· Hepimiz eşit doğduk,ancak erdemlerimizle birbirimizden ayrılırız
· Her ağacı içinden yiyen bir kurt vardır
· Her başarısızlık,başarıya doğru bir adımdır
· Her dağın ardında bir kovuk vardır
· Her dönem,kendi yiğitlerini yaratır
· Her eli sıkının bir eli açık oğlu vardır
· Her ermiş,önce kendini kutsar
· Her eşek kendi sesini duymaktan hoşlanır
· Her firavunun bir Musa’sı vardır
· Her gördüğün deliğe parmağını sokma,kimisin de yılan barınır
· Her gördüğüne baba dersen,vay ananın haline
· Her gün bir elma yemek,hekimi evden uzak tutar
· Her günah büyüğe söylenmez
· Her insan ufak bir dünyadır
· Her insan,kendi varlığının mimarıdır
· Her iş itikat a bağlıdır
· Her işittiğini söylemek,yalan söylemek için yeterlidir
· Her iyi öğrenci,iyi bir öğretmen olmaz
· Her iyilik,sadakadır
· Her kadın iyi olmaktan çok güzel olmak ister
· Her karışanın bir görüşeni vardır
· Her kim yakasını bir kusurdan kurtarırsa,on erdem kazanır
· Her kitaba inanan,hiçbir şeyi okumasın daha iyi
· Her kuralın bir istisna si vardır
· Her kuşun eti yenmez
· Her millet kendisinin layık olduğu Yahudileri yaratır
· Her ne verirsen elinle,o gider seninle
· Her öğüt acıdır
· Her sorunun iki cevabı vardır
· Her sözü söyleme,yerin kulağı var
· Her sözünde bir çam devirir
· Her sözünde bir nükte var
· Her şey incelikten,insan kabalıktan kırılır
· Her şey onu bekleyenlerin başına gelir
· Her şeyde aşırılık bir kusurdur
· Her şeyi bilen,hiçbir şeyi bilmez
· Her şeyi bir kez görmek,bin kere işitmekten daha değerlidir
· Her şeyi görmüş olan akıllı adam bile,elleri ile bir tek şey yapmış adamın dengi değildir
· Her şeyi isteyen,her şeyini yitirir
· Her şeyin bir haddi var
· Her şeyin ortası iyidir
· Her şeyin yenisi güzeldir
· Her tarladan bir çakıl,her adamdan bir akıl
· Her ticarette hile vardır
· Her yabancı bir düşmandır
· Her yer değişimi,bir sevinç kaynağı olur
· Her yerin tavşanı,kendi köpeği ile avlanır
· Her yıl kıtlığa,her gün savaşa hazır ol
· Her yılan balığı,balına olmak ister
· Her yüze güleni dost sanma
· Her zaman gülen budala,hiç gülmeyen ise mutsuzdur
· Herhangi bir kötülüğü görenler,eliyle düzeltmeye çalişsin,başaramazsa diliyle düzeltsin,gene olmazsa yüreği ile ona engel olmak istesin sonuç iyi olur
· Herkes anladığı mesleğe girsin
· Herkes bildiğini okur
· Herkes birinin düşüncesine göre aptaldır
· Herkes evinin ağasıdır
· Herkes haksız olduğunda,herkes haklıdır
· Herkes hanımının yanında bir Sultan Süleyman dır
· Herkes kendi ayıbını bilmez
· Herkes kendi dünyasının Sezar ‘ı dır
· Herkes kendi huyunu beğenir
· Herkes kendi kaderinin yapımcısıdır
· Herkes kendi nefsi için çalışır
· Herkes kerameti kendinden bilir
· Herkes yalan söyler
· Herkes,büyük adam olduğunu sanır
· Herkes,herhangi bir kimseden daha iyi bilir
· Herkes,kendi geleceğinin mimarıdır
· Herkes,kendi ustasını bulur
· Herkes”Hocam”diyor,ama ben oka dar cahil değilim
· Herkese adaletli davran ama hepsine güvenme
· Herkese hizmet eden,hiç kimseden ödül alamaz
· Herkese kendi acısı deve gibi yük görünür
· Herkesi kendi gibi sanır,aldanır
· Herkesi kendi tutkusu sürükler
· Herkesi nasıl bilirsin?Kendim gibi
· Herkesin bir ayıbı vardır ama kimin ki görünürse ona gülerler
· Herkesin bir delilik damarı vardır
· Herkesin bir fiyatı vardır
· Herkesin dostu ile herkes alay eder
· Herkesin gönlü para ve mal ile kazanılmaz,belki iyi ahlak,güler yüz,tatlı dil ile onları memnun edebilirsiniz
· Herkesin nabzına göre şerbet verir
· Herkesin sahip olduğunu sandığından çok dört şeyi vardır;günah,borç,yıl,düşman
· Herkesin saygınlığı,insanlara olan yararına göredir
· Herkeslerden korunabilirsin,uşaklardan asla
· Herkeste bütün yetenekler yoktur
· Hesabi temiz olanın yüzü ak olur
· Hesabını bilmeyen tüccar,tez elden uşak olur
· Hesap bilmeyen kasap,elinde ne satır kalır ne masat
· Heybesinin iki gözü var,biri yılan dolu öbürü yalan
· Hiç bir kadın,dedikodu yapmayacak kadar utangaç değildir
· Hiç kimse düşmansız değildir
· Hiç kimse,dostu olmadan mutlu olamaz
· Hiç kimse,görmek istemeyen kadar kör:duymak istemeyen kadar sağır değildir
· Hiç kimsenin,iyi bir yalancı olabilecek kadar güçlü bir belleği yoktur
· Hiç kimseye savaşa gitmesini yada evlenmesini öğütleme
· Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için,yarın ölecekmiş gibi ahret için çalış
· Hiç soru sormayın,hiç yalan duymazsınız
· Hiçbir aile yoktur ki içinde çürük bir parça bulunmasın
· Hiçbir köpek,kuyruk sallamayacak kadar üzgün değildir
· Hiçbir şey yapmayan hiçbir şey olamaz
· Hiçbir şey,varlıklı bir kadın kadar çekilmez değildir
· Hiçbir şeyi çabuk yapmamalı
· Hiçbir şeyi olmayan,bir şeyler arar:bir şeyleri olan her şeyi arar
· Hiçbir şeyi olmayan,hiçbir şey yitiremez
· Hiçbir usta,gökten zembille inmemiştir
· Hiçbir yer ve zaman,hiç kimse,karşılıksız hiçbir şey olmaz
· Hiçbir zaman,oturarak yapabileceğin bir işi ayakta,yatarak yapabileceğin bir işi oturarak yapma
· Hile ile iş gören,mihnet ile can verir
· Hilekar dokuz ev bozmayınca,bir ev yapamaz
· Hırlı ol,hırsız ol,elinden iyiliği bırakma
· Hırsız,hırsızı ele vermez
· Hırsızı soyan hırsız beğenilir
· Hırsızı yakalamak için,hırsız tut
· Hırsızın ağzı söylemese de yüzü söyler
· Hırsızın çoğalması subaşının başı altındadır
· Hırsızlar kavga eder,hırsızlık ortaya çıkar
· Hırsızlık bir yumurta dan başlar
· Hırslarını yenmesini bil,yoksa onlar seni yener
· Hırslı politikacı,ahrete en kestirme yoldan gider
· Hızlı yapılan iş,iki kez yapılır
· Hizmet eden,karşılığında bir çıkar bekler
· Hizmet etmesini öğrenmeyen,efendilik edemez
· Hocaların olmadığı yerde,hoca olmak kolaydır
· Hocanın dediğini yap da yaptığını yapma
· Hocasını dinlemeyen ,kanlı gözyaşı döker
· Hocaya komşu oturan,duayı erken öğrenir
· Horozu çok olan köyün,sabahı geç olur
· Hoş geldin derbeder,hoş bulduk benden beter
· Huy,ikinci doğa gibidir
· Hükümdar,bir bakanın ölmesini isterse,o bakan ölür
· Hükümdarların dört şeyden korunmaları gerekir;öfke,kıskançlık,yalan,küfür
· Hüner,sahibini aziz eder
· İbadet de,kabahat da,kul içindir
· İbadet ile cennete girilmez,temiz kalplı olmak gerek
· İbretli sözün ne yararı var,zamanı gelince kullanamazsan
· İçi beni,dışı seni yakar
· İçimiz rahat olmazsa,hiçbir yerde rahatı bulamayız
· İçki girince,akıl çıkar
· İçme namert elinden su, hayat suyu olsa da
· İdealist insan aradıklarına,materyalist insan ise bulduklarına inanır
· İğrenme yürekten,tiksinme kafadan gelir
· İhmalcinin iki yakası bir araya gelmez
· İhtiyaç içindeki arkadaş,gerçek arkadaştır
· İhtiyarın gönlü iki şeyden gençtir:biri malını sevmede,diğeri hayatı sevmede
· İki bakmak,bir istemeye bedeldir
· İki cambaz,bir ipte oynamaz
· İki eşekten biri ötekine öğretirse,hiçbiri hekim olamaz
· İki gönül bir olunca,samanlık seyran olur
· İki hırsız tartışırsa,çiftlik ineğine kavuşur
· İki iş bir olmaz,başka başka düşünmeli
· İki kapıya bakan köpek aç kalır
· İki kaptan bir gemiyi batırır
· İki kardeş savaşmış,aptal buna inanmış
· İki karış boyu var,türlü türlü huyu var
· İki kel,bir tarak için kavga eder
· İki kıbleye tapanda,din olmaz
· İki kişi arasındaki giz tanrının,üç kişi arasındaki ise herkesin gizidir
· İki kişi dinden çıkarsa,bir kişi candan çıkar
· İki kişi lakırdı ederken , üçüncü kişi sen olma
· İki kötü insan dost olmaz,iki iyi insan birbirine kin tutmaz
· İki kötü kişi ile iş görenin günü,itlikle geçer
· İki şahin bir yerde yuva yapmaz
· İki şey kötüdür ; Biri aşırılık , ötekide yetersizlik
· İki tavşanı kovalayan,hiçbirini yakalayamaz
· İki türlü insan vardır,biri rüşvet verir,diğeri alır
· İktidardan vazgeçenin aklı yoktur
· İl yumruk , kavganın yarısıdır
· İleri doğru gitmeyen,gerilediğini bilmeli
· İlim öğrenmek,kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır
· İlim,sahibine dost;mal sahibine düşmandır
· İlk aşk ile son aşk arasındaki fark;insanın ilk aşkını sonuncusu sayması,son aşkına ise ilki gözüyle bakmasıdır
· İlk atışta vuran,nişancıdır
· İlmi Allah dileyene,malı dilediğine verir
· İlmin dostundan,düşmanı daha çoktur
· İlmin kadrini alim bilir,alimin haline cahil güler
· İnanacaksan,inan ama denetle
· İnandığınız gibi yaşamazsanız,yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız
· İnanmayana mucize yoktur
· İnatçılık,güçsüzün kusurudur
· İncelik güzelliği gölgede bırakır
· İncelik,insanları size borç para vermekten daha çok bağlar
· İnsan çocuğuna söz verince,onu tutmalı;yoksa onu yalancı yapar
· İnsan davranışının açığa vurmayacağı giz yoktur
· İnsan düşmanının yanlışlarını görmeli ama almamalı
· İnsan elbisesi ile kabul olunur,lisanı ile taktir olunur
· İnsan farkına varmadan,en kolay kendisini anlatır
· İnsan göre göre,hayvan süre süre alışır
· İnsan gülünce,bu başkaları içindir;insan ağlayınca,bu kendi hesabınadır
· İnsan için en büyük mutluluk,düşmanının bir başka kılıçla öldürülmesidir
· İnsan için en yararlı şeylerden biri,kendi aklına göre değerini bilmesidir
· İnsan insanın rahmanı,insan insanın şeytanı
· İnsan iyi şeyi bir günde güç öğrenir,kötü şeyi bir saatte
· İnsan kalabalıkta pilav yiyeceğine,tenhada dayak yesin daha iyi
· İnsan kendi evini hem ağası,hem de uşağıdır
· İnsan kendi kendini yetiştirir
· İnsan kendini beğenmezse,çatlayıp ölür
· İnsan kısmetini aramazsa,kısmet insanı arar
· İnsan komşusunu ve akrabalarını seçemez
· İnsan neresinden ağrı duyarsa oraya elini koyar
· İnsan ölüme dek öğrenir,ama yinede bilgisiz kalır
· İnsan sevdiği şeyi çok söyler
· İnsan yanıla yanıla bilgin olur
· İnsan,araç-gereç yapan bir hayvandır
· İnsana kendinden başkası yardım edemez
· İnsandan başka,her yaratığın alacası güzeldir
· İnsanı aklı ile,atı karışla ölçerler
· İnsanı değil,alışkanlıklarını yargıla
· İnsanı kılık-kıyafetine göre karşılar,zekasına göre uğurlarlar
· İnsanı uyanık olmaya götüren düşmanlarıdır
· İnsanın alacası içinde,hayvanın alacası dışındadır
· İnsanın ana-babadan soyluluk almasındansa,kendisinin soylu olması daha iyidir
· İnsanın azmettiği bir şey,yarı olmuş demektir
· İnsanın dostu yoktur,saadetine ortak olmak isteyenler vardır
· İnsanın dünyada kazanacağı şeylerin en iyisi,evlat ile helal maldır
· İnsanın en iyi ilacı insandır
· İnsanın en kötüsü iyiliği kötülükle,en iyisi kötülüğü iyilikle karşılayandır
· İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur
· İnsanın görünüşü tanrıdan,davranışları kendisindendir
· İnsanın gülünç bulduğu şeyler,onun öz yapısını anlamaya yeterlidir
· İnsanın işittikleri kuşkulu,gördükleri kesindir
· İnsanın itibarı yoktur , itibar işte
· İnsanın kendi başına açtığı dertlere,şeytan gelse çare bulamaz
· İnsanın ne kadar akıllı olduğu sekiz şeyle ortaya çıkar:yumuşaklık,kendini bilerek koruması,büyüklere saygı göstererek onları hoşnut etmenin yolunu bilmesi,gizini kime emanet edeceğini bilmesi,izlediği bir işi tatlı dille izlemesi,başkasının gizini saklayabilmesi,toplanma yerlerinde kendisine sorulmayan şeyler üzerine söz söylememesi
· İnsanın üç yakın dostu vardır ; Yaşlı bir eş , yaşlı bir köpek , hazır bir para
· İnsanın varlığı artınca,hırsı da artar
· İnsanlar , kendisini bekletenlerin yanlışlarını sayarlar
· İnsanlar başaklara benzerler,içleri boşken başları havadadır,olgunlaştıkça öne eğerler
· İnsanlar birbirine dost olunca,sular bile durulur
· İnsanlar güzel sözlerle yakalanır
· İnsanlar haktanır olsaydı,yargıçlar dilenirdi
· İnsanlar şaraba benzer ; yaş kötüleri ekşitir , iyileri tatlılaştırır
· İnsanlar,büyük başarılarıyla övündükleri halde,bunlar planlı davranıştan çok,talihinin yapıtıdır
· İnsanlara istediklerini ver,kazanmanın yolu budur
· İnsanları , kaşınmak istedikleri yerlerine göre kaşımalı
· İnsanların kimi hayatta bir kez doğru söyler,ama ardından yalanlar
· İnsanların ne konuştuklarını dinle ama ne yaptıklarına da bak
· İnsanların yaşamının yarısı,birbirlerini aldatmakla geçer
· İnsanların yüzlerini tanıyabilirsin,ama yüreklerini asla
· İnsanoğlu,kolay elde ettiği şeylerin hiçbirine değer vermez
· Isıracak köpek,boşuna havlamaz
· Islak olan sudan korkmaz
· İstediğin olmuyorsa olanı iste
· İsteklerine kapılmayan , duygularına yenilmeyen , çok yemeyen , dindar , direşken bir kimseyi Şeytan dize getiremez ; yel , kayalık dağı yıkamaz
· İsteklerini yerine getirerek bastıracağını sanan kimse,yangına samanla giden aptala benzer
· İstemeyen , hiç bir şey elde edemez
· İsteyen için olanaksızlık yoktur
· İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara
· İstisnalar kuralları bozmaz
· İş ve eylem beyni güçlendirir , çok okuma cılız düşürür
· İş,yaparak öğrenilir
· İşi bilen on kişi,işi yapanın yerini tutmaz
· İşi yolunda olanın , sırtı yere gelmez
· İşin içine para girdimi,kimseye güvenme
· İşin yoksa şahit ol,paran çoksa kefil ol
· İşini kış tut da , yaz çıkarsa bahtına
· İşini,eşini,aşını bilen aç kalmaz
· İşinin ehli müşterisiz kalmaz
· İşitecek kişi olmadığı yerde , yalan söyleyen olmaz
· İşiteni gönül rahatlığına kavuşturacak bir tek söz , bin boş laftan iyidir
· İşittiğin sözlerin binde birine inan
· İşler iyi giderken reklam yararlıdır ; işler kötü gittikçe zorunludur
· İşler sessizce yapıldığında;en çok böbürlenenler,çoğunlukla başarısız olurlar
· İşlerin değeri sonuçlarına bağlıdır
· İşlerin en hayırlısı orta yoldur
· İşsize Şeytan iş bulur
· İşten değil , dişten artar
· İt,itliğini eder
· İtaatli evlat,muhabbetli avrat,bir tükenmez devlet
· İtimat edilmek,sevilmekten daha büyük iltifattır
· İtiraf edilmiş yanılgı , yarı onarılmış , demektir
· İtle dost olan,değneğini yanından eksik etmez
· İyi at eyerlenirse koşar,kötü at bakılırsa koşar
· İyi bir adın varsa,onu feda etmektense zenginliğini gözden çıkarmak daha iyidir
· İyi bir dost yakın akrabadan daha değerlidir
· İyi bir koca sağır , iyi bir karı da kör olmalıdır
· İyi bir ressam , Şeytanı da , melek gibi güzel çizilebilir
· İyi bir söz üç kez tekrarlanırsa,bir köpek bile cevaplar
· İyi bir terbiye,en iyi mirastır
· İyi çırak,ustası yokken anlaşılır
· İyi giyinen kadın , kocasının başka bir kadınla ilişki kurmasını engeller
· İyi giysiler , her kapıyı açar
· İyi hatırlayamamanın sonunda dik katsızlık yatar
· İyi insan gördüğünü,kötü insan verdiğini söyler
· İyi insan mayısta evlenmez,evlenirse uğurlu gelmez
· İyi insan,versen de vermesen de dost olur,kötü insan,versen dost olur vermesen kin tutar
· İyi insanın dostu,kötü insanın hıncı çok olur
· İyi kadına gündüz bayram,gece düğün;kötü kadın gündüz düşünceli,gece durgun olur
· İyi köpeğe , her vakit , iyi kemik düşmez
· İyi niyetlinin atı yorulmaz,arabası eskimez
· İyi olmak isteyen,önce kötü olduğuna inanmalı
· İyi olmak mutlu olmaktır
· İyi öğüt verilir,ama iyi edep verilemez
· İyi örnek , en iyi vaazdır
· İyi planlama işi çabuklaştırır
· İyi sonuçlanan her şey iyidir
· İyi söylersen,iyi işitirisin;kötü söylersen,kötü işitirsin
· İyi şeyleri,tadını çıkardığımızdan çok,canımız çektiğinden isteriz
· İyi taşı köşeye koyarlar
· İyi vakit çabuk geçer
· İyi yada kötü olduklarına bakmaksızın,yakınlarını sevip onlara hizmet eden adam,en mükemmel insandır
· İyiliğe iyilik olsaydı,kara öküze bıçak olmazdı
· İyilik et de denize at,balık bilmezse halik bilir
· İyilik unutulur , kötülük unutulmaz
· İyilik yaptıysan gizle,sana iyilik yapıldıysa anlat
· İyiye sevinen,kötüye acıyan olgun insandır
· İyiye yoldaş olursan muradına erersin,kötüye yoldaş olursan mahcup olursun
· Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz
· Kabiliyetin mektebi yoktur
· Kabiliyetli çırak,ustadan usta olur
· Kabul olmayacak duaya amin denmez
· Kaçanı kovmazlar,yıkılana vurmazlar
· Kaderin bütün cilvelerini,güler yüzle karşılamalı
· Kaderini beklersen keder getirir,çalışmaya gidersen sevinç getirir
· Kadı davacı,muhzır şahit olunca iş Allah’ a kalır
· Kadın bir kaledir,erkek de içindeki köle
· Kadın evlenmeden önce,erkek evlendikten sonra ağlar
· Kadın gölge gibidir,kendisini izleyenden kaçar,önünden gidenin ardından koşar
· Kadın ile para dünyayı yönetir
· Kadın isterse,eşeği de koca yapabilir
· Kadın saçıyla fil bile bağlanabilir
· Kadın ya sever,ya tiksinir,bir üçüncüsü yoktur
· Kadın yaşlandığını,eşek yorulduğunu bilmez
· Kadın yüzünden gülen,ömründe bir kez güler
· Kadın,çocukluğunda babasının,gençliğinde kocasının,yaşlılığında da oğullarının kölesidir
· Kadın,kokusunu yalnız ıssızlıkta veren bir çiçektir
· Kadını sırdaş eden tellal aramaz
· Kadını yedir,giydir,süsle ama asla akıl danışma
· Kadının dilinin uzunluğu,eve felaket getiren merdivendir
· Kadının doğruluğuna,malının çokluğuna güvenip kurumlu olma
· Kadının elinin karası,erkeğin elinin kınası
· Kadının gülümsemesi,vaktin nasıl geçtiğini unutturur
· Kadının sofusu şeytanın maskarasıdır
· Kadınlar gülebildiklerinde güler,istediklerinde ağlarlar
· Kadınlar ile aptallar,hiçbir zaman bağışlamazlar
· Kadınlarda krallar gibidir,bir türlü arkadaş edinemezler
· Kadınların düşünceleri,art düşüncelerdir
· Kadınların gönül yarasından sonra yaptığı en iyi iş,hemşireliktir
· Kadınların ilk nimeti iyi,son nimeti çok tehlikelidir
· Kafası düşünceli olanın,gözü kör olur
· Kafaya doldurulan bilgi,akıl değildir
· Kahpeye kahpe deme,sana donunu giydirir
· Kalabalıkta eşek kuyruğu kesme,kimi uzun der kimi kısa
· Kalabalıkta yemek yemek,yalnız dayak yemekten beterdir
· Kalbin yolu mideden geçer
· Kalbini pak tut da kırk yıl cünüp gez
· Kaldırma halıyı,söyletme deliyi
· Kale içerden alınır
· Kalem cömert olur,ne dilersen yazar
· Kalem kılıçtan keskindir
· Kalem,kafanın dilidir
· Kalemle değil akılla yazı yaz
· Kalite,isimden önce gelir
· Kalp kıran kazanır
· Kamçı sallamasını bilmeyen,kendisine vurur
· Kan kussan da,kızılcık yedim de
· Kanaat tükenmez bir hazinedir
· Kanaat,tükenmez hazinedir
· Kanana hizmetkar ol,kanmayana ağa da olma
· Kanatlarının kısa olduğunu biliyorsan,yükseğe ve uzağa uçma
· Kap,içindekini sızdırır
· Kapalı duran bir kitap,kağıt yığınından başka bir şey değildir
· Kapıları dinleyen,kendi istediğinden çoğunu duyar
· Kapını kilitle de komşunu hırsız yapma
· Kapıyı çalınız,açılacaktır
· Kaplanın bile uyuduğu bir zaman vardır
· Kaplanın sırtından hüküm sürmeye kalkanlar,bir gün gelir o kaplana yem olurlar
· Kaplumbağa yumurtasını gözü ile ısıtır
· Kar kuytuda,para pintide eğleşir
· Kar Şubatın 2 sine kadar sürerse,mayısa kadar sürecek demektir
· Kara gözde olsun,yüzde olmasın
· Karadan üstün bir renk yoktur
· Karamanın koyunu,sonra çıkar oyunu
· Karanlıkta göz kırpar
· Kararsızlık üvey çocuğa benzer,elini yıkamazsa “pis”,yıkarsa “suyu harcıyor”denir
· Karda gezer,izini belli etmez
· Kardeş kardeşi bıçaklamış,dönmüş sonra kucaklamış
· Kardeş kardeşin ne onmasını,nede ölmesini ister
· Kardeşi olmayan garip olur
· Kardeşin büyüğü peder,küçüğü evlat yerine geçer
· Kardeşsiz çocuk,kanatsız kartal gibidir
· Karga yavrusuna bakmış da:”Ah benim ak topuklu evladım”demiş
· Karga,güvercin gibi yürümeye kalkmış,sonra kendi yürüyüşünü de unutmuş
· Karı yatakta,bebek beşikte sevilir
· Karı-koca kavgası ile batı yeli,gecenin bastırması ile sona erer
· Karılarla karpuzları seçmek,talih işidir
· Karını dostun gibi sev,ondan düşmanın gibi ürk
· Karının kusurlarını göstermezsen,o sende kusur bulur
· Karışıklık yarat,ayrılık yarat,böl,parçala ve yönet
· Karla yağmur olmazsa,tahıl o yıl pahalı olur
· Karşılaştırmak,ispatlamak demek değildir
· Kart kişi yatarsa dinlenir,genç kişi yerse dinlenir
· Kartallar yalnız uçar,koyunlar sürüyle gider
· Kasıntı,sahibi düşünceye dek ondan ayrılmaz
· Kaş yapayım derken göz çıkarır
· Kaşıkla aş verir,sapıyla göz çıkarır
· Kaşıkla toplar,kepçe ile dağıtır
· Katır,sahibi için her zaman yedekte bir çifte saklar
· Katırdan başkası,ailesini küçümsemez
· Katlanmak,susmak,gülmek birçok kötülüğü alt eder
· Kavga eden hısım-akrabanın arasına girme,sonunda onlar barışır,sen kötü olursun
· Kavga,sen-ben demekle başlar
· Kaypakla pazarlık olmaz
· Kaz gelecek yerden tavuğu esirgeme
· Kaz kazla,baz bazla,kel tavuk kel horozla
· Kaz mutfağa o kadar sık giderse ,sonunda onu da şişe geçirirler
· Kaz öter saz biterse kaç oradan,keklik öter kekik biterse kal orada
· Kazalar iyi yönetilmeyen ailelerde olur
· Kazanın doğurduğuna inanan öldüğüne de inanır
· Kazanmayınca kazan kaynamaz
· Keçi geberse de kuyruğunu indirmez
· Keçinin kuyruğunun bin kez kalktığı görülmez,koyunun bir kez açılması görülür
· Kedi beslemeyen fareleri besler
· Kedi erişemeyeceği ciğere”Murdar”der
· Kefil olma,kefensiz gidersin
· Kel ilaç bulsa kendi başına sürer
· Kel ölür,sırma saçlı olur,kör ölür badem gözlü olur
· Kelamdan önce selam gerek
· Kele köseden imdat olur mu
· Keller talihli olur
· Kem-küm etmekten doğruyu söyleyemez
· Kenarına bak bezini al,anasına bak bezini al
· Kendi başına akıllı olmaktansa,herkes gibi akılsız ol
· Kendi benliklerindeki büyük bölümün yolundan gidenler büyük,küçük bölümün yolundan gidenler küçük insanlardır
· Kendi dostunla,baba dostunu bırakma,kötü günün de kardeşinin evine gitme,yakın komşu uzak kardeşten iyidir
· Kendi eksiklerini,ancak yabancı gözüyle görebilirsin
· Kendi erdemlerin için gürültü koparma,bırak bunları sessizce başkaları yapsın
· Kendi gözündeki merteği görmez,elin gözündeki çöpü görür
· Kendi kendini öven,er-geç kendisini yeren birini bulur
· Kendi kendinin öğretmeni olanın öğrencisi akılsızdır
· Kendi namus ve erdeminden söz açan bir kadına asla güvenmeyin
· Kendi söyleyip kendi gülen şımarıktır,kendisi söyleyip halkın güldüğü hayran olunacak kişidir
· Kendin için düşündüğün,başkalarının senin için düşündüğünden daha önemlidir
· Kendin için gereğinden çok konuşmak,kendini küçük düşürmek demektir
· Kendinden aşağı bak da,haline şükret
· Kendinden büyük alışveriş etme
· Kendine iyi bakabilen,akıllı adamdır
· Kendini başkasına merdiven etme
· Kendini beğenmeyen çatlar,ölür
· Kendini dev aynasında görür
· Kendini koruduğun silahını ödünç verme
· Kendini kurnaz zanneden insanlar okumayı küçümserler,basit insanlar ona hayran olurlar,akıllı insanlar ise onlardan faydalanırlar
· Kendini öven kimse su kabarcığına benzer,iş adamı ise altına
· Kendini öven,kendini pisletir
· Kendini öven,yalnız kalır
· Kendini tanı ve tanıt
· Kendinize güvenmeniz iyidir,güvenmemeniz daha da iyidir
· Kendisi gülünç olduğu halde başkası ile alay eden iki kez gülünç olur
· Kendisi işlemek bilmeyen,başkasını işletmeyi de bilmez
· Kendisine kötü hizmet edilmesini isteyen,çok hizmetçi tutmalı
· Kendisine kötülük yapılmasını önemsemeyen kimse,en kötü adamdır
· Kerametsiz evliyanın kubbesi başına yıkılsın
· Kesesinde para bulunmayanın,dilinin ucunda bal olmalıdır
· Keseye kadın eli girerse bereket gider
· Keskin dil bir yetenek,uzun dil bir cezadır
· Keskin zeka keramete kıç attırır
· Kesmeyen bıçak,borç vermeyen arkadaş yitiren,pek bir şey yitirmiş sayılmaz
· Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş
· Keyfine sor evlen,aklına sor boşan
· Kibirli insan konuşurken bir yıldız gibi parlamak ister:fakat,övünmesi ve herkesten iltifat beklemesi kafasız bir insan olduğunu gösterir
· Kılavuzsuz cennete bile girilemez
· Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz
· Kılıçla yaşayan,kılıç yarasıyla ölür
· Kim dayanıklı ise,dünya onundur
· Kim ki tehdit eder,onun cesareti yoktur
· Kim ki üç şeyi küçük görürse,üç şeyi kaybeder:bilim adamlarını küçük görürse dinini,akraba ve komşularını küçümserse herkesin sevgisini,ailesini küçümserse,aile mutluluğunu
· Kim kıskanırsa kördür,kim iğrenirse sağırdır,kim kızarsa topaldır,kim severse onun her şeyi tamdır
· Kim koyun olursa,kurt kapar
· Kim sadaka vermiş de yoksul kalmış
· Kim savaşırsa savaşır,kim savaşmazsa sıkıntıyla tanışır
· Kim sorar seni,araba mısın,tekerlek misin
· Kim soru sorarsa beş dakikalık akılsızdır,hiç soru sormayan ömür boyu akılsız kalır
· Kim tatmadı acıdan,anlamaz tatlıdan
· Kimi kez şakayla çok doğru söz söylenir
· Kimi si ziyarete,kimi si ticarete gelir
· Kimin arabasına binerse onun türküsünü çalar
· Kimin karısı ile çocuğu yoksa,hayatta neşesi de yoktur
· Kiminle gezersen ona benzersin
· Kiminle gezersen,onunla anılırsın
· Kimlerinin felaketi,ötekilerinin mutluluğunu sağlar
· Kimse doğru söylediği için batmamıştır
· Kimse duymasın istiyorsan kolayı var,yapma
· Kimse kimseye sebepsiz selam bile vermez
· Kimse”Ayranım ekşi”demez
· Kimsenin önünde evet,arkasından hayır deme
· Kimsenin sevgilisi çirkin değildir
· Kimsesiz adam,başkalarının yanında da kendini yalnız hisseder
· Kin ve nefrete karşı ilaç yoktur
· Kırılan kol eğri biter
· Kırk gün taban eti,bir gün av eti
· Kırk yaş gençliğin yaşlılığı,elli yaş yaşlılığın gençliğidir
· Kırk yaşından evvel hikmet söylemeyen ondan sonra hiç söyleyemez
· Kırk yılda bir hırsızlığa çıktı,ay akşamdan doğdu
· Kirli insanlarla gezen,çok geçmeden kendisi de kokmayı öğrenir
· Kısa ile kösenin yaşı bilinmez
· Kıskançlık,korku tarafından beslenir
· Kısmet ise gelir Hint den Yemenden,kısmet değil ise ne gelir elden
· Kış karlı olursa,yaz yağmurlu olur
· Kişi bağışlayınca yücelir,yüceldikçe bağışlar
· Kişi değerini gösterdikçe,kıymeti artar
· Kişi ettiğinden bulmaz,etmediğinden bulur
· Kişi ne oldum dememeli,ne olacağım demeli
· Kışın,kuş ağacın tepesine konarsa gün ılık olur,kenarına konarsa soğuk olur
· Kitabi olan mutludur,ama kitaba ihtiyaç duymayan daha mutludur
· Kitap mutlu insanı süsler,mutsuz insanı avutur
· Kitaplar,dostlara benzer;sayısı az ama seçkin olmalı
· Kitapları sindirmeden yutmak,insanı hasta eder
· Kitaplık,ruhları tedavi eder
· Kıtlık olsa buğday,avrat ölse kız al
· Kıtlıkta satıcıya,bollukta alıcıya Allah kuvvet versin
· Kızamayan insan delidir,kızmayan insan akıllıdır
· Kızgınlık halinde hiç kimse,iki kişi arasında hakemlik yapmamalı
· Kızılacak bir yalan söylemektense,rahatlatacak bir yalan söyle
· Kızın kötüyse,kızıl giydir
· Kızın var mı el evinde yatırma,oğlun var mı Pazar aşı tattırma
· Kızla evlenmek istiyorsan önce anasının gönlünü al
· Kızla güreşme,kısrakla yarışma,yenilirsin
· Koca,evindeki onursuzluğu en son öğrenen kişidir
· Kocanın anası,karının şeytanıdır
· Kocayı tanımak isterseniz,karısının yüzünü inceleyin
· Kolay inanan,kolay yalan söyler
· Komşu ipiyle kuyuya inilmez
· Komşuluk zorla olmaz
· Komşun bir kez hacca gitmişse ona dikkat et ,iki kez gitmişse ondan uzak dur,üç kez gitmişse başka bir sokağa taşın
· Komşunun evine seyrek git,yoksa sana doyar da tiksinir
· Komşunun kötüsü insanı mal sahibi yapar
· Komşusuna küfreden kendi mezarını kazar
· Komşusunu seven rahat uyur
· Komşuyu sev,ama yine araya bir duvar çek
· Konuğuna “Tavuğumu keseyim mi”diye sorma
· Konuk az oturur,çok sınar
· Konuk gelirse et pişer,et pişmezse bet şişer
· Konuk on kısmetle gelir,birini yer dokuzunu bırakır
· Konuşmayan ağızda sır vardır
· Korkağa sorma,gözü söyler,aptala sorma,kendi söyler
· Korkak olduğunu bilmeyen herkes,yüreklidir
· Korkak tüccar ne kar eder,ne zarar
· Korku ne kadar büyük olursa,tehlike o kadar yaklaşır
· Korku,aptalları bile akıllı yapar
· Korkulan şey,beklenenden daha çabuk başa gelir
· Korkulu düş görmektense,uyanık yatmak daha iyidir
· Korumak istediğin şeyleri gençlikte koru,yenmek istediğin şeyleri gençlikte yen
· Koşan at yorulduğunu bilmez,kötü adam bakmasını bilmez
· Koşullara göre yargılar değişir
· Koyun başlı,kurt dişli
· Koyun can derdinde,kasap mal derdinde
· Koyun görmemiş adam,koyun görürse,kovalaya kovalaya otlatır
· Koyunun olmadığı yerde,keçiye Abdurahman Çelebi derler
· Köpeğe ekmek atarlar,sahibinin hatırı için
· Köpeği aç koy arkana düşsün
· Köpeği asmak isterlerse,kuduzdur derler
· Köpeğin yolu,daima kasaba doğru gider
· Köpek işittiklerini havlar
· Köpek kuyruğunu sallayacağına,kuyruk köpeği sallıyor
· Köpek,köpeği yüceltmek isterse,”aslanım” dermiş
· Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı denir
· Kör bile,görelim der
· Kör görmez sezer,sağır işitmez uydurur
· Kör ile yatan şaşı kalkar
· Kör ölür,badem gözlü olur
· Kör satanın,kör alacaklısı bulunur
· Körler arasında sende gözünü yum
· Körler sağırlar,birbirini ağırlar
· Körler ülkesinde tek gözü olan kraldır
· Körün kulağı açık,sağırın gözü keskindir
· Körün yanına varırsan,sende bir gözünü kapa
· Köse demiş”Ne sakala minnet,ne bıyığa hizmet”
· Köse ile alay edenin top sakalı kara gerek
· Kösemeni usta olan sürünün çobanı zengin olur
· Kötü adamın elindeki bilgi,sarhoşun elindeki kılıca benzer
· Kötü arkadaş,yılandan daha kötüdür
· Kötü bir adam,kendini iyi gösterirse en kötü adam olur
· Kötü bir adamı akıllandırmaktansa,suçlamamak daha iyidir
· Kötü bir toprakta,her türlü zararlı ot yetişir
· Kötü damak yoksul eder,kötü nefis hor eder
· Kötü devlet adamları,oy kullanmayan iyi yurttaşlarca seçilir
· Kötü dilek,en çok dinleyene felaket getirir
· Kötü huyu adet edinme,kökleşir,yerleşir
· Kötü insanları ahmaklara tercih ederim;çünkü hiç olmazsa ara sıra kötülüklere ara verirler
· Kötü işçi kabahati araç-gereçte bulur
· Kötü it,yarasız olmaz
· Kötü kadın,erkeğe evi cehennem eder
· Kötü karı,kötü komşu,kötü at:birini boşa,birini boşla,birini sat
· Kötü kişi ayağına bakıp yürür,kendini beğenmiş göğe bakıp yürür
· Kötü kişi sözünü iki kez söyler
· Kötü kişi,mutluluğunda bile mutsuzdur
· Kötü mal,fiyatı ne olursa olsun asla ucuz olamaz
· Kötü söyledim diye korkma,kötü yaptım diye kork
· Kötü zamanlanmış gerçek,yalan kadar kötüdür
· Kötülüğü sakla,iyiliği göster
· Kötülük için usta gerekmez
· Kötülük kömüre benzer,yakmazsa bile karalar
· Kötülükle ancak kötülük aşık atabilir
· Kötümser;yarısına kadar dolu bardağa bakıp ta,bu bardak yarısına kadar boş diye tutturan adamdır
· Köyü uzak olan yiğit cömert olur
· Köyün sırrını danacıdan sor
· Krallar dağlara benzer:Düz değildirler,serttirler,yüksektirler,aşağılık insanları gizlice barındırırlar
· Krallarla zayıf insanların ortak özelliği;ikisi de hiç bir zaman mutlu olamaz
· Kul kulun rızkına sebep olur
· Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez
· Kulağına kar suyu kaçtı
· Kullandıkça keskinleşen tek alet dildir
· Kullanmak,kötüye kullanmak demek değildir
· Kullanmasını bilmeyenin elindeki silah,düşmanın elinde sayılır
· Kulu efendisine çekiştirme,yoksa sana lanet eder,suçlu olursun
· Kumarbazın sermayesi küfürdür
· Kumarbazlığın sonu sefalettir
· Kurda tövbe ettiren,koyun aptaldır
· Kurda”Ensen neden kalındır”demişler,”Kendi işimi kendim görürüm”demiş
· Kurdu ormandan açlık çıkarır
· Kurdun adı yaman çıkmış,tilki vardır baş keser
· Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur
· Kurt mahallesinde av avlanmaz
· Kurt olursan boz kurt ol,er olursan sözünün eri ol
· Kurt,eşeği yediği yerde kırk gün dolaşır
· Kurt,tüyünü değiştirir,huyunu değiştirmez
· Kurtarılmış bir kuruş,kazanılmış demektir
· Kurtla ortak olan tilkinin payı,ya tırnaktır yada bağırsak
· Kurtları affeden kuzulara kötülük eder
· Kurtlarla yaşarsan,ulumayı öğrenirsin
· Kuru üzümle insan alışmaz,para lazım
· Kurunun yanında,yaş da yanar
· Kusur bulmak kolay,düzeltmek zordur
· Kusurları sayılı olan,büyük adamdır
· Kuş var ki et yedirirler,kuş var ki etini yerler
· Kuş yakalamak istersen,güzel ötmeye çalış
· Kuşku,akıllılığın yarısıdır
· Kuşkulandığın adamla işe girişme,giriştiysen kuşkulanma
· Kuşu,kuşla avlarlar
· Kutlu konuk gelirse koyun ikiz yavrular,kutsuz konuk gelirse koyunlara kurt düşer
· Kuvvete dayanmayan adalet aciz,adalete dayanmayan güç zalimdir
· Kuvvetsiz kuşun yuvası doğan yanında olur
· Kuyruktan buyruk
· Kuzu çoban için değil,çoban kuzu içindir
· Küçük adamın yükselmesi ağca tırmanan maymuna benzer,yukarı çıktıkça kıçı daha çok gözükür
· Küçük armağanlar dostluğu sürdürür
· Küçük balık ,ölünceye dek balına olmayı umar
· Küçük hırsızlar asılır,büyük hırsızlar serbest dolaşır
· Küçük kazançlar,varlık getirir
· Küçük köyün büyük ağası
· Küçük şeyler,küçük beyinleri mutlu eder
· Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,elinden büyük iş gelmeyenlerdir
· Küçük üzüntüler konuşur,büyük dertler dilsizdir
· Külli müneccim-ün kezzap
· Kültürsüz bilgi insanı bilgi hamalı yapar
· Kütüğe bak,dal budak yine gelir
· Lacivert-beyaz giyme toz olur,pembe giyme söz olur,kahverengi ile bozdan ayrılma
· Laf lastiktir,ne yana çekersen o yana gider
· Lafazan adamın herkese söylenecek sözü vardır
· Lafın iyisi şakayla söylenir
· Lafla dükkan açılmaz,boş yere etme savaş,Selman-i Pak gelse parasız olmaz tıraş
· Lafla pilav pişerse,deniz kadar yağ benden
· Lakırdı lakırdıyı açar,lakırdı bilmeyen meclisten kaçar
· Lambanın ışığı yağdan gelir,öğrencinin bilgisi öğretmenden
· Leyleğin ömrü lak-lak la geçer
· Liderin en önemli özelliği dinlemesini bilmektir
· Limonu sıkınca,kabuğunu atarlar
· Lokman hekim:”Uzun ömür isteyen başı serin,kalbi ferah,ayağı sıcak tutmalı”demiş
· Lokmayı az al,çok çiğne
· Mademki gül koparmak istiyorsun,bahçıvan ile dostluk kur
· Mağrur olup deme”Yoktur ben gibi”,bir muhalif rüzgar eser,savurur harman gibi
· Mağrurun hasmı Allah tır
· Mahkeme kapısı,kadıya mülk olmaz
· Makamın yüksekte ise alçakta otur
· Mal canı kazanmaz,can malı kazanır
· Mal kazanmakla şan kazanılmaz
· Mala mülke genellikle hor bakıldığı halde,hiçbir zaman geri çevrilmez
· Malin iyisi suya yakın,daha iyisi eve yakın olandır
· Malın var ise alem sana hısım olur,malın yok ise hısımların da hasım olur
· Manalı söz,maldan iyidir
· Manavla hekim düşman olmaz
· Manda karadır ama sütü beyazdır
· Marangoz ne kadar becerikli ise talaşı da o kadar az çıkarır
· Marifet,iltifata tabidir
· Maşa varken elini yakma
· Mavi gözler”Beni sev ,yoksa kendimi öldürürüm”,kara gözler”Beni sev,yoksa seni öldürürüm”der
· Mayalı olan,gösteriş meraklısı olmaz
· Mazlum eşeğe herkes biner
· Mazlumun ah’ı,indirir şahı
· Mecliste dilini,sofrada elini kısa tut
· Mekruh yüze haram söz yakışır
· Mektep çocuğu gibi,daima birbirinden şikayetçi
· Merak,insanı mezara kadar sokar
· Mercimeği fırına verdiler
· Merdivenin alt başında bir yalan söyler,yukarı çıkar kendisi inanır
· Merhametten maraz doğar
· Merkebe cilve yap demişler,arka ayağı ile kulağını kaşımış
· Merkebin kulağını kesmekle küheylan olmaz
· Mesleğin değersizi olmaz
· Mevki insanın ya iyiliğini yada kötülüğünü ortaya çıkarır
· Meyhaneci hovardayı sever,kızını vermez
· Meyhaneciden şahit istemişler,bozacıyı göstermiş
· Meyhanecinin yüzünü bayram topu güldürür
· Meyhaneciye”İyi şarabın var mı”diye sor
· Meyve koparmak için ağaç kesilmez
· Meyveli ağacı taşlayan çok olur
· Meyveli ağaç,herkesin gözüne diken olur
· Mide derdin,perhiz dermanın başıdır
· Mide,gözden önce doyar
· Mihneti kendine zevk etmedir,alemde hüner
· Minareyi yaptırmayan,yerden bitmiş sanır
· Misafir misafir üzerine olur,ev ev üzerine olmaz
· Misafir misafiri,ev sahibi hiçbirini sevmez
· Misafirden yana olmak,ev sahibinden yana olmaktan daha hayırlıdır
· Misafirin ayağı uğurludur
· Misafirin günü uzarsa,itibarı kısalır
· Misafirin umduğu,ev sahibine iki öğün olur
· Misalsiz söz,tuzsuz aş gibidir
· Muhabbet ederken bin söz söylesen az,kavga ederken bir tek söz bile çoktur
· Muhammet in ümmeti altmış ile yetmiş arasında gider
· Muhtar yer varlıklı olur,yoksul yer işi bozulur
· Mum,dibine ışık vermez
· Mutlu olduğun sürece, pek çok dostun bulunur
· Mutlu olmadığını düşünen mutlu değildir
· Mutlu olmak istiyorsan hiçbir şeyde aşırılığa kaçma ve neşeli ol
· Mutluluk aklı başından alır,mutsuzluk akla akıl katar
· Mutluluk ve kadınlar,çılgınlıkları sever
· Mutluluk,acıların yokluğudur
· Mutsuz arkadaşlarının bulunması,mutsuzları avutur
· Mutsuzlar için saatler çok yavaş geçer
· Müflis olup düşünmekten uyuz olup kaşınmak daha iyidir
· Mühür kimde ise Süleyman odur
· Mükemmel bir kadının üç özelliği olmalı:Annelik,arkadaşlık,hoppalık
· Mümin kişinin dargınlığı,tülbent kuruyuncaya kadar sürer
· Mümkünsüz şeyleri arayıp arzulama
· Münafık,gözü yaşlı olur
· Mürekkep yalamakla alim olunmaz
· Müslümanlığın şartı beş,haddini bilmek altı
· Müşteri her zaman haklıdır
· Müzikten yalnız müzisyene söz et
· Nadan ile ye iç,sohbet etme
· Nakış a bakma,nakkaşa bak
· Nalıncı keseri gibi,önüne yontar
· Namazda gözün yok ki ezanda kulağın olsun
· Namerde,merde,bir ferde muhtaç olma
· Namert yaptığı iyiliği başa kakar
· Namus durmadan övünür ama açlıktan ölür
· Namus gitse gelmez geri,yoktur onun belli yeri
· Namuslu adam,kemiğin hatırı için kendisini köpek yerine koymaz
· Namuslu adamı aldatmak kadar kolay bir şey yoktur
· Namuslu adamlar erken evlenir,akıllı adamlar hiç evlenmez
· Namuslu olmak,hiçbir kadın için çekici olmayan kadın kadar kolay değildir
· Namusu akıl,dini nakil muhafaza eder
· Nar üstüne turp yenmez
· Nasıl çalışacağını bilmeyenin işi bitmez
· Nasıl yaşarsak,öyle ölürüz
· Ne çok ileri gitmeli,nede geriye kalmalı
· Ne damattan oğul olur,ne gelinden kız
· Ne istersen Allah tan iste
· Ne kadar bildiğiniz önemli değil,nasıl öğrendiğiniz önemlidir
· Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır
· Ne kadar geriye bakarsanız,o kadar ileriyi görürsünüz
· Ne kadar haylazlık yaparsan,o kadar tembel olursun
· Ne pahasına olursa olsun evlenin:karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz,kötü çıkarsa filozof
· Ne sihirdir ne keramet,el çabukluğu marifet
· Ne Şam’ın şekeri,ne de Arap in yüzü
· Ne vaktini nede paranı boşuna harca,ikisini de iyi kullan
· Ne yavaş ol basıl,ne azgın ol asıl
· Ne yediğini söyle,ne olduğunu söyleyeyim
· Ne yenilmeyecek kadar güçlü,nede kandırılmayacak kadar akıllı var
· Ne zaman ne yapacağını bilmeyenin günleri hep kısadır
· Nedir düşünde,odur içinde
· Nefis belası,getirir yüz karası
· Nefsi müdafaa adına söylenmiş her söz,şeytanın mırıltılarıdır
· Nerede aç oradan kaç,nerede aş oraya yanaş
· Nerede birlik,orada dirlik
· Nerede doğa en azın yaparsa,orada insanoğlu en çoğunu yapar
· Nerede ise iş ve para,orada mürüvvet ara
· Nerede para varsa,orada şeytanda vardır:paranın olmadığı yerde ise şeytan iki katıdır
· Nerede var hareket,orada var bereket
· Nereye gidersen oranın dilini konuş
· Nifak ile ittifak bir yerde olmaz
· Nisanda kar yağarsa ot çok olur
· kadar kusur kadı kızında da bulunur
· Ocak içinden tutuşur
· Oğlan babaya,kız anaya yarar
· Oğlu doğana gün doğar
· Oğlun akıllı ise neylesin malı,akılsız ise gene neylesin malı
· Oğluna iyi bir ad ve meslek bırak
· Oğlunu istediğin zaman,kızını ise istediği zaman evlendir
· Oğlunu övün,anneyi fethedin
· Oğlunu seven hocaya,kızını seven kocaya verir
· Oğul okuyunca kadı olur,kız okuyunca cadı olur
· Oku hedefe atamayan,hemen bir yalan uydurur
· Okuduğundan değil,bilip anladığından söz et
· Okumak için başkasına verilen kitap,ya geri gelmez,yada geri gelirse de işe yaramaz
· Okumuş olmak iyidir,akıllı olmak daha iyi
· Okuyup anlamamak:tarlayı sürüp ekememek,sevip kavuşamamak ve yaratıp görmemektir
· Olacak la öleceğe çare bulunmaz
· Olan dört bağlar,olmayan dert bağlar
· Olanaksızlık,yalnızca aptalların sözlüğünde bulunan bir sözcüktür
· Olayların önce belirtileri görülür,sonra kendileri gelir
· Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz tenkit edin,basit bir adamı dost edinmek istiyorsanız methedin
· Olmaz olmaz deme,olmaz olmaz
· Olmuşla ölmüşe çare yok
· On beşindeki kız ya erde gerek ya yerde
· On bin meslek arasında,en yücesi bilginin mesleğidir
· On çöpçatan dan yalnız dokuzu yalan söyler
· Onun ipi ile kuyuya inilmez
· Onur bizim için,yaşamın en güçlü nedeni olmalıdır
· Onur ve ün kendiliğinden gelmezse ,sen ona ulaşamazsın
· Ordu,midesi ile yürür
· Ormanda odun,göl kıyısında balık satmaya kalkma
· Orospunun dokuzdur donu,birini kendi giyer sekizini ele giydirir
· Ortak malda hayır yoktur
· Osmanlıya bir selam ver,yiyeceğini düşünme
· Osmanlıyı at yıkar,türkü inat yıkar
· Otur oturduğun yerde,çünkü sen kavalın en son deliğisin
· Oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş,yerini büyütmüşler yenim dar demiş
· Ozan doğuştan olur,hatip sonradan yaratılır
· Öbür dünyayı burada satın al,ikisini de kazanırsın
· Ödevini ilk yarısını başarmak için yurdunu sev,diğer yarısı için insanlığa yaran
· Öfkenin efendisi olursan,herkesin efendisi olursun
· Öfkenin,kızdığımız şeyden daha çok zarar verdiğini unutmayın
· Öfkeye kapılanın ne gözü,nede kulağı vardır
· Öfkeye,öfkeyle karşılık vermeyen iki kişiyi kurtarır:Kendisini,birde ötekini
· Öfkeyle kalkan,zararla oturur
· Öğleden sonra her yer ucuz olur
· Öğrenilmezse bilinmez
· Öğrenim bilimin bir ürünüdür,bereket de öğrenimin
· Öğrenim,sağduyunun gözüdür
· Öğrenmek için gerekirse ağla,daha sonra gülersin
· Öğrenmek,akıntıya kürek çekmeye benzer:kim biraz durursa,çok geriye gider
· Öğrenmek,ev ve tarla sahibi olmaktan iyidir
· Öğrenmekten bıkan,yaşamaktan bıkmış demektir
· Öğrenmenin kaynağı acıdır,ama ürünleri tatlıdır
· Öğrenmenin yaşı olmaz
· Öğreteceğine göstersen daha iyi
· Öğretmen nasılsa,sınıfta öyledir
· Öğretmenin aşağılamaları,babanın övgülerinden daha iyidir
· Öküz çobanı bile olsan,buyurmak güzel şey
· Öküze nal çakıldığını gören kurbağa da ayağını kaldırmış
· Öküzü boynuzundan,insanı sözünden tutarlar
· Öküzün altında buzağı arar
· Öküzün inek başlısını,tarlanın ufak taşlısını al
· Öküzün mendeburu buzağılar arasında yatar
· Ölçü bilmeyen,varlıklı da olsa acı çeker
· Ölçülü davranan,az yanlış yapar
· Ölmüş eşek,kurttan korkmaz
· Ölü kral,ancak oğluna yarar sağlar
· Ölümden sonra hiç bir şey olmadığı gibi,ölümün kendisi de bir şey değildir
· Önce hesap,sonra kasap
· Önce insan iyi yaratılır,sonra kötülüğe alıştırılır
· Önce öğren,sonra öğret
· Önce yaşamalı,felsefe yapmak daha sonra
· Önceden anlaşılan tehlike,yarı yarıya atlatılmış demektir
· Önceden haberli,önceden silahlı olur
· Önüne kötülük etme fırsatı çıkmamış birine,iyiliğinden ötürü teşekkür edilmez
· Örnek,öğütten iyidir
· Örs,çekiç vuruşlarından korkmaz
· Öv küçüğü,al büyüğü
· Övgü isteyen ölsün,azarlanmak isteyen evlensin
· Övüngen adam,sonunda önüne bakar
· Öyle kasıntılı bir at ki,yem torbasını bile taşımaz
· Padişahın emri üç gün sürer
· Papağan gibi ezberler
· Papağan ve güzel sesli kuşlar sesleri yüzünden hapsedilir,aptal balıkçıl özgürce dolaşır:çünkü susmak en iyi politikadır
· Papazlar”kullanılmadıkça tüm ayrıcalıklar kaybolur”derler
· Para akıllı insanların hizmetkarı,akılsızların efendisidir
· Para her kapıyı açar ama kilitleyemez
· Para her kapıyı açar,ama kilitleyemez
· Para her şeyin ustasıdır,”hayır”ı “evet”yapar
· Para hiçbir zaman hapse girmez
· Para için evlenen erkek,özgürlüğünü satmış demektir
· Para ile görgü ve soyluluk alınamaz
· Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz
· Para insanı ipten kurtarır
· Para insanın cebinde bir yelkendir
· Para isteme benden,buz gibi soğurum senden
· Para iştahı azaltacağı yerde çoğaltır
· Para iyi bir uşak,kötü bir efendidir
· Para ne iyi,nede kötüdür:onu kullanana bağlıdır
· Para on iki yargıçtan daha iyi konuşur
· Para söyletir,elbise gezdirir
· Para şaraba benzer,çoğaldıkça insanın başını döndürür
· Para ün,ün saygınlık,saygınlık soyluluk getirir
· Para ve mal yerine bir parça güzellik iyidir
· Para ve tatlı dil ile insan her şeye kavuşur
· Para veriniz,saygınlık kazanırsınız
· Para, kötü kokan,ancak yayılınca toprağa güç katan gübre yığınına benzer
· Para,parayı çeker
· Parada vefa olsa idi niye elden ele dolaşır
· Paralı olmak korku,parasız olmak üzüntü doğurur
· Paralının eli oynayınca,parasızın gözü oynar
· Paran çoksa kefil ol,işin yoksa şahit ol
· Paranı ödünç olarak bir kente ver,kesinlikle bir adama verme
· Paranın kusuru,noksanlığıdır
· Parası olan,daima saygı görür
· Parası olan,her zaman haklı çıkar
· Parasını yemesini bilmeyen zengin,her zaman züğürttür
· Parasız sağlık,yarı yarıya hastalık demektir
· Parasızlık,her fenalığı yaptırır
· Parayı kullanabilen onun efendisi,kullanamayan onun uşağıdır
· Parayı para kazanır
· Parayı yitir,ama davayı kazan
· Parayla alınmış gönül okşama süslü bir yalandır
· Parçalanmış bir gemi için her yel terstir
· Parmaklara diken batmaksızın,gül koparılmaz
· Payas ta pirince giderken,evdeki bulgurdan oldu
· Paylaşılan bir sevinç iki kat olur,paylaşılan bir acı yarıya iner
· Pazar dağıldıktan sonra sergi açar
· Pazarda koyun postundan çok kuzu postu bulunur
· Pazarlı yer varlıklı olmaz,varlıklı olmazsa da aç olmaz
· Pazarlıksız giren,haksız çıkar
· Pek çok kimse,kaçmaktan korktuğu için yürekli sanılır
· Pek güçlü bir istek,önceden anlaşılmaz
· Pek sık sevmiyorum diyen,seviyordur
· Peşin hükümleri yıkmak,atomu parçalamaktan daha güçtür
· Peşin para en iyi güvencedir
· Pirincin içindeki siyah taşlardan değil,beyaz taşlardan kork
· Planınız bir yıllıksa pirinç,on yıllıksa orman,yüz yıllıksa orman yetiştirin
· Pohpohçu pehpeh e gelmez
· Politika da insanlar,ilkelerin üstüne çıkmayı öğrenmeli
· Politikaya atılmazdan önce,iyi bir terzi ile berber bulmağa bakın
· Polonya da ye,Macaristan da iç,Almanya da uyu,İtalya da sev
· Problemleri,onu yaratan düşünce sistemini kullanarak çözemezsiniz
· Protokol yada seremoni al ,dostluğun dümenidir
· Put yapanlar,putlara inanmazlar,çünkü nasıl neden yapıldığını bilirler
· Rahat durmayan,rahatsız olur
· Rahat isteyen sağır,kör ve dilsiz olmalıdır
· Rahat ve huzur istersen,toy ve şölenden uzak dur
· Rahat yaşamak istersen,baş ağır ve kulak sağır olmalı
· Rahmana secde etmez yine sofuluğu elden bırakmaz
· Rakip ölsün de ,Mevla cennet-i alasında yer versin
· Reklam kazandırır
· Rençper kırk yılda,tüccar kırk günde
· Rızanız olmadıkça kimse sizi aşağılayamaz
· Roma da ikinci adam olmaktansa,iki evli bir köyde birinci olmak daha iyidir
· Ruhumuz az şeyle yetinir,ama bedenimiz çok şey ister
· Rüşvet ve dalkavukluğun sökmediği yerde,oyun ve dolap iş görür
· Rüya boş gezenlerin sermayesidir
· Rüzgar eken,fırtına biçer
· Rüzgara tüküren,kendi yüzüne tükürür
· Sabah kahvaltısını yalnız ye,öğle yemeğini arkadaşınla paylaş,akşam yemeğini ise düşmanına ver
· Sabır acı,meyvesi tatlıdır
· Sabır her şeyin ilacıdır,ama sabırsızlığın ilacı yoktur
· Sabır ile koruk pekmez olur,dut yaprağı atlas olur
· Sabır ve nezaket,insana güç verir
· Sabır ve tahammül,dünyanın yarısını yönetir
· Sabır,mutsuzların limanıdır
· Sabır,umutlanmak sanatıdır
· Saç sefadan,tırnak cefadan uzar
· Sadaka verenin ömrü uzun olur
· Sade sudan zerde olmaz,bal kazana girmeyince:hazır para tez tükenir,arkasından gelmeyince
· Safa ile yenen,cefa ile kazanılır
· Sağır bir kocayla kör bir karısı,mutlu bir çifttir
· Sağır duymazsa uydurur
· Sağlam kafa,sağlam vücutta bulunur
· Sağlığı koruma,en iyi tedavidir
· Sağlığı olanın umudu,umudu olanın her şeyi var demektir
· Sağlık gibi dost,hastalık gibi düşman,çocuk sevgisi gibi sevgi,açlık gibi acı yoktur
· Sağlık insanın başında ki taçtır,ancak onu hasta olan birinden başkası göremez
· Sağlıklı yaşayacaksan,erken yaşlan
· Sakalsızın sözü dinlenmez
· Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma
· Saldıran insan her zaman korkaktır
· Salyangoz,komşularına güveni olmadığından evini sırtında taşır
· Saman altından su yürütür
· Samimi ol fakat sakın laubali olma
· Sana vereyim bir öğüt,kendi unun kendin öğüt
· Sanatı,ustadan görmeyen öğrenemez
· Sanatına güvenenin,para ayağına gelir
· Sanatına hor bakan boynuna torba takar
· Sarhoşlar aynaya bakarak suratlarının kötülüğünden ruhlarının kötülüğünü anlasınlar
· Sarı sakalla mavi gözlüden hayır gelmez
· Sarımsağı gelin etmişler,kırk gün kokusu çıkmamış
· Satın alan “kötüdür,kötüdür”der,ama alıp gidince de övünür
· Satın alırken,kulaklarını değil,gözlerini kullan
· Savaş için ,yetişkinin aklı,gencin gücü ve delinin çılgınlığı gereklidir
· Savaş ve aşk ta her şey mubahtır
· Savaş,birilerinden alıp ötekilere götürür
· Savaşa gitmeden dua et,denize çıkmadan iki kez dua et,evlenirken üç kez dua et
· Savaşacak gücü ve silahı bulunmayanlar hiç değilse nazik davranmalıdır
· Savaşçı,başka savaşçıya saygı duyar
· Savaşı ak saçlar ve silahlar kazanır
· Saygısız ağız anahtarsız açılır
· Sebepsiz düşman kazanan,ya ahmaktır yada geveze
· Seçim yılında,olmaz olmaz
· Seçtiğin kadını al,istediğin çocuğu yetiştir
· Sekseninde saz çalan,öteki dünyada çalar
· Selam ve saygı elbisededir
· Selam vermeyi yayınız ki birbirinizi sevebilesiniz
· Sen bana nasılsan,ben de sana öyleyim
· Sen herkesi kör,alemi sersem mi sanırsın
· Sen seni övme,el seni övsün
· Senden alçak kız al,senden yükseğe kız verme
· Senden korkandan kork
· Seni seven ,sana gözyaşı döktürür;sana düşman olan seni güldürür
· Serçeden korkan,darı ekmez
· Sermayesi laf,tellalı yalan
· Sermayesiz sanat,dilencilik
· Sert kadın,kocasını yaşlandırır
· Servet adamı imparator bile yapar
· Servet ve mal az şey,namus ve şeref çok şey,yaşama umudu ve azım her şeydir
· Sesini çıkarmayan,kabul ediyor demektir
· Sessizlik,bir kadının en güzel elbisesidir
· Sev seni seveni yer ile yeksan ise de,sevme seni sevmeyeni gökten inen huri ise
· Sev seni seveni,yerle yeksan olsa da,sevme seni sevmeyeni dünyaya sultan olsa da
· Sevdiği yada kaybedeceği olan bir kimse,olmayandan daha mutludur
· Sevgi azalınca kusurlar artar
· Sevgi gerçeklerle yaşar,en küçük yalan bile onu yok eder
· Sevgi ile evlenen,acı ile yaşar
· Sevgi insanı birliğe,bencillik de yalnızlığa götürür
· Sevgi ve duaya kimse zorlanamaz
· Sevgi,acı ve para genellikle gizli tutulur
· Sevgi,erkeğin gönlüne gözünden,kadının gönlüne kulağından girer
· Sevgiyi,öksürüğü ve yoksulluğu gizlemek çok zordur
· Sevildiğinden emin olan kişi daha rahat hareket ettiğinden incelik denilen niteliği daha çabuk kazanır
· Sevinç günü kısa olur
· Sevinç ve üzüntünü fazla belli etmek ayıptır
· Sevinçli düşüncelerin varsa,hekimi düşünme
· Sevmek,keman çalmak gibidir,bilmeyen kötü sesler çıkarır
· Sıçana göre,kedi aslandır
· Sıçana ölüm,kediye oyundur
· Sığırtmaç kocayınca ,buzağı güttürürler
· Sık sık yeri değiştirilen ağaç,meyve vermez
· Sıkıntılı insana her yandan taş gelir
· Sıkıntısız kazanç olmaz
· Silah sahibine bile düşmandır
· Silahlar konuşurken yasalar susar
· Sinekler gölgede oynaşmaya başlarsa,yağmur yağacak demektir
· Sini tıkırtısı,para şıkırtısı,kadın fıkırtısı kalbe ferahlık verir
· Sır saklamasını bilmeyen yönetmeyi bilmez
· Sırdaş aramak,sırrını yaymak içindir
· Sirkeden çok,sineği balla tutarlar
· Sirkeyi sarımsağı hesap edersen,çorbayı tatsız yersin
· Sırrını dostuna,dostunu düşmanına açma
· Sizin en hayırlınız,eşi ve yakınları için hayırlı olanınızdır
· Sofradan doymadan kalkanın,midesi ağrımaz
· Soğuk ile dövüşenin kulağı,bey ile savaşanın başı yok olur
· Sokma akıl sekiz adım gider
· Solda ki sıfır gibi zaittir
· Son gününü görmeden,hiç kimseye “mutlu olmuş”denmez
· Son pişmanlık fayda vermez
· Sonu iyi ise,tümü iyidir
· Sonunu çok düşünen muradına eremez
· Sopa canı isteyen keçi,çoban sopasına sürtünür
· Soran yanılmamış
· Sorma ihtiyara,sor çok görene
· Sorucu ol ki bilici olasın
· Sorulmadan cevap verme
· Sorunlarını kılıçla çözenler,kılıçla yok olur
· Soydur çeker,huydur geçer
· Söğütler cılızdır ama başka ağaçları onlarla bağlarlar
· Söylediğimi iyi yap,yaptığımı kötü yapma
· Söyleme bilmezsen,susma bilirsen
· Söylenene bakma,söyletene bak
· Söylenmekle daha kötü olmayacak şey yoktur
· Söylerim benden gider,dinlemezsen senden gider
· Söylersen söz olur,söylemezsen dert olur
· Söyleyecek sözü olmayan,yüksek sesle konuşur
· Söyleyene bakma,söylenene bak
· Söz ok değildir,ama oktan daha çok işler
· Söz peşinde koşan belaya çatar,mal peşinde koşan hazineye rastlar
· Söz var iş bitirir,söz var baş yitirir
· Söz vermek,vermek değildir ama aptalları memnun eder
· Söz yürekten çıkarsa,yüreğe dek girer,dilden çıkarsa kulağı aşmaz
· Söz,gönlü açan anahtardır
· Sözler havadadır ama görmek inanmaktır
· Sözlerini bir yarar sağlayacak yerde söyle,bir kumaş ne kadar aksa o kadar iyi boya tutar
· Su akarken,testiyi doldurmalı
· Su alçağa akar
· Su bulanmayınca durulmaz
· Su her şeyi temizler,yalnız yüz karasını temizleyemez
· Su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma
· Su,ilkin yüksek burunlu kayığa girer
· Su,susamışa verilir
· Suçlular asla özür dilemez
· Suçu gelin etmişler,güvey girmemiş
· Suçun itiraf ederek bağışlanmanı iste,çünkü bir suçu gizlemek,o suçu ikileştirir
· Sultan Ahmet de dilenir,Ayasofya da sadaka verir
· Susan adam filozoftur
· Suskunluk,aptalın hikmetidir
· Susmak akıllılıktır,ama bunu bilen pek azdır
· Suyu getirende bir,testiyi kıranda
· Suyun yavaş akanından,insanın yere bakanından kork
· Suyunu içtikten sonra,insan kuyuya arkasını döner
· Sükut ikrardan gelir
· Sürüden ayrılan koyunu,kurt yer
· Süslü aptal,ancak ağzını açana dek bir toplulukta parlar
· Süzgeç,dikiş iğnesine”çık,git sen delinmişsin”dedi
· Şahinle gezen taşa,kuzgunla gezen leşe konar
· Tabak sevdiği deriyi, duvardan duvara vurur
· Tahminin doğru çıkarsa yiğitsin,yanılırsan hapsı boylarsın
· Tahtanın eğrisini rende,insanın eğrisini halkı düzeltir
· Takdirde yazılan,tedbirle değişmez
· Talih gülerse kim gülmez,talih gülmezse kim güler
· Talih hiç olmazsa bir kez herkesin kapısını çalar
· Talihli adamın ilk çocuğu kız olur
· Talihli olmak akıllı olmaktan iyidir
· Talihsizlik uykuya dalınca,onu uyandırmamak gerekir
· Talihsizlikler,erdemleri sınar
· Talihsizlikler,kendilerine açık bırakılan kapıdan girer
· Talihsizliklere dayanamayan,gerçekten talihsizdir
· Tamahkar var iken dolandırıcı aç kalmaz
· Taneye tamah etmeyen kuş,tuzağa düşmez
· Tanıyan yerde baş saygı görür,tanımayan yerde giysi
· Tanrı balı,yardım için yaratmıştır
· Tanrı bile hakça bölüştürmez
· Tanrı dururken,evliyadan yardım istenmez
· Tanrı gayret edenlerin yardımcısıdır
· Tanrı insana sağlam bir akıl,güçlü bir bilgi,sevimli bir huy,mantıklı bir din,güzel bir niyet verirse bu insan şükretmesi gerekir
· Tanrı iyi eder,doktor parayı alır
· Tanrı kuşlara yiyecek verir,ama kuşlar bunu arayıp bulmak zorundadır
· Tanrı sonunda,biz kendisini en uzakta sandığımız anda gelir
· Tanrı tapınağının olduğu her yerde,şeytanın kilisesi vardır
· Tanrı verince kimin oğlu olduğunu sormaz
· Tanrı yalnız sözde merhametlidir,gerçekte değil
· Tanrı,uçamayan kuşa alçacık dal verir
· Tanrıdan korkan,kuldan korkmaz
· Tanrılar yok edeceklerini,önce delirtirler
· Tanrım sen beni derin sudan,şaşıdan bir de tek gözlüden koru
· Tanrının değirmeni yavaş döner,ama iyi öğütür
· Tanrının yardım ettiğine kimse engel olamaz
· Tanrıya dua et ama kıyıya doğru da kürek çek
· Tanrıya güven,ama bir de kendine aziz bul
· Tarih,tekerrürden ibarettir
· Tartı ve ölçü,insanı dertten korur
· Tartılırsan denginle tartıl
· Tartışmadan çekinmek,en büyük tartışmayı kazanmaktır
· Taşı düşünce,yüzük değerden düşer
· Tatlı dil çok adam aldatır
· Tatlı dil yılanı deliğinden,acı söz insanı dininden çıkarır
· Tatlı söz dost kazandırır
· Tatlı sözle istenilen şey daima kabul olunur
· Tatlı vaat,aptalı mutlu kılar
· Tatlı ye tadı için,tatsız ye tanrı için
· Tatlı,dişe düşman,mideye dosttur
· Tavşan dağa küsmüş,dağın haberi olmamış
· Tavşanı en öndeki köpek yakalar
· Tavuğa yumurta öğreticisi olamaz
· Tavukla tartışan solucan yanılır
· Tavukların ötüp,horozların sustuğu ev,zavallı bir yerdir
· Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur
· Tebdil-i mekanda fayda vardır
· Tebeşire peynir bakışlı
· Tedbirde kusur eden takdire bahane bulur
· Tehdit edilen uzun yaşar
· Tehir,zaman hırsızıdır
· Tehlike yoksa kazançta yoktur
· Tek beni yar ansın da,bir çürük elma ile olsun
· Tek kuzusu olanın,kuzusu şişman olur
· Tek tanık,hiçbir işe yaramaz
· Tekkeyi bekleyen,çorbayı içer
· Tekrar,öğrenmenin anasıdır
· Tekrarlandıkça yalanın gövdesi büyür
· Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir
· Tembel adam kendine birçok iş yaratır
· Tembel bir beyin,şeytanın çalışma anahtarıdır
· Tembel,bir köşeden bir köşeye gitmiş,”yine seyahat ettim” demiş
· Tembel,dilencinin kardeşidir
· Tembele her iş zordur,çalışkana her iş kolaydır
· Tembele iş buyur,sana akıl öğretsin
· Tembellik,ölümün küçük kardeşi,sefalet hayatın büyük düşmanıdır
· Temizini bulmadan,kirlisini dökme
· Temizlik,güzelliği gölgede bırakır
· Tencerede pişirir,kapağında yer
· Terbiye ana kucağında başlar,her söylenilen kelime çocuğun şahsiyetine konan bir tuğla gibidir
· Tereciye tere satılmaz
· Tereddüt eden kaybeder
· Terzinin eli,astarı kirletmez
· Testiyi kıranda bir,suyu getirende
· Tilki ,tilki olduğu için kurnaz,yaşlıysa daha da kurnaz olur
· Tilki,pazara çıkmaz
· Tilkinin yüz masalı varmış,doksan dokuzu tavuk üstüne
· Tok gözlü adam,hiçbir zaman batmaz
· Tok iken yiyen,kendi mezarını kendi kazıyor demektir
· Tok insan,aç insana inanmaz
· Topal bir kadınla yatmamış olan kişi,Venüs ü en olgun tadıyla bilmez
· Topal kurdu,her köpek ısırır”
· Topun yıkamadığı kaleyi,kuşku yıkar
· Toyun olmasından,”oluyor”denmesi daha coşku verir
· Tökezlemek,topal atın özrüdür
· Tut başını serin,düşünme derin
· Tutulmayan hırsız,beyden doğrudur
· Tutumluluktan savurganlığa geçiş kolaydır,zor olan tersidir
· Tuzdan leziz,sudan aziz bir şey olmaz
· Tüccar ile ev hanımının işi bitmez
· Tüccar,müşteriyi gözünden anlar
· Tüm toplumlarda,akıllılar budalalardan çoktur
· Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın
· Türk gibi kuvvetli
· Türkmen e”arı alır misin?”demişler:paramla vızıltıyı neyleyim demiş
· Türkü söyleyen,dertlerini uzaklaştırır
· Tütünsüz baca,kahırsız koca olmaz
· Ucuz alan pahalı alır,pahalı alan aldanmaz
· Ucuz mal,tez satılır
· Ucuza alınan,yitirilmiş para demektir
· Ucuzdur vardır illeti,pahalıdır vardır hikmeti
· Ucuzlukta alanı görme,pahalılıkta satanı
· Ufak suda kendini büyük balık sanır
· Uğur,insana dirseğinin yardımı ile gelir
· Uğursuzun yüzüne bakma,kırk gün işin rast gitmez
· Ulular öğüdünü tutmayan,uyuyakalır
· Uluların sözü kurana girmez,ama yanında yürür
· Umudu olmayan,dünyanın en yoksul adamıdır
· Umut ve rüyalarını bırakarak pişmanlığa kapılan kimse artık yaşlanmıştır
· Umutla geçinen,açlıktan ölür
· Umutsuzluk,insanın gücünü artırır
· Un çuvalı gibi,vurdukça tozar
· Unvan ve rütbe önemli değil,eğitim önemlidir
· Urba,insanın mimarıdır
· Ustamın adı Hıdır,elimden gelen budur
· Uşaklık edemeyen,efendilik edemez
· Utanç olmayan kimsede,onur da bulunmaz
· Utangacın hiçbir zaman dostu olmaz
· Utanırsa terbiye eden utansın
· Utanmasını bilmemek,utanılacak şeydir
· Utanmaz yüz,tükenmez söz
· Uygar olmak bedavadır
· Uygun bir alıntı,özgün bir düşünce kadar iyidir
· Uyku uykunun mayasıdır
· Uyku,insanı gönül esenliğine kavuşturan tek ilaçtır
· Uyku,ölümün kardeşidir
· Uykuda bir besindir
· Uyuşma,paradan üstündür
· Uzak bir yere dünür olursan araba araba yemek,yakın yere olursan deve deve söz gelir
· Uzaklara bakan,önündeki çukura düşer
· Uzaklaşma,saygınlığı artırır
· Uzun boylu,uzun sakallı ahmak olur
· Uzun gülmekten,ağlama gelir
· Uzunca bir süre konuşan herhangi bir insan,kendisine inananları bulur
· Üç adam aynı düşüncede olunca,sarı toprak altın olur
· Üç hekime güvenebilirsin:Huzurlu bir yaşam,neşe,boğazını tutmak
· Üç kişi bir sırrı saklayabilir,ama ikisi ölü olmak şartıyla
· Üç sabah erken kalkmak,bir güne bedeldir
· Üç şeyde ılımlı ol:sevgide,yemede,para kazanmada
· Üç taşınma,bir yangına bedeldir
· Ülküler,yıldızlar gibidir:elle tutulamazlar,ama karanlık gecelerde bize kılavuzluk ederler
· Ümmetsiz peygamber
· Ün,yeteneğin bir gölgesidir
· Ünü,unutkanlık izler
· Ünün her türlüsü sakıncalıdır,iyisi kıskançlığa,kötüsü utanca yol açar
· Üstadına eğri bakanın gözlerine kan damlar
· Üveye etme özünde,geline etme kızında bulursun
· Üzüm hırsızı güzün belli olur
· Vakit insana,her şeyi öğretir
· Vaktinde firar,zaferdir
· Vaktinden önce yaşlanmak istemezsen öfkeye kapılma
· Var evi kerem evi,yok evi verem evi
· Vardığın yer körse gözünü kapa,sağırsa kulağını tıka,topalsa sek
· Varlık barıştırır,yokluk dövüştürür
· Varlık seviştirir,yokluk dövüştürür
· Varlıklı adam,küllüğe benzer,ne kadar doluysa o kadar pistir
· Varlıklı adam,malının kulu kölesidir
· Varlıklı insan,çabuk yaşlanmaz
· Varlıklı olmak mutluluk getirmez,ama güvenlik getirir
· Varlıklı olmak,küstahları korur
· Varlıklı,durumundan memnun olandır
· Varlıklıların lekeleri,parayla örtülür
· Varlıklının arkadaşı yoktur
· Varlıklının kızı ölmeden yoksulun kızına gün doğmaz
· Varlıktan çok bilmek iyidir
· Varsa hünerin,her yerde vardır yerin
· Varsıl kadınla evlenen yoksul erkek,bir kadına değil bir efendiye kavuşur
· Varsılın hastalığında söz edilir,yoksulun ölümünden asla
· Varsıllık geçicidir,yoksulluk sürekli
· Verdiğin şey gene senindir,sakladığınsa yitirdiğin
· Veren el toplar
· Verenlerin her şeyi vardır,vermeyenlerin hiç bir şeyi olmaz
· Veresiye şarap içen iki kez sarhoş olur
· Verimli bir tarla dinlenmezse kısırlaşır
· Verip de pişman olmaktan,vermeyip de pişman olmak daha iyidir
· Vermek ile almak,ard arda yürür
· Vermek onur,istemek acıdır
· Vermekle mal tükenmez
· Vermenin biçimi,verilen şeyden daha önemlidir
· Vermeyince mabut,ne yapsın Mahmut
· Vicdan,yasasız yargılasa bile cezalandırır
· Vücudunu kirden, ağzını küfürden,kalbini kibirden koru
· Ya alırım,ya ölürüm
· Ya başlama,ya tamamla
· Ya bu deveyi güdersin,ya bu diyardan gidersin
· Ya devlet başa,ya kuzgun leşe
· Ya iyi oynayın,yada hiç oynamayın
· Ya öğretici,ya öğrenici,yada bilimi sevici ol yoksa helak olursun
· Yabancı görürsen,hırsız olabileceğini düşün
· Yabancı köpek,yedi mahalleden kovulur
· Yağlanmayan tekerlek gıcırdar
· Yağmur olsa,kendi tarlasına yağar
· Yağmurdan kaçarken,doluya tutuldu
· Yağmurdan sonra,kesinlikle güneş açar
· Yahşi yiğit,yüzünden bellidir
· Yahudi’nin yemeğini ye evinde yatma,Rum un evinde yat yemeğini yeme
· Yakası açılmadık lakırdı buldu
· Yal vakti itten,yem vakti attan sakınmalı
· Yalan dinlemek,yalan söylemek kadar güçtür
· Yalan olmaz ki onun yarısı,gerçek olmasın
· Yalan söyleyen adamın,yapamayacağı kötülük yoktur
· Yalan,yaraya benzer,iyileşse bile izi kalır
· Yalancı baş köşeye bir kez oturur,ikinci kez oturamaz
· Yalancı doğru bir söz söylemiş,kimse inanmamış
· Yalancı,topaldan daha çabuk yakalanır
· Yalancılar,ant içmeye,herkesten çok eğilimlidir
· Yalancılık zayıflıktır,doğruluk sağlıktır
· Yalancının mumu,yatsıya kadar yanar
· Yalancıya anı gerek
· Yalanı söküp atmadan,gerçeği dikmeye çalışma,tutmaz
· Yalanın en büyüğü,yalan yere tanıklık etmektir
· Yalanla ticaret yapan,gerçekle öder
· Yalnız bu gün yok,bu işin yarını da var diyen tembel çoktur
· Yalnız kendine iyiliği dokunan,kötü adamdır
· Yalnız kitaplardan bilgi edinmiş biri,düzgün adımlardan daha çok yanlış yapar
· Yangın,sel,kötü kadın en büyük yıkımdır
· Yanlış anlaşılmaktan korkmayın,iyi anlatıcı olamamaktan korkun
· Yanlış söz iki kere tekrarlanmamalıdır
· Yanlış yapmayan insanın halı haraptır,çünkü gelişme imkanlarından mahrum sayılır
· Yanlış yapmayan,hiçbir şey yapmıyor demektir
· Yanlış yöne bir adım atarsanız,doğru yöne yüz adım atmanız bunu karşılamaz
· Yanlışı bilmeyen,gerçeği de bilmez
· Yanlışını bilmeyen başka bir yanlış yapar
· Yapacağım değil,yaptım demeli
· Yapamayanlar öğretir,öğretemeyenler ukalalık eder
· Yapı yapan,kesesini boşaltır
· Yaralanılmayan bilgi,harcanmayan defineye benzer
· Yarası olan,gocunur
· Yaratılışta insanlar aynıdır,ama öğrenimle ayrımlar doğar
· Yargıç ve makam insanı ortaya çıkarır
· Yarım kilo gizlilik,bir kilo öğrenmeye eşittir
· Yarısı ciddi söylenmiş şakadan sakın
· Yasak meyveden tatlısı yoktur
· Yasaların anası ihtiyaç ise babası Parlamento dur
· Yaşam değişkendir,bazen bal bazen sarımsaktır
· Yaşam şanslılar için çok kısa,şanssızlar için çok uzundur
· Yaşam yokuşunu tırmanırken rastladığımız kimselere iyi davranalım,çünkü inişte onlara gene rastlarız
· Yaşama hırsı içinde,bir çok deha yaşlanmıştır
· Yaşama umudu güneşle birlikte geri döner
· Yaşamak için,yaşamın varlık nedeni olan her şey yitirilir
· Yaşamak,savaşmak demektir
· Yaşamayı ve susmayı bilen,çok şeyi biliyor demektir
· Yaşamda kazandığım tüm başarılarımı,her zaman her şeyde bir çeyrek önce davranışıma borçluyum
· Yaşamda,anlaşmadan daha iyi bir yol yoktur
· Yaşamda,en büyük kusur,kusurunu görmemektir
· Yaşamı eğlence sayarsan o bir eğlence,acı sayarsan o bir acıdır
· Yaşamın gizi şudur:beğenmediğinizi yapmayın ama yaptığınızı beğenin
· Yaşamın ne olduğunu biz daha anlayamadan,yarısı geçip gitmiştir bile
· Yaşamın rahatı başı ile sonundadır:güvenlik yeri ya ana kucağıdır yada mezar
· Yaşı denk gelen arkadaş değil,sözü uyan arkadaştır
· Yaşını söyleyen kadın ya genç olduğu için kaybedecek bir şeyi yoktur,yada yaşlı olduğundan kazanacak bir şeyi yoktur
· Yaşlanan atını yarıştan çıkar
· Yaşlanmak,insanın yüzünden çok,aklında buruşukluk getirir
· Yaşlı erkeğe genç karı,felaket belli
· Yaşlı köpek havlayınca,önlem almanın tam zamanıdır
· Yaşlı kuşları samanla kandıramazsın
· Yaşlı papağana,yeni numara öğretilemez
· Yaşlılar artık kötü bir örnek oluşturamayacaklarından,kendilerini avutmak için başkalarına öğüt verirler
· Yaşlılar iki kez çocuktur
· Yaşlılar ne yaptıklarını,gençler ne yapacaklarını söylerler
· Yaşlılarda hastalık aranmasına hiç gerek yok,hastalığın kendisi bir hastalıktır
· Yaşlılığında genç olmak isteyen ,gençliğinde yaşlı olmalı
· Yaşlının sözünü torbaya sok,büyüğün sözünü heybeye at
· Yatağa yattığımda sorunlarımı giysilerimde bırakırım
· Yavaş yapılan,iyi olur
· Yaz ,kışı besler
· Yaz günü gölgede oturanın,kış günü unu kar olur
· Yaza çıkardık danayı,beğenmez oldu anayı
· Yazan iki kez okur
· Yazdığını kimse okuyamaz takımından
· Yazgısına boyun eğen kişi,köle olarak ölür
· Yazıcı dilinden,yazmacı elinden belli olur
· Yazıcı kendine ,yanlış yazmaz
· Yedeği olan şey,çabuk zayi olmaz
· Yedeğin kıymeti bittiğinde belli olur
· Yemede hızlı olan,işte de hızlı olur
· Yemek,yaşamak içindir,yaşamak yemek için
· Yemek-içmekten ölenler,açlıktan ölenlerden çoktur
· Yemekten sonra,ya yatmalı yada bin adım atmalı
· Yemişin iyisine,kurt düşer
· Yenemediklerinle birleş
· Yengeç’e sormuşlar”Niçin yan yan gidersin?”Serde kabadayılık var”demiş
· Yeni bir insanla tanışmak,sağlığa iyi gelir
· Yeni zenginden korkulur
· Yeniden açman gereken kapıyı,şiddetle kapama
· Yenilen kül olur,yenen kömür
· Yenisini pişirmek yerine,eski çorbayı ısıtmak daha kolay ve çabuktur
· Yerine göre küfretmek ibadettir
· Yerlerinde bulunmayanlar,her zaman haksız çıkar
· Yeryüzünde cehennem diye bir şey varsa,karamsar adamın yüreğinde bulunur
· Yeryüzünde günah işlemeden iyilik yapan dosdoğru adam yoktur
· Yetenekli bir insanın arkasında,her zaman yetenekli insanlar vardır
· Yetime yedi kişi buyurur
· Yetmişlik,yetmiş birlikten öğüt alır
· Yetmiyor kelin keli,tepesinde bir çıban
· Yiğit adamın bakışı,korkağın kılıcından daha çok düşmanı titretir
· Yiğit bin yaşar,fırsat bir düşer
· Yiğit savaşta,dost dertte,olgun adam öfkede belli olur
· Yılan gibi zeki,güvercin gibi masum ol
· Yılanı vurup öldürmezsen,dönüp seni ısırır
· Yıldızı kara bir adam berber doğsaydı,insanlar başsız doğardı
· Yıldızı parlak adamı nehre at,ağzında bir balıkla sudan çıkar
· Yirmisinde yakışıklı,otuzunda güçlü,kırkında varlıklı,ellisinde akıllı olmayan kimse hiçbir zaman yakışıklı,varlıklı ve akıllı olamaz
· Yitirenler hep haksızdır
· Yitirmekten yılmayan kazanmanın eşiğindedir
· Yoğurdum ekşidir diyen olmaz
· Yoksul doğmak,sonradan yoksul olmaktan iyidir
· Yoksul hakkın alabilmek için,önce haklı olmalı,sonra söylemesini bilmeli,daha sonrada kendini dinleyecek birini bulmalı
· Yoksul olan,çok şeyden,eli sıkı olan her şeyden yoksundur
· Yoksul piliç yerse,ya kendi hastadır yada piliç
· Yoksul yalvararak söyler ama zengin sert cevap verir
· Yoksul,az malı olan değil,daha çoğunu isteyendir
· Yoksula veren,Mevla ya ödünç verir
· Yoksullar acıkmadan zenginler doymaz
· Yoksulların boş zamanı olmaz
· Yoksulluk arkadaşlıktan hoşlanır
· Yoksulluk en ağır hastalıktır
· Yoksulluk kapıdan girince,sevgi pencereden uçar gider
· Yoksulluk,insanı keskinleştirir
· Yoksulluk,tembelliğin ödülüdür
· Yoksulun düşmanı olmaz,çünkü zarar görecek malı yoktur
· Yoksulun varlıklı olunca duyduğu övünç,övünçlerin en yücesidir
· Yola gidecek için en yüksek dağ,kapısının eşiğidir
· Yolda rastlanılan,yoldaş olmaz
· Yoldan çıkmak ayıp değil,yola girmemek ayıp
· Yoldaşın korkaksa,ayı ile dövüşme
· Yolun ilerisini öğrenmek istiyorsan,oralardan dönene sor
· Yönetmek isteyen duymalı-duymamalı,görmeli-görmemeli
· Yukarı tükürsem bıyık,aşağı tükürsem sakal
· Yumrukları güçlü olmayanın,geniş sırtı olmalı
· Yumurta bir saatlik,balık on saatlik,ekmek bir günlük,şarap bir yıllık,kadın on beş yıllık dost ve arkadaş da otuz yıllık olmalı
· Yumurta taşa dokunursa,vay yumurtanın haline,taş yumurtaya dokunursa,yine vay yumurtanın haline
· Yumuşak cevap,gazabı yatıştırır
· Yumuşak yastığa herkes baş kor
· Yurt savunması söz konusu olunca,tüm özel yasalar silinir
· Yutulacak hap acı olmasaydı,onu yaldızlamaya gerek kalmazdı
· Yüce bir amacın olduktan sonra,çalışmayı bir dinlence say
· Yüksek bir mevkie bir alçağın çıkması kadar acı verici bir olay düşünülemez
· Yüksek rütbeli memurların dostluğu,kağıt gibi incedir
· Yükselip de düşmektense,olduğun yerde kal
· Yükselmek isteyenler,tutkularına insanlık giysisi giydirmeli
· Yükselmenin en alçakça sı,zayıfların sırtına basarak yükselmektir
· Yürük at yemini artırır
· Yürümek,koşmaktan,durmak yürümekten,oturmak durmaktan,yatmak oturmaktan iyidir
· Yüz kez söylemektense,bir kez göstermek daha iyidir
· Yüz tane mesleği kötü bilmekten,bir tanesini iyi bilmek yeğdir
· Yüzü güzel olanın,huyu güzel olur
· Yüzü güzelden usanılır,huyu güzelden usanılmaz
· Yüzümüz açık,düşüncelerimiz kapalı olmalı
· Zağar koku ile,insan zeka ile bulur
· Zaman kadar hiçbir şey insanı eğitmez
· Zaman,büyük bir öğretmendir
· Zamanın değerini,yapacak işi olan bilir
· Zanaatım neyse,marifetim de odur
· Zanaattır,yaşamı kazanan
· Zarar,zehirden acıdır
· Zararın neresinden dönsen kardır
· Zararlı otlar,en çabuk büyür,en çok dayanır
· Zayıf,hep adalet ve eşitlik ister:oysa bunlar güçlünün umurunda değildir
· Zayıflara kem gözle bakma,bir ipliğin yardımı gül demetini dağınıklıktan kurtarabilir
· Zeki insan,bir taşa iki kez dokunmaz
· Zeki insanların da bir çok kötü yanı vardır
· Zeki kız çocuğu,deli karı
· Zeki olduğunu söylemeyen kimse büyük adamdır
· Zengin olana,kölesi bile düşmandır
· Zengin olmak istersen kaz öten,saz biten yere git
· Zengin ve güçlüyle uğraşırken,sabır her zaman gereklidir
· Zevkler tartışılmaz
· Zor iş vardır ama imkansız yoktur
· Zor,oyunu bozar
· Zurnacının karşısında limon yer
· Zurnayı biz çaldık,parasını el topladı
· Zurnayla gelen,davulla gider